PROJEKTY V ROCE 2012

 

  • Hora zážitků –  projekt na podporu dětí z pěstounských rodin, podpora aktivit pro děti – realizace 7.- 9.9.2012 víkendový pobyt  – Drhleny, finanční podpora Nadace táta a máma.  Projekt nabízí dětem terapeutické, relaxační a zážitkové aktivity v krásném prostředí Českého ráje pod vedením  školených pedagogů a terapeutů.
  • Projekt 5P – vzdělávací a terapeutické aktivity pro pěstounské rodiny, finanční podpora Nadace Terezy Maxové dětem. Realizováno od března 2012 do února 2013.
  • Pěstounská rodina můj záchranný kruh – projekt zaměřený na osvětu a popularizaci pěstounské péče v Libereckém kraji, finančně podpořeno Libereckým krajem. V srpnu byla vydána brožura – průvodce pěstounskou péči v Libereckém kraji v nákladu 600kusů. Tisková zpráva k vydané brožuře zde TZ brožura – CPR Náruč.doc. Brožury jsou dostupné přímo v Náruči, na sociálních odborech městských úřadů, sociálním odboru krajského úřadu, v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.
  • Centrum podpory pěstounských rodin – komplexní a systematická podpora pěstounských rodin v regionu, podpořeno MPSV. Projekt zahrnuje vzdělávání, terapie, setkávání rodin, poradenskou a metodickou práci s rodinami, přímou pomoc v rodinách – péče o děti, příměstský tábor pro děti.