PROJEKTY V ROCE 2013

 

  • Centrum podpory pěstounských rodin – příměstský tábor – srpen 2013 v Turnově – aktivity během příměstského tábora pro děti z pěstounských rodin byly financovány z příspěvku Nadace Euronisa
  • Víkend za odměnu – 6. – 8. 9. 2013 v Radostíně u Sychrova – aktivity během pobytu v ozdravovně byly hrazeny z příspěvku Nadace Preciosa a MPSV
  • Pěstounská rodina – můj záchranný kruh – 2. vydání (aktualizované o informace vyplývající z novely zákona o soc. právní ochraně dětí) bylo financováno díky příspěvku České pošty, s.p.