Týden náhradního rodičovství v Turnově

Úterý 16. 10. 2018 jste nás mohli potkat na náměstí Českého ráje v Turnově, kde jsme my z Centra pro rodinu Náruč uspořádali druhý ročník zábavných aktivit pro rodiny s dětmi. Celá akce proběhla v rámci Týdne náhradního rodičovství za účelem podpory a osvěty náhradní rodinné péče. Na náměstí mohl přijít kdokoli a vyzkoušet si zábavné aktivity, které byly pojaty, jak jinak, než rodinně.

Akce proběhla v rámci kampaně Libereckého kraje – Mít domov a rodinu „Samozřejmost nebo vzácnost?“ a za podpory Města Turnov.

Na příchozí tu čekalo mnoho zábavných činností s různými členy rodiny. Maminka čekala na děti, ale i dospělé (našlo se pár odvážných maminek) s malováním na obličej. Z dětí se stávaly princezny, víly, batmani, nebo jim obličej rozkvetl barevnými kvítky nebo se na něm objevila malá rybka. Tatínek učil děti zatloukat hřebíky, šroubovat a navíc si mohly samy vyrobit a odnést domů ježečka. S babičkou si mohly vyzkoušet zdobení perníčků a poté si na nich pochutnat. Dědeček hrál na housle a od dětí potřeboval pomoct s luštěním křížovky a za jejich pomoc, zahrál dětem zábavné divadlo.

Všichni příchozí si mohli vyzkoušet pouštění obřích bublin, vychutnat si jablečný mošt a ochutnat domácí buchty.

Také letos jsme sbírali obrázky do leporela na téma „Moje rodina“, abychom ho mohli zase o pár metrů prodloužit. Kromě aktivit pro děti nechyběl informační stánek, kde byly k dispozici pracovnice náhradní rodinné péče a zodpovídaly jakékoli dotazy týkající se pěstounské péče. Zájemci si domů mohli odnést informační materiály se všemi důležitými údaji.

V odpoledních hodinách byl připraven program přímo v Centru pro rodinu Náruč, kde se promítal dokument Rodiče napořád. Poté následovala beseda s pěstouny. Zájemci tak měli možnost dozvědět se více o pěstounské péči od zkušených pěstounů, kteří ochotně zodpovídali na dotazy na základě své bohaté praxe.

Den prevence na Kozákově

Dne 21. 9. 2018 se Centrum pro rodinu Náruč  již tradičně zúčastnilo Dne prevence, které každoročně pořádá Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum v Semilech. Letos bylo vybráno velmi aktuální téma s názvem Média, sociální sítě a mobilní telefony. Počasí se vydařilo a za doprovodu sluníčka se akce zúčastnilo okolo 200 dětí. Po absolvování všech úkolů čekala na žáky malá odměna.

Centrum pro rodinu Náruč si v rámci projektu Dáváme rodinám šanci připravilo program Znáš svá práva. Ve velké televizi pracovnice projektu odehrály pohádku „on-line“, vhodně upravenou na dané téma a současnou dobu. Pohádkové postavy se za pomoci dětí nenechaly ošálit zlým zvířátkem a vše dobře dopadlo. Děti chválíme, v dané situaci si věděly rady a neprozradily nikomu cizímu svou adresu nebo jiné soukromé údaje.

Nejmenší děti nepatří do ústavů – Asociace dítě a rodina poslala otevřený dopis vládě

TISKOVÁ ZPRÁVA


Asociace Dítě a Rodina, sdružující desítky organizací věnujících se péči o děti, se dnes obrátila na nově jmenovanou vládu s žádostí o urgentní vyřešení umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, které je v rozporu se zájmem ohrožených dětí, mezinárodní praxí i doporučeními odborníků.


„Každý rok skončí v České republice v ústavní péči zcela zbytečně stovky malých dětí,“ říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Otevřeným dopisem jsme se tedy obrátili na vládu, aby se příslušní ministři této otázce přednostně věnovali, jak bylo už několikrát v minulosti přislíbeno.“
Hlavními požadavky jsou příprava zákona, který zabrání umisťování dětí do kojeneckých ústavů a dětských  center, jako je tomu v řadě evropských zemí, a dále příprava návrhu na sloučení problematiky péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo, aby se zjednodušily, zrychlily a zlevnily veškeré procesy, které s péčí o děti souvisejí. Stejná změna již s úspěchem proběhla například na Slovensku.


Transformaci systému schválila váda již v roce 2012
Transformaci systému péče o ohrožené děE pro celou Českou republiku schválila vláda již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv dětí a v akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud však nebyla realizována. I podle usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva je znepokojivé, že v České republice není legislativně omezena možnost ústavní péče o děti předškolního věku. Tento stav odporuje jak potřebám dětí, tak i mezinárodním dokumentům, zejména pak Směrnici OSN o náhradní péči o děti.
„Výbor již v roce 2015 doporučil, aby byla legislativně zásadním způsobem omezena možnost umísťování dětí do 7 let,“ připomíná Dana Lipová, místopředsedkyně Asociace Dítě a Rodina a ředitelka Nadace Sirius, která se dlouhodobě věnuje péči o ohrožené děti

Veřejnost proti ústavům: 15 000 hlasů za tři měsíce
Zájem veřejnosti toto téma ukazuje i petice, kterou Asociace Dítě a rodina spustila v průběhu března na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz. Podpisová akce proti umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů překonala po přibližně třech měsících hranici 15 000 hlasů, kterou si autoři stanovili jako cíl pro oslovení politiků.
„Jestliže dosud nebyly na rozdíl od zahraničí v České republice vyslyšeny hlasy odborníků, snad politiky rozhýbe hlas veřejnosti. Více než 15 000 hlasů v tak krátké době jasně říká, že lidé nejsou se současným stavem spokojeni,“ zdůrazňuje Dana Lipová.

