Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou

Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektům.

Působíme především v Turnově a okolí, část aktivit probíhá také v Mnichově Hradišti.


RYCHLÁ NAVIGACE


AKTUÁLNĚ

OMEZENÝ PROVOZ NÁRUČE

Vzhledem ke zpřísnění opatření od 12. října 2020 až do odvolání rušíme veškeré kontaktní aktivity kromě poradenství.

U akcí a kurzů, kde to půjde, se můžete těšit na on-line program.

Sekce náhradní rodinné péče ruší vzdělávací aktivity pro pěstouny a o případných dalších změnách bude včas informovat.

Provoz kanceláře rodinného centra po dohodě na tel. 775 964 312 nebo e-mailu naruc@naruc.cz.

Sledujte naše webové stránky www.naruc.cz nebo facebookový profil, vždy tam umístíme informace o aktuálních změnách.

Děkujeme za pochopení a doufáme v brzké setkání!


Máte pár minut času? Jste rodič, prarodič, pěstoun, zkrátka někdo, kdo pečuje o dítě? Bydlíte v Turnově a okolí? Prosíme, vyplňte nám krátký anonymní dotazník . Získaná data nám pomohou lépe mapovat potřeby rodin na Turnovsku, zároveň nám i našim donorům poslouží jako cenná zpětná vazba, zda a v jaké míře umí Centrum pro rodinu Náruč tyto potřeby naplňovat.
Děkujeme! ❤️
https://forms.gle/SdUsp9bCn2vHMN3UA


OTEVŘENÁ HERNA

Otevřená herna je prostorem pro Vás – můžete v klidu nakojit, dát si kávu, něco si přečíst, funguje zde wi-fi, zkrátka máte zázemí se vším všudy. Dopoledne sem chodí většinou rodiče s malými dětmi. Odpoledne je herna využívána zejména rodiči, kteří mají potomka na některém z našich kroužků, případně v Sokole. Za pobyt v herně neplatíte, pouze potřebujeme, abyste svou přítomnost stvrdili podpisem na seznamu (na baru). Herna v odpoledních hodinách funguje většinou bez obsluhy baru – proto prosíme: uveďte po sobě vše do původního stavu, pokud si uvaříte čaj nebo kávu, dejte peníze do mističky na baru. Děkujeme!

PROVOZNÍ DOBA HERNY:

PO – ČT      8.00 – 17.00

PÁ               8.00 – 12.00

(během svátků zavřeno)


NAŠE PRAVIDLA:

 • Svobodný přístup všem.
 • Rodič, který přichází s dítětem, je za něj po celou dobu pobytu v centru odpovědný a dohlíží na něj, za úrazy způsobené v centru neodpovídáme.
 • Rodič je zodpovědný za aktuální zdravotní stav dítěte. Prosíme, buďte ohleduplní a nevoďte do centra děti nemocné.
 • Respektujeme se navzájem. Dbejte, aby se i děti chovaly k ostatním ohleduplně.
 • Vypůjčené hračky po sobě uklízíme a chováme se k nim šetrně.
 • Dbáme na pořádek (jídlo a pití konzumujeme na určeném místě).
 • Vstup do centra pouze po přezutí.
 • Každý má možnost projevit svá přání a očekávání.
 • Každý má možnost nabízet svou iniciativu a využívat nabízených služeb.
 • Průběh setkání a jeho organizace má svá zavedená, ale pružná pravidla.
 • Za odložené věci neručíme.


DĚKUJEME ZA PODPORU:


ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU TĚCHTO STRÁNEK ZE SRDCE DĚKUJEME FIRMĚ ZPROMOTION.


Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Skálova 540

511 01 Turnov
ID schránky: tqivper
IČO: 70155097

č. ú.: 170677989/0300

pobočka Mnichovo Hradiště

Volnočasové centrum
Zámecká 744
295 01 Mnichovo Hradiště


rezervační systém WEBOOKER

Hrdě realizováno agenturou Zpromotion s.r.o.