NÁRUČ DOPROVÁZÍ NÁHRADNÍ RODINY JIŽ DESET LET

Výtvarné dílny pro děti? Gravid jóga? Mimicvičení pro maminky s dětmi? Besedy s odborníky? Zpívánky? Nízkoprahová herna? Miniškolka? Jistě. To všechno z Náruče zná mnoho rodičů menších i větších dětí z Turnova i okolí. Poněkud užší okruh návštěvníků našich prostor pak ale zvolá nadšené ano v případě termínů jako je identita, zpracování historie dítěte, porucha citové vazby nebo terapeutické rodičovství. A přesto tato témata patří k Náruči jako Turnov k Českému ráji.

Centrum pro rodinu Náruč se práci s pěstounskými rodinami věnuje od roku 2007, kdy tehdejší vedení organizace poskytlo zázemí a podporu pro pravidelné setkávání rodin, programy pro děti a vzdělávání náhradních rodičů. Díky velké odvaze, vizionářství a vůli ke změně položila hrstka nadšenců pevné základy pro naše Centrum podpory náhradní rodinné péče, jak je známe dnes. To vše bez zastřešující opory v české legislativě nebo jakékoli pomoci ze strany státu. V roce 2011 se zákonodárné ledy konečně pohnuly, Náruč mohla získat pověření pro sociálně-právní ochranu dětí a od roku 2013 se pak stát pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče.

Co znamená uzavřít s Náručí dohodu o výkonu pěstounské péče? Každý, kdo se stane pěstounem, má zákonnou povinnost spolupráce s doprovázející organizací, a to právě na základě výše zmíněné dohody. Nezáleží na tom, jestli je to pěstoun přechodný, zprostředkovaný nebo z řad příbuzných dětí. Ačkoli některá témata nebo otázky určené k odpovědi se mohou v závislosti na druhu pěstounské péče lišit, jedno mají všichni náhradní rodiče společné. Pečují o děti, do jejichž života vstoupilo trauma.

Co je a není trauma? Trauma není, co se nám stalo. Není to tragická událost. Trauma je, co se stalo uvnitř nás během takové události. A to je dobrá zpráva. Minulost nezměníme. Ale náš způsob prožívání, myšlení a chování změnit lze.

Zanedbáváním, opuštěním nebo týráním se dětský mozek takříkajíc přeprogramuje. Jeho schopnost správně usměrňovat emoce nebo se orientovat v mezilidských vztazích rapidně klesá. Tento pohled na prožívání dětí je jedním ze základních stavebních kamenů doprovázení pěstounských rodin. Díky němu pak můžeme efektivněji navazovat vztahy s dětmi i rodiči (náhradními i biologickými), správně cílit psychologickou či terapeutickou pomoc nebo komunikovat se školskými zařízeními. Díky němu můžeme být lepšími průvodci na cestě k uzdravení.

Někteří pěstouni a pěstounky, se kterými spolupracujeme, hrdě nosí trička s nápisem “Jsem pěstoun. A jaké je tvoje superschopnost?“ A nám je ctí těmto hrdinům všedních dní poskytovat odborné vzdělávání, metodické vedení a oporu. Z pověření a za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje to děláme už deset let.


Adéla Černá, doprovázející pracovnice Centra podpory náhradní rodinné péče