Když se pěstounské rodiny setkají…

Dne 13. července 2018 nám počasí umožnilo uspořádat setkání pěstounských rodin. Akce pro všechny pěstounské rodiny se uskutečnila před „Náručí“ v rohu stadionu s ohništěm. Tento koutek nám poskytl stín před žhavým sluncem a stromy nás ochránily před náhlým, krátkým deštěm. Pro rodiny s dětmi byly připraveny různé aktivity a soutěže, do kterých se mohli společně zapojit malí i velcí. Děti byly veselé a s radostí se účastnily nabízených aktivit. Za jejich zapojení do hry je čekala na konci setkání odměna.

Akce byla uspořádána s myšlenkou společného setkání pěstounských rodin dlouhodobých, rodin s dětmi v příbuzenské péči a pěstounů na přechodnou dobu. Při popíjení kávy nebo pozdějším opékání buřtů si mohli všichni společně popovídat.  Ačkoli si každý žije svůj příběh a řeší různé problémy, světy všech jsou často velmi propojeny. Společné setkání umožnilo všem, aby se tyto rozdílné světy sobě přiblížily.

Za výborné buřty děkujeme Řeznictví a uzenářství Milan Dlouhý. Za zapůjčení stolů, židlí, lavic a potřeb k opékání patří náš dík TJ Turnov.