RODINNÉ CENTRUM

Rodinné centrum je prostor komunitního charakteru s aktivitami a podporou pro rodiny z řad široké veřejnosti.

 Nabízíme:

DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI OD 4 LET

AKCE A KURZY PRO AKTIVNÍ RODIČE

WALDORSKÝ KLUB

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

OTEVŘENÁ HERNA:  Herna je otevřena v pracovní dny od 8 do 16 hod. V pátek odpoledne zavřeno. Otevřená herna je prostorem pro Vás – můžete v klidu nakojit, dát si kávu, něco si přečíst, zkrátka máte tady zázemí se vším všudy. Za pobyt v herně neplatíte, pouze potřebujeme, abyste svou přítomnost stvrdili podpisem na seznamu (na baru). Herna v odpoledních hodinách funguje většinou bez obsluhy baru – proto prosíme: uveďte po sobě vše do původního stavu, pokud si uvaříte čaj nebo kávu, dejte peníze do mističky na baru. Děkujeme!

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY: mimořádné akce pro celou veřejnost – výlety, slavnosti, besedy, poradny

PODPŮRNÉ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY: Klub marťánků, Klub diabeťáčků, Klub celiaků…

POBYTY: V průběhu celého roku můžete spolu s námi vyrazit do přírody i mimo Turnov.

OSTATNÍ NABÍDKY: knihovna s odbornou literaturu, kampaně, dobrovolnictví, sbírkové akce

NA VŠECHNY AKTIVITY JE MOŽNÉ SE PŘIHLAŠOVAT V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU, POKUD TO DOVOLÍ KAPACITA.


NAŠE PRAVIDLA:

 • Svobodný přístup všem.
 • Rodič, který přichází s dítětem, je za něj po celou dobu pobytu v centru odpovědný a dohlíží na něj, za úrazy způsobené v centru neodpovídáme.
 • Rodič je zodpovědný za aktuální zdravotní stav dítěte. Prosíme, buďte ohleduplní a nevoďte do centra děti nemocné.
 • Respektujeme se navzájem. Dbejte, aby se i děti chovaly k ostatním ohleduplně.
 • Vypůjčené hračky po sobě uklízíme a chováme se k nim šetrně.
 • Dbáme na pořádek (jídlo a pití konzumujeme na určeném místě).
 • Vstup do centra pouze po přezutí.
 • Každý má možnost projevit svá přání a očekávání.
 • Každý má možnost nabízet svou iniciativu a využívat nabízených služeb.
 • Průběh setkání a jeho organizace má svá zavedená, ale pružná pravidla.
 • Za odložené věci neručíme.