Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou

Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektům.

Působíme především v Turnově a okolí, část aktivit probíhá také v Mnichově Hradišti.


AKTUÁLNĚ

PROVOZ NÁRUČE OD 4. LEDNA 2021

Vzhledem k 5. stupni PES není bohužel možné kromě poradenství realizovat prezenční formou žádné další aktivity. Pro aktuální dění sledujte, prosím, naše webové a facebookové stránky. 
Miniškolka zatím zůstává také zavřená, usilujeme o udělení výjimky Ministerstvem zdravotnictví.
Provoz kanceláře po předchozí domluvě na tel. 775 964 312 nebo na naruc@naruc.cz.
 
Děkujeme za pochopení a doufáme v brzké setkání.

Jsou zkrátka věci, které nám hlava nebere. Naše Miniškolka není registrované školské zařízení, ale mnoho rodin ji využívá jako alternativu, když neseženou místo ve školách mateřských. Pokoušeli jsme se o udělení výjimky z protiepidemických opatření tak, aby se na Miniškolku vztahovala pravidla jako na MŠ (aktuálně spadáme do “hromadných akcí”). Bohužel Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo zamítavě.
Tak přemýšlíme, co je více ve státním zájmu než možnost péče o děti, aby rodiče mohli chodit do práce? 🥺


Máte pár minut času? Jste rodič, prarodič, pěstoun, zkrátka někdo, kdo pečuje o dítě? Bydlíte v Turnově a okolí? Prosíme, vyplňte nám krátký anonymní dotazník . Získaná data nám pomohou lépe mapovat potřeby rodin na Turnovsku, zároveň nám i našim donorům poslouží jako cenná zpětná vazba, zda a v jaké míře umí Centrum pro rodinu Náruč tyto potřeby naplňovat.
Děkujeme! ❤️
https://forms.gle/SdUsp9bCn2vHMN3UA


OTEVŘENÁ HERNA

Otevřená herna je prostorem pro Vás – můžete v klidu nakojit, dát si kávu, něco si přečíst, funguje zde wi-fi, zkrátka máte zázemí se vším všudy. Dopoledne sem chodí většinou rodiče s malými dětmi. Odpoledne je herna využívána zejména rodiči, kteří mají potomka na některém z našich kroužků, případně v Sokole. Za pobyt v herně neplatíte, pouze potřebujeme, abyste svou přítomnost stvrdili podpisem na seznamu (na baru). Herna v odpoledních hodinách funguje většinou bez obsluhy baru – proto prosíme: uveďte po sobě vše do původního stavu, pokud si uvaříte čaj nebo kávu, dejte peníze do mističky na baru. Děkujeme!

PROVOZNÍ DOBA HERNY:

PO – ČT      8.00 – 17.00

PÁ               8.00 – 12.00

(během svátků zavřeno)


NAŠE PRAVIDLA:

 • Svobodný přístup všem.
 • Rodič, který přichází s dítětem, je za něj po celou dobu pobytu v centru odpovědný a dohlíží na něj, za úrazy způsobené v centru neodpovídáme.
 • Rodič je zodpovědný za aktuální zdravotní stav dítěte. Prosíme, buďte ohleduplní a nevoďte do centra děti nemocné.
 • Respektujeme se navzájem. Dbejte, aby se i děti chovaly k