Nejmenší děti nepatří do ústavů – Asociace dítě a rodina poslala otevřený dopis vládě

TISKOVÁ ZPRÁVA


Asociace Dítě a Rodina, sdružující desítky organizací věnujících se péči o děti, se dnes obrátila na nově jmenovanou vládu s žádostí o urgentní vyřešení umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, které je v rozporu se zájmem ohrožených dětí, mezinárodní praxí i doporučeními odborníků.


„Každý rok skončí v České republice v ústavní péči zcela zbytečně stovky malých dětí,“ říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Otevřeným dopisem jsme se tedy obrátili na vládu, aby se příslušní ministři této otázce přednostně věnovali, jak bylo už několikrát v minulosti přislíbeno.“
Hlavními požadavky jsou příprava zákona, který zabrání umisťování dětí do kojeneckých ústavů a dětských  center, jako je tomu v řadě evropských zemí, a dále příprava návrhu na sloučení problematiky péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo, aby se zjednodušily, zrychlily a zlevnily veškeré procesy, které s péčí o děti souvisejí. Stejná změna již s úspěchem proběhla například na Slovensku.


Transformaci systému schválila váda již v roce 2012
Transformaci systému péče o ohrožené děE pro celou Českou republiku schválila vláda již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv dětí a v akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud však nebyla realizována. I podle usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva je znepokojivé, že v České republice není legislativně omezena možnost ústavní péče o děti předškolního věku. Tento stav odporuje jak potřebám dětí, tak i mezinárodním dokumentům, zejména pak Směrnici OSN o náhradní péči o děti.
„Výbor již v roce 2015 doporučil, aby byla legislativně zásadním způsobem omezena možnost umísťování dětí do 7 let,“ připomíná Dana Lipová, místopředsedkyně Asociace Dítě a Rodina a ředitelka Nadace Sirius, která se dlouhodobě věnuje péči o ohrožené děti

Veřejnost proti ústavům: 15 000 hlasů za tři měsíce
Zájem veřejnosti toto téma ukazuje i petice, kterou Asociace Dítě a rodina spustila v průběhu března na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz. Podpisová akce proti umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů překonala po přibližně třech měsících hranici 15 000 hlasů, kterou si autoři stanovili jako cíl pro oslovení politiků.
„Jestliže dosud nebyly na rozdíl od zahraničí v České republice vyslyšeny hlasy odborníků, snad politiky rozhýbe hlas veřejnosti. Více než 15 000 hlasů v tak krátké době jasně říká, že lidé nejsou se současným stavem spokojeni,“ zdůrazňuje Dana Lipová.

Sběr podpisů petice byl již ukončen.