AKTUÁLNÍ PROJEKTY

UČENÍ BEZ MUČENÍ je dlouhodobý program pro děti z ohrožených (zejména pěstounských) rodin pro zvýšení školní úspěšnosti. V jeho rámci nabízíme:

 • DOUČOVÁNÍ (individuální, ve skupinách, hravou formou, všechny předměty)
 • KONZULTACE SE SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM, DĚTSKÝM PSYCHOLOGEM
 • MOŽNOST SEZNÁMIT SE S ŘADOU POMŮCEK, PRACOVNÍCH SEŠITŮ A LITERATURY, které pomáhají zlepšit školní dovednosti

KONTAKT: Anna Bergerová, tel.: 777 61 00 81

Program je bezplatný, náklady hradíme z grantů a darů. Ze státního příspěvku, který dostáváme pro doprovázení rodin, s nimiž máme sepsanou dohodu, bohužel tyto aktivity hradit nelze.

PODÍVEJTE SE NA KRÁTKÉ VIDEO, KTERÉ JSME MOHLI NATOČIT DÍKY DARU SPOLEČNOSTI ERA:

!!! AKTUÁLNĚ SHÁNÍME PROSTŘEDKY PRO REALIZACI PROJEKTU V ROCE 2018 !!!

 
PROJEKTY V ROCE 2014

 

 • Setkání pěstounských rodin Turnov – Jelenia Góra (PL)  – 30. 5. 2014 v Turnově – téma: Systém náhradní péče pro děti od 0 do 3 let – financováno z příspěvku Města Turnov
 • Podpora náhradní rodinné péče – díky příspěvku výrobního družstva Granát a výtěžku sbírky Pozvedněte slabé! Nadace Euronisa mohly být financovány některé volnočasové, terapeutické a vzdělávací aktivity pro děti z pěstounských rodin

 

PROJEKTY V ROCE 2013

 

 • Centrum podpory pěstounských rodin – příměstský tábor – srpen 2013 v Turnově – aktivity během příměstského tábora pro děti z pěstounských rodin byly financovány z příspěvku Nadace Euronisa
 • Víkend za odměnu – 6. – 8. 9. 2013 v Radostíně u Sychrova – aktivity během pobytu v ozdravovně byly hrazeny z příspěvku Nadace Preciosa a MPSV
 • Pěstounská rodina – můj záchranný kruh – 2. vydání (aktualizované o informace vyplývající z novely zákona o soc. právní ochraně dětí) bylo financováno díky příspěvku České pošty, s.p.

 

PROJEKTY V ROCE 2012

 

 • Hora zážitků –  projekt na podporu dětí z pěstounských rodin, podpora aktivit pro děti – realizace 7.- 9.9.2012 víkendový pobyt  – Drhleny, finanční podpora Nadace táta a máma.  Projekt nabízí dětem terapeutické, relaxační a zážitkové aktivity v krásném prostředí Českého ráje pod vedením  školených pedagogů a terapeutů.
 • Projekt 5P – vzdělávací a terapeutické aktivity pro pěstounské rodiny, finanční podpora Nadace Terezy Maxové dětem. Realizováno od března 2012 do února 2013.
 • Pěstounská rodina můj záchranný kruh – projekt zaměřený na osvětu a popularizaci pěstounské péče v Libereckém kraji, finančně podpořeno Libereckým krajem. V srpnu byla vydána brožura – průvodce pěstounskou péči v Libereckém kraji v nákladu 600kusů. Tisková zpráva k vydané brožuře zde TZ brožura – CPR Náruč.doc. Brožury jsou dostupné přímo v Náruči, na sociálních odborech městských úřadů, sociálním odboru krajského úřadu, v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.
 • Centrum podpory pěstounských rodin – komplexní a systematická podpora pěstounských rodin v regionu, podpořeno MPSV. Projekt zahrnuje vzdělávání, terapie, setkávání rodin, poradenskou a metodickou práci s rodinami, přímou pomoc v rodinách – péče o děti, příměstský tábor pro děti.

