DĚKUJEME ZA DAR SPOLEČNOSTI KAMAX

Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše
pod
ěkování společnosti KAMAX, s.r.o. a jejím zaměstnancům za
finan
ční podporu, kterou poskytli našemu Centru podpory náhradní
rodinné pé
če. Toto laskavé gesto pro nás představuje nejen povzbuzení,
ale také možnost rozší
ření terapeutické pomoci pro rodiny a děti, s
kterými spolupracujeme. Výt
ěžek dobročinné sbírky pomůže těm, kteří
hledají porozum
ění, radu a podporu v náročných
situacích, které s sebou nese jak poslání náhradních rodi
čů, tak životní
osudy jimi p
řijatých dětí. ❤️