Emoce – vzdělávací seminář pro odborné pracovníky

Dne 23. 11. 2017 se konal v Centru pro rodinu Náruč vzdělávací seminář na téma Emoce (nejen) u dětí. O tématu hovořili námi uznávaní školitelé z Liberecké poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová. Vzdělávací program, určený pro odborné pracovníky, se mohl uskutečnit díky projektu „Dáváme rodinám šanci“.

Účast byla natolik hojná, že jsme byli z důvodu kapacity nuceni další zájemce odmítat. Kromě kvality vzdělávání za to jistě mohla i skutečnost, že se jednalo o akreditovaný vzdělávací program.

Co jsme si my z doprovázející organizace odnesli? Mnoho, mnoho pro naši profesi a práci s dětmi, mnoho pro naše vlastní děti, mnoho sami pro sebe….

Připomněli jsme si, jak důležité je (hlavně u dětí) vnímat emoce. Nepotlačovat je! Naopak je přijímat, pojmenovat je, dovolit je. Emoce se dnes příliš nenosí… alespoň ty negativní. Pokud ovšem mají něco prodat, pak je reklamní společnosti velmi dobře využijí.  Potlačené, neprožité, nezpracované emoce nadělají mnoho škody. Naši lektoři o tom ví své, neboť se s tím setkávají v poradně stále.

Zkusme se dívat na emoce jinak, ať už jsou positivní nebo negativní. Zkusme se na ně dívat jako na cennou informaci pro nás. Emoce může být často spojena s intuicí. Zaměřme se více na vnitřní realitu dětí. Nesbírejme jen vnější poznatky o tom, jaké má dítě známky ve škole, jak je úspěšné ve sportu a talentované při hře na klavír. Dívejme se hlouběji, zjišťujme, jak se cítí, jaké jsou jeho představy a fantazie. Dovolte mu projevit emoce! Když se to dítě nenaučí, s největší pravděpodobností se s tím bude během svého života potýkat.

Když uznáte jeho emoci, přijímáte tím i dítě, takového jaké je. Zkuste pak najít prostředek, způsob, jak s emocemi pracovat, jak je zvládnout jemu vyhovujícím způsobem. To je investice na celý život.

Nebojte se emocí!