Město Turnov ocenilo náhradní rodičovství

 

V neděli 10. 12. 2017 se uskutečnilo v Centru pro rodinu Náruč, z. ú. již 10. vánoční setkání pěstounských rodin. Pěstounské rodiny vítala vánoční atmosféra, světla svíček a drobné pohoštění v podobě teplého nápoje a vánočního cukroví. Pro děti a dospělé byl připraven zajímavý program. Na setkání zavítala místostarostka Mgr. Petra Houšková a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Kocourová, které za Město Turnov předaly pěstounským rodinám dárkové balíčky plné dobrot jako výraz díků za jejich poslání.

Vánoční setkání se tradičně těšilo hojné účasti pěstounských rodin. Náhradní rodiče sdíleli své radosti a starosti. Děti si mezitím mohly vyrobit ozdoby na stromek a anděly. Krásné výtvory dětí, s radostí v jejich očích, vzápětí putovaly do rukou jejich pěstounských rodičů. Dospělí byli poté pozváni k hudebnímu programu, kde si mohly děti vyzkoušet různé jednoduché hudební nástroje a všichni jsme si společně zazpívat vánoční koledy.

Pěstounům děkujeme za jejich péči, starostlivost a lásku, kterou dávají svým přijatým dětem. Pro děti a náhradní rodiče máme přání poklidných a pohodových Vánoc. K novému roku přejeme všem mnoho radosti a spokojenosti. Rovněž děkujeme Městu Turnov za jejich zájem a podporu pěstounských rodin.