Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou spokojené a šťastné děti ve fungujících rodinách. Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektům.

Náruč je otevřená široké veřejnosti a nabízí prostory pro setkávání dětí a jejich rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro osobní růst, tvůrčí aktivity, společné výlety, slavnosti, pobyty, besedy a semináře, poradenství, hernu a miniškolku.

 

online rezervační systém

Novinky z našeho Facebooku

Centrum pro rodinu Náruč
Centrum pro rodinu NáručCentrum pro rodinu Náruč sdílel(a) odkaz.2 days ago

V Česku chybí systém pomoci dětem, které zažívají domácí násilí. S nějakou formou špatného zacházení v rodině se podle průzkumů alespoň někdy setkají zhruba dvě třetiny českých dětí, minimálně šest...

Centrum pro rodinu Náruč
Centrum pro rodinu NáručCentrum pro rodinu Náruč sdílel(a) příspěvek.3 days ago

Za Náruč se účastní naše Terka "ŘediTerka" Linhartová. Že má smysl táhnout za jeden provaz už prokázala úspěšná kampaň Zachovejtecentra. Neusínáme na vavřínech a jdeme dál 🚶‍♀️

 

AKTUALITY

CENTRA PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

 

 

Hrdě realizováno agenturou Zpromotion s.r.o.