Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou

Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektům.

Působíme především v Turnově a okolí, část aktivit probíhá také v Mnichově Hradišti.


RYCHLÁ NAVIGACE


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU

V souvislosti s postupným rozvolňováním se pomalu rozjedou také některé aktivity v Náruči. Pokud naše vláda opatření zase nezpřísní, chystáme se za stanovených hygienických podmínek obnovit následující:

    

 • v pondělí 11. 5. od 18:00 startuje  powerjóga s Jarkou Hassovou
 • v pátek 22. 5. od 8:30 startuje ranní jóga – POZOR! Hlídání pouze po předchozí telefonické domluvě s Evou Pleslovou – tel.: 608 968 795
 • od pondělí 11. 5. může probíhat odborné poradenství formou osobního kontaktu
 • od pondělí 25. 5. zahajujeme dopolední program (Mimicvičení, Zpívánky, Mimihrátky) – POZOR NA ÚPRAVU ČASŮ
 • od pondělí 25. 5. zahajujeme také některé odpolední kroužky – bližší informace obdrží kurzisté od svých lektorů
 • Miniškolka – otevřeme od 25. 5. 2020 (ve věci hygienických podmínek budeme vycházet z metodik pro mateřské školy)
 • hravou předškolní přípravku Veselou školičku chceme realizovat v upravené podobě – nejspíš jako intenzivní týdenní kurz
 •  tradiční jarní sbírka dětského oblečení a potřeb se samozřejmě konat nebude (ale charitní šatník jsme ještě realizovat stihli), alternativou může být naše výzva pro sólo rodiče – pokud se nám ozvou, pokusíme se jim zdarma sehnat materiální i jinou pomoc
 • Centrum podpory náhradní rodinné péče funguje – bližší provozní informace ZDE
 • Příměstské tábory i tábor v Pleskotech bude (snad už se nic nezpřísní). Prosíme přihlášené, aby vyčkali na podprobnější informace. Na tábor v Pleskotech jsou stále ještě volná místa, tak neváhejte!

Veškeré podrobnosti a aktuality včas zveřejníme na našem webu, sociálních sítích, rozešleme prostřednictvím newsletteru. Kompenzace předplacených aktivit budeme řešit jednotlivě.

 
     Nadále můžete sledovat náš  ON-LINE PROGRAM

 

Během aktivit (až na výjimky) budou platit následující opatření:

Co musí návštěvník splnit pro vstup:

 • rouška zakrývající ústa a nos (všichni návštěvníci starší 2 let)
 • dodržovat odstup
 • před vstupem použít desinfekci na ruce nebo jednorázové rukavice
 • podepsat prohlášení o bezinfekčnosti – pro KAŽDÉHO NÁVŠTĚVNÍKA, tedy pro Vás i dítě (můžete si stáhnout a přinést vyplněné s sebou, nebo obdržíte na místě)
 • podstoupit bezkontaktní měření teploty

Co nebude možné:

 • ukládat oblečení v šatně
 •  zdržovat se mimo řízenou aktivitu v herně
 • konzumovat potraviny a nápoje


NAŠE PRAVIDLA:

 • Svobodný přístup všem.
 • Rodič, který přichází s dítětem, je za něj po celou dobu pobytu v centru odpovědný a dohlíží na něj, za úrazy způsobené v centru neodpovídáme.
 • Rodič je zodpovědný za aktuální zdravotní stav dítěte. Prosíme, buďte ohleduplní a nevoďte do centra děti nemocné.
 • Respektujeme se navzájem. Dbejte, aby se i děti chovaly k ostatním ohleduplně.
 • Vypůjčené hračky po sobě uklízíme a chováme se k nim šetrně.
 • Dbáme na pořádek (jídlo a pití konzumujeme na určeném místě).
 • Vstup do centra pouze po přezutí.
 • Každý má možnost projevit svá přání a očekávání.
 • Každý má možnost nabízet svou iniciativu a využívat nabízených služeb.
 • Průběh setkání a jeho organizace má svá zavedená, ale pružná pravidla.
 • Za odložené věci neručíme.


Hrdě realizováno agenturou Zpromotion s.r.o.