AKTUÁLNÍ PROGRAM

Většinu mimořádných akcí a besed jsme přesunuli až na podzim 2020.

Do konce školního roku jsou naplánovány tyto akce:

3. 6. 2020 v 10:00

27. 6. v 9:00 až 28. 6. v 17:00

DĚTSKÝ DEN PRO NAŠE NEJMENŠÍ


ON-LINE PROGRAM

SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU 18. – 24. 5. 2020:

VŠÍMAVÁ PŘÍPRAVA NA POROD A ŠESTINEDĚLÍ
Náš drobný příspěvek k právě probíhajícímu Světovému týdnu respektu k porodu, děkujeme Kasie za natočení! Kasia je vám k dispozici i pro osobní psychoterapeutické konzultace nejen v oblasti těhotenství a porodu, kontakt najdete zde.

webové stránky festivalu


ZNÁŠ SVÁ PRÁVA – PREZENTACE

Každé dítě má svou hodnotu, důstojnost a práva. Protože jsou však děti bezbranné a zranitelné, potřebují právě ony, kromě lásky a porozumění, zvláštní péči, pomoc a ochranu.

Dětská práva se týkají všech dětí i nezletilých od 0 do 18 let. Zaručuje je Úmluva o právech dítěte.

Znáš svá práva? Slyšel jsi o nich? Ne? Tak se dívej a poslouchej…… 

V rámci projektu “Dáváme rodinám šanci” se naše organizace věnuje také osvětě o právech dětí. Následující prezentace jsou věnovány dětem ve věku 6 – 8 a 8 – 12 let. 


Jak v těchto dnech pečovat o sebe – i ve prospěch svých blízkých? Osvědčené tipy přináší tato PREZENTACE