AKTUÁLNÍ PROJEKTY

UČENÍ BEZ MUČENÍ je dlouhodobý program pro děti z ohrožených (zejména pěstounských) rodin pro zvýšení školní úspěšnosti. V jeho rámci nabízíme:

 • DOUČOVÁNÍ (individuální, ve skupinách, hravou formou, všechny předměty)
 • KONZULTACE SE SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM, DĚTSKÝM PSYCHOLOGEM
 • MOŽNOST SEZNÁMIT SE S ŘADOU POMŮCEK, PRACOVNÍCH SEŠITŮ A LITERATURY, které pomáhají zlepšit školní dovednosti

KONTAKT: Anna Bergerová, tel.: 777 61 00 81

Program je bezplatný, náklady hradíme z grantů a darů. Ze státního příspěvku, který dostáváme pro doprovázení rodin, s nimiž máme sepsanou dohodu, bohužel tyto aktivity hradit nelze.

PODÍVEJTE SE NA KRÁTKÉ VIDEO, KTERÉ JSME MOHLI NATOČIT DÍKY DARU SPOLEČNOSTI ERA:

!!! AKTUÁLNĚ SHÁNÍME PROSTŘEDKY PRO REALIZACI PROJEKTU V ROCE 2018 !!!

 
PROJEKTY V ROCE 2014

 

 • Setkání pěstounských rodin Turnov – Jelenia Góra (PL)  – 30. 5. 2014 v Turnově – téma: Systém náhradní péče pro děti od 0 do 3 let – financováno z příspěvku Města Turnov
 • Podpora náhradní rodinné péče – díky příspěvku výrobního družstva Granát a výtěžku sbírky Pozvedněte slabé! Nadace Euronisa mohly být financovány některé volnočasové, terapeutické a vzdělávací aktivity pro děti z pěstounských rodin

 

PROJEKTY V ROCE 2013

 

 • Centrum podpory pěstounských rodin – příměstský tábor – srpen 2013 v Turnově – aktivity během příměstského tábora pro děti z pěstounských rodin byly financovány z příspěvku Nadace Euronisa
 • Víkend za odměnu – 6. – 8. 9. 2013 v Radostíně u Sychrova – aktivity během pobytu v ozdravovně byly hrazeny z příspěvku Nadace Preciosa a MPSV
 • Pěstounská rodina – můj záchranný kruh – 2. vydání (aktualizované o informace vyplývající z novely zákona o soc. právní ochraně dětí) bylo financováno díky příspěvku České pošty, s.p.

 

PROJEKTY V ROCE 2012

 

 • Hora zážitků –  projekt na podporu dětí z pěstounských rodin, podpora aktivit pro děti – realizace 7.- 9.9.2012 víkendový pobyt  – Drhleny, finanční podpora Nadace táta a máma.  Projekt nabízí dětem terapeutické, relaxační a zážitkové aktivity v krásném prostředí Českého ráje pod vedením  školených pedagogů a terapeutů.
 • Projekt 5P – vzdělávací a terapeutické aktivity pro pěstounské rodiny, finanční podpora Nadace Terezy Maxové dětem. Realizováno od března 2012 do února 2013.
 • Pěstounská rodina můj záchranný kruh – projekt zaměřený na osvětu a popularizaci pěstounské péče v Libereckém kraji, finančně podpořeno Libereckým krajem. V srpnu byla vydána brožura – průvodce pěstounskou péči v Libereckém kraji v nákladu 600kusů. Tisková zpráva k vydané brožuře zde TZ brožura – CPR Náruč.doc. Brožury jsou dostupné přímo v Náruči, na sociálních odborech městských úřadů, sociálním odboru krajského úřadu, v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.
 • Centrum podpory pěstounských rodin – komplexní a systematická podpora pěstounských rodin v regionu, podpořeno MPSV. Projekt zahrnuje vzdělávání, terapie, setkávání rodin, poradenskou a metodickou práci s rodinami, přímou pomoc v rodinách – péče o děti, příměstský tábor pro děti.

 

PROJEKTY V ROCE 2011

Pěstounská rodina můj záchranný kruh – září 2011- odborný seminář pro pěstounské rodiny Libereckého kraje s doprovodným kulturním a psychosociálním programem pro děti – místo konání Centrum Babylon Liberec – akce za finanční podpory Libereckého kraje

PROJEKTY V ROCE 2010

V říjnu 2010 realizován víkendový pobyt rodin v Rokytnici nad Jizerou, který finančně podpořila Nadace Euronisa z výtěžku sbírky Pozvedněte slabé

PROJEKTY V ROCE 2009

V prosince 2009 byl zahájen Projekt 4P (poradenství, péče,pomoc, partnerství), který celý finančně podpořila Nadace Terezy Maxové dětem, projekt byl ukončen v prosinci 2010. Obsahem byla setkávání rodin, vzdělávání, poradenství, terapie pro děti.

PROJEKTY V ROCE 2008

První projekt 3P (poradenství, péče, pomoc) – 2008. Projekt podpořila Nadace Terezy Maxové. Zahájena byla pravidelná setkávání rodin, opakovaně se jich účastní více jak desítka rodin.