O NÁS

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2000 v Turnově.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE PODPORA RODIN VLASTNÍCH I NÁHRADNÍCH, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A POMOCI VŠEM JEJICH ČLENŮM A SPOLUPRACUJÍCÍM SUBJEKTŮM.

Náruč je otevřená široké veřejnosti a nabízí prostor pro setkávání dětí a jejich rodin. Programy a projekty jsou garantovány odborníky z dětské psychologie, speciální pedagogiky, sociálního poradenství…

Jsme nositelem ocenění Společnost přátelská rodině.

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina a Unie center.


Činnosti Centra pro rodinu Náruč jsou:

 

 1) PROVOZ RODINNÉHO CENTRA – zařízení komunitního a integračního charakteru zaměřené na volnočasové a komunitní programy, cílová skupina: rodiny s dětmi 0 – 6 let, rodiče dětí školního věku a prarodiče

 

2) CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE – zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí

 

3) SOCIÁLNÍ PODPORA A PREVENCE – poradenství a vzdělávání rodičů s dětmi, poskytování preventivních a podpůrných služeb za účelem předcházení vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině

 

4) MINIŠKOLKA – péče o předškolkové děti – příprava na vstup do MŠ, pomáhá dětem rozvíjet sociální, verbální, výtvarné a pohybové dovednosti

 

5) HUMANITÁRNÍ AKTIVITY – projekty zaměřené na pomoc a podporu potřebným – sbírkové akce, adopce na dálku, dobrovolnický program