Týden náhradního rodičovství v Turnově „ I děti se dají pěstovat…“

Centrum pro rodinu Náruč se letos již potřetí aktivně zapojilo do Týdne náhradního rodičovství, který je součástí celokrajské kampaně Mít domov a rodinu „Samozřejmost nebo vzácnost?“.

I děti se dají pěstovat…“ je motto kampaně našeho centra. Jejím cílem je podpora a osvěta náhradní rodinné péče, zejména . Široká veřejnost se tímto způsobem dozvídá o tom, co to vlastně je náhradní rodinná péče a co vše obnáší.

Letošní ročník se uskutečnil 10.10.2019 v odpoledních hodinách v kavárně Kulturního centra Turnov KUS. Odpoledne bylo zahájeno představením našeho centra a jeho aktivit. Dále už se naše pozornost ubírala jen směrem k pěstounské péči a k doprovázení pěstounských rodin, což je naší hlavní činností.

V kavárně se sešli všechny pracovnice, které se doprovázením zabývají, zástupci z řad Sociálně právní ochrany dětí Města Turnov, několik pěstounských rodin a svou účastí nás poctil také starosta Města Turnov Tomáš Hocke. Starosta rovněž přivítal všechny hosty a poděkoval všem pěstounům za jejich záslužnou práci. Příchozí poté měli možnost hovořit s doprovázejícími pracovnicemi a pěstounskými rodinami a ptát se na vše, co je zajímá.

Pro děti i dospělé byla připravená terapeutická pohádka o fazolce, kterou napsala naše milá kolegyně a jejíž symbol souvisí s mottem naší kampaně. Díky ní mohli příchozí okusit jednu z možností práce s přijatými dětmi, která může pomoci uzdravovat jejich zraněné dušičky.

Pro děti bylo připraveno zdobení perníčků, malování, vyplňování, vybarvování a další zábavné činnosti související s tématem rodina. Tématické omalovánky „Znáš svá práva“. Spolu s rodiči si mohly zapůjčit a zahrát společenské hry.

Večer čekala na hosty kavárny hudební skupina DUO BIG BAND, která v čele se zpěvačkou přilákala přítomné k tanci a odvážnější z nich i ke zpěvu.

Každá rodina obdržela naší brožurku Pěstounská rodina – Můj záchranný kruh a praktický dárek s logem kampaně „I děti se dají pěstovat…“.

Rádi bychom touto formou poděkovali všem zúčastněným a především našim pěstounům, za poslání, které si zvolili, neboť víme, jak náročné to občas mají. Těší nás úsměvy a také všechny pokroky… i ty docela malé, dětí, které přijali.

Poděkování patří také Kulturnímu centru v Turnově za jejich ochotu, poskytnutou podporu a zázemí pro uskutečnění naší kampaně a především za příjemnou spolupráci. Děkujeme starostovi Turnova Tomáši Hockemu, za jeho milá slova k pěstounské péči a kapele Duo big band za skvělý hudební doprovod.

I přes nevelkou účast nás těší každá předaná informace o náhradní rodinné péči a to především o té pěstounské. Věříme, že tím může být toto poslání doceněno a přály bychom si, aby účast i zájem byly každým rokem o trochu vyšší. Máme radost z odvahy každého, kdo se dokáže zeptat a udělá si vlastní úsudek na základě informací, které získá přímo od pěstounů nebo doprovázejících pracovníků.

Den prevence na Kozákově

Letos se opět Centrum pro rodinu Náruč zúčastnilo každoročního Dne prevence, pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Den prevence s tématem Zdravý životní styl připadl tentokrát na 20. září 2019 a konal se na nejvyšším vrcholu Českého ráje, na Kozákově. Počasí nám opět přálo a potěšila nás více než hojná účast dětí. Tentokrát dorazilo 320 dětí z místních i vzdálenějších škol.

V rámci projektu Dáváme rodinám šanci připravilo Centrum pro rodinu Náruč své stanoviště, kde se spojil pohyb a rozum dohromady. Děti se zábavnou a aktivní formou seznámily s vybranými právy, týkající se tématu zdraví i pohybu. A za nás, které jsme tam byly s nimi, nezbývá, než je pochválit, jak dobře a aktivně plnily zadané úkoly. Opravdu všechny byly moc šikovné!