Náruč získala Jistotu

Od Nadace Jistota Komerční banky se nám podařilo získat finanční prostředky pro projekt “Vztah jako lék“, jehož realizaci plánujeme rozložit mezi roky 2023 a 2025.

Ústředním bodem projektu je budování léčivého vztahu mezi dítětem a jeho primárním pečovatelem – pěstounem. Historie dětí v pěstounské péčí bývá složitá a často bolestivá. Je pak především na pěstounech, aby dokázali mnohdy hluboce narušené dětské vnímání sebe sama a tím pádem i svého okolí napravit – vyléčit. Je na pěstounech, aby dětem dovedli ukázat, že jsou hodné lásky, že je dovedou přijmout takové jaké jsou a tím výrazně zvýšit jejich šance na budoucí plnohodnotné zapojení do společenského života ve všech jeho oblastech.

V současné době se nám díky získaným financím daří poskytovat terapeutické služby rodinám, se kterými spolupracujeme na základě dohody o výkonu pěstounské péče. Externí terapeut Mgr. Ondřej Máslo se ve své dlouholeté praxi věnuje mimo jiné obtížím spojeným s poruchou citové vazby nebo projevům pramenícím z traumatu či deprivace. Děti i náhradní rodiče mohou během terapie pracovat na tématech jako je kontakt dětí s biologickou rodinou, zpracování rodinné historie či spolupráci s dalšími institucemi.

Druhou částí projektu je pak realizace kurzu terapeutického rodičovství, jehož začátek je plánován na druhou polovinu roku 2023. Frekventanti získají funkční postupy pro zvládání každodenních situací, a to na základě porozumění důvodům a dynamice možného náročného chování dětí.

Věříme, že budování láskyplných vztahů je zásadním a neoddiskutovatelným úkolem dneška. Tuto potřebu vnímáme zejména prostřednictvím pěstounských rodin, které máme tu čest doprovázet. Proto je naší největší nadějí hraničící s jistotou, že prostředky, čas a energie vynaložené na projekt “Vztah jako lék“ se pozitivně odrazí na životě zapojených rodin. Zajištění ekonomické stránky služeb nad rámec státního příspěvku vnímáme zejména jako ocenění rodin, které dětem v systému náhradní rodinné péče věnují tolik potřebný čas, neutuchající lásku a náruč plnou porozumění.

 

 

Adéla Černá, klíčová pracovnice pěstounských rodin