Než přijde Ježíšek…

Předvánoční adventní čas by měl přes všechen ten shon patřit zastavení a přemítání o tom, co se nám povedlo nebo co se naopak nezdařilo.

I my z Centra pro rodinu Náruč jsme se zamysleli nad letošním rokem. Stalo se toho mnoho… Spoustu dětí v náhradních rodinách udělalo krok směrem dopředu a někteří možná znovu upadly a snaží se vstát a jít. Někde se náhradní rodiče naučili víc rozumět svým dětem, pomáhali jim zpracovat jejich minulost, přijímat je, být tolerantními, pevnými, trpělivými a dávat jim to nejdůležitější a to lásku!

Nepovede se to vždy, ale my společně s nimi děláme všechno proto, aby se to dařilo, co nejlépe. Moc nás těší, když vidíme děti v našich pěstounských rodinách, jak jsou šťastné. Když jim náhradní rodiče umožňují prožívat své dětství trochu bezstarostněji a můžou odložit kousek toho břemene, které si s sebou nesou, protože se o ně nemůžou starat jejich biologická máma a táta.

To vše je důvod, kvůli kterému jsme i letos tradičně uspořádali vánoční setkání pro pěstouny na přechodnou dobu, dlouhodobé pěstouny a příbuzenské pěstouny. Chceme jim poděkovat za to, že o přijaté děti pečují, jak nejlépe dovedou, naslouchají a hledají nejlepší cestu, jak jim pomoci.

Na vánočním setkání jsme je odměnili drobným dárkem, děti si mohly vyrobit drobné dekorace a vyfotit se s rodinou v našem fotokoutku. Tímto chceme poděkovat všem našim pěstounům, jejich okolí, které je podporuje, pedagogům, kteří dokážou přijímat odlišnost dětí v náhradní rodinné péči a doprovázejícím pracovníkům všech organizací.

Vám všem přejeme krásné Vánoce v kruhu rodinném a v novém roce hodně síly a lásky k podpoře vašich dětí!