 

PROJEKTY V ROCE 2011

Pěstounská rodina můj záchranný kruh – září 2011- odborný seminář pro pěstounské rodiny Libereckého kraje s doprovodným kulturním a psychosociálním programem pro děti – místo konání Centrum Babylon Liberec – akce za finanční podpory Libereckého kraje

PROJEKTY V ROCE 2010

V říjnu 2010 realizován víkendový pobyt rodin v Rokytnici nad Jizerou, který finančně podpořila Nadace Euronisa z výtěžku sbírky Pozvedněte slabé

PROJEKTY V ROCE 2009

V prosince 2009 byl zahájen Projekt 4P (poradenství, péče,pomoc, partnerství), který celý finančně podpořila Nadace Terezy Maxové dětem, projekt byl ukončen v prosinci 2010. Obsahem byla setkávání rodin, vzdělávání, poradenství, terapie pro děti.

PROJEKTY V ROCE 2008

První projekt 3P (poradenství, péče, pomoc) – 2008. Projekt podpořila Nadace Terezy Maxové. Zahájena byla pravidelná setkávání rodin, opakovaně se jich účastní více jak desítka rodin.

Město Turnov ocenilo náhradní rodičovství

 

V neděli 10. 12. 2017 se uskutečnilo v Centru pro rodinu Náruč, z. ú. již 10. vánoční setkání pěstounských rodin. Pěstounské rodiny vítala vánoční atmosféra, světla svíček a drobné pohoštění v podobě teplého nápoje a vánočního cukroví. Pro děti a dospělé byl připraven zajímavý program. Na setkání zavítala místostarostka Mgr. Petra Houšková a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Kocourová, které za Město Turnov předaly pěstounským rodinám dárkové balíčky plné dobrot jako výraz díků za jejich poslání.

Vánoční setkání se tradičně těšilo hojné účasti pěstounských rodin. Náhradní rodiče sdíleli své radosti a starosti. Děti si mezitím mohly vyrobit ozdoby na stromek a anděly. Krásné výtvory dětí, s radostí v jejich očích, vzápětí putovaly do rukou jejich pěstounských rodičů. Dospělí byli poté pozváni k hudebnímu programu, kde si mohly děti vyzkoušet různé jednoduché hudební nástroje a všichni jsme si společně zazpívat vánoční koledy.

Pěstounům děkujeme za jejich péči, starostlivost a lásku, kterou dávají svým přijatým dětem. Pro děti a náhradní rodiče máme přání poklidných a pohodových Vánoc. K novému roku přejeme všem mnoho radosti a spokojenosti. Rovněž děkujeme Městu Turnov za jejich zájem a podporu pěstounských rodin.

Emoce – vzdělávací seminář pro odborné pracovníky

Dne 23. 11. 2017 se konal v Centru pro rodinu Náruč vzdělávací seminář na téma Emoce (nejen) u dětí. O tématu hovořili námi uznávaní školitelé z Liberecké poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová. Vzdělávací program, určený pro odborné pracovníky, se mohl uskutečnit díky projektu „Dáváme rodinám šanci“.

Účast byla natolik hojná, že jsme byli z důvodu kapacity nuceni další zájemce odmítat. Kromě kvality vzdělávání za to jistě mohla i skutečnost, že se jednalo o akreditovaný vzdělávací program.

Co jsme si my z doprovázející organizace odnesli? Mnoho, mnoho pro naši profesi a práci s dětmi, mnoho pro naše vlastní děti, mnoho sami pro sebe….

Připomněli jsme si, jak důležité je (hlavně u dětí) vnímat emoce. Nepotlačovat je! Naopak je přijímat, pojmenovat je, dovolit je. Emoce se dnes příliš nenosí… alespoň ty negativní. Pokud ovšem mají něco prodat, pak je reklamní společnosti velmi dobře využijí.  Potlačené, neprožité, nezpracované emoce nadělají mnoho škody. Naši lektoři o tom ví své, neboť se s tím setkávají v poradně stále.

Zkusme se dívat na emoce jinak, ať už jsou positivní nebo negativní. Zkusme se na ně dívat jako na cennou informaci pro nás. Emoce může být často spojena s intuicí. Zaměřme se více na vnitřní realitu dětí. Nesbírejme jen vnější poznatky o tom, jaké má dítě známky ve škole, jak je úspěšné ve sportu a talentované při hře na klavír. Dívejme se hlouběji, zjišťujme, jak se cítí, jaké jsou jeho představy a fantazie. Dovolte mu projevit emoce! Když se to dítě nenaučí, s největší pravděpodobností se s tím bude během svého života potýkat.

Když uznáte jeho emoci, přijímáte tím i dítě, takového jaké je. Zkuste pak najít prostředek, způsob, jak s emocemi pracovat, jak je zvládnout jemu vyhovujícím způsobem. To je investice na celý život.

Nebojte se emocí!