Sběr podpisů petice byl již ukončen.

Když se pěstounské rodiny setkají…

Dne 13. července 2018 nám počasí umožnilo uspořádat setkání pěstounských rodin. Akce pro všechny pěstounské rodiny se uskutečnila před „Náručí“ v rohu stadionu s ohništěm. Tento koutek nám poskytl stín před žhavým sluncem a stromy nás ochránily před náhlým, krátkým deštěm. Pro rodiny s dětmi byly připraveny různé aktivity a soutěže, do kterých se mohli společně zapojit malí i velcí. Děti byly veselé a s radostí se účastnily nabízených aktivit. Za jejich zapojení do hry je čekala na konci setkání odměna.

Akce byla uspořádána s myšlenkou společného setkání pěstounských rodin dlouhodobých, rodin s dětmi v příbuzenské péči a pěstounů na přechodnou dobu. Při popíjení kávy nebo pozdějším opékání buřtů si mohli všichni společně popovídat.  Ačkoli si každý žije svůj příběh a řeší různé problémy, světy všech jsou často velmi propojeny. Společné setkání umožnilo všem, aby se tyto rozdílné světy sobě přiblížily.

Za výborné buřty děkujeme Řeznictví a uzenářství Milan Dlouhý. Za zapůjčení stolů, židlí, lavic a potřeb k opékání patří náš dík TJ Turnov.

 

Město Turnov ocenilo náhradní rodičovství

 

V neděli 10. 12. 2017 se uskutečnilo v Centru pro rodinu Náruč, z. ú. již 10. vánoční setkání pěstounských rodin. Pěstounské rodiny vítala vánoční atmosféra, světla svíček a drobné pohoštění v podobě teplého nápoje a vánočního cukroví. Pro děti a dospělé byl připraven zajímavý program. Na setkání zavítala místostarostka Mgr. Petra Houšková a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Kocourová, které za Město Turnov předaly pěstounským rodinám dárkové balíčky plné dobrot jako výraz díků za jejich poslání.

Vánoční setkání se tradičně těšilo hojné účasti pěstounských rodin. Náhradní rodiče sdíleli své radosti a starosti. Děti si mezitím mohly vyrobit ozdoby na stromek a anděly. Krásné výtvory dětí, s radostí v jejich očích, vzápětí putovaly do rukou jejich pěstounských rodičů. Dospělí byli poté pozváni k hudebnímu programu, kde si mohly děti vyzkoušet různé jednoduché hudební nástroje a všichni jsme si společně zazpívat vánoční koledy.

Pěstounům děkujeme za jejich péči, starostlivost a lásku, kterou dávají svým přijatým dětem. Pro děti a náhradní rodiče máme přání poklidných a pohodových Vánoc. K novému roku přejeme všem mnoho radosti a spokojenosti. Rovněž děkujeme Městu Turnov za jejich zájem a podporu pěstounských rodin.

Emoce – vzdělávací seminář pro odborné pracovníky

Dne 23. 11. 2017 se konal v Centru pro rodinu Náruč vzdělávací seminář na téma Emoce (nejen) u dětí. O tématu hovořili námi uznávaní školitelé z Liberecké poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová. Vzdělávací program, určený pro odborné pracovníky, se mohl uskutečnit díky projektu „Dáváme rodinám šanci“.

Účast byla natolik hojná, že jsme byli z důvodu kapacity nuceni další zájemce odmítat. Kromě kvality vzdělávání za to jistě mohla i skutečnost, že se jednalo o akreditovaný vzdělávací program.

Co jsme si my z doprovázející organizace odnesli? Mnoho, mnoho pro naši profesi a práci s dětmi, mnoho pro naše vlastní děti, mnoho sami pro sebe….

Připomněli jsme si, jak důležité je (hlavně u dětí) vnímat emoce. Nepotlačovat je! Naopak je přijímat, pojmenovat je, dovolit je. Emoce se dnes příliš nenosí… alespoň ty negativní. Pokud ovšem mají něco prodat, pak je reklamní společnosti velmi dobře využijí.  Potlačené, neprožité, nezpracované emoce nadělají mnoho škody. Naši lektoři o tom ví své, neboť se s tím setkávají v poradně stále.

Zkusme se dívat na emoce jinak, ať už jsou positivní nebo negativní. Zkusme se na ně dívat jako na cennou informaci pro nás. Emoce může být často spojena s intuicí. Zaměřme se více na vnitřní realitu dětí. Nesbírejme jen vnější poznatky o tom, jaké má dítě známky ve škole, jak je úspěšné ve sportu a talentované při hře na klavír. Dívejme se hlouběji, zjišťujme, jak se cítí, jaké jsou jeho představy a fantazie. Dovolte mu projevit emoce! Když se to dítě nenaučí, s největší pravděpodobností se s tím bude během svého života potýkat.

Když uznáte jeho emoci, přijímáte tím i dítě, takového jaké je. Zkuste pak najít prostředek, způsob, jak s emocemi pracovat, jak je zvládnout jemu vyhovujícím způsobem. To je investice na celý život.

Nebojte se emocí!