Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou

Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektům.

Působíme především v Turnově a okolí, část aktivit probíhá také v Mnichově Hradišti.


RYCHLÁ NAVIGACE


Během aktivit se budeme řídit aktuálně vydanými hygienickými opatřeními Vlády ČR. 


Máte pár minut času? Jste rodič, prarodič, pěstoun, zkrátka někdo, kdo pečuje o dítě? Bydlíte v Turnově a okolí? Prosíme, vyplňte nám krátký anonymní dotazník . Získaná data nám pomohou lépe mapovat potřeby rodin na Turnovsku, zároveň nám i našim donorům poslouží jako cenná zpětná vazba, zda a v jaké míře umí Centrum pro rodinu Náruč tyto potřeby naplňovat.
Děkujeme! ❤️
https://forms.gle/SdUsp9bCn2vHMN3UA


NAŠE PRAVIDLA:

 • Svobodný přístup všem.
 • Rodič, který přichází s dítětem, je za něj po celou dobu pobytu v centru odpovědný a dohlíží na něj, za úrazy způsobené v centru neodpovídáme.
 • Rodič je zodpovědný za aktuální zdravotní stav dítěte. Prosíme, buďte ohleduplní a nevoďte do centra děti nemocné.
 • Respektujeme se navzájem. Dbejte, aby se i děti chovaly k ostatním ohleduplně.
 • Vypůjčené hračky po sobě uklízíme a chováme se k nim šetrně.
 • Dbáme na pořádek (jídlo a pití konzumujeme na určeném místě).
 • Vstup do centra pouze po přezutí.
 • Každý má možnost projevit svá přání a očekávání.
 • Každý má možnost nabízet svou iniciativu a využívat nabízených služeb.
 • Průběh setkání a jeho organizace má svá zavedená, ale pružná pravidla.
 • Za odložené věci neručíme.DĚKUJEME ZA PODPORU:

Hrdě realizováno agenturou Zpromotion s.r.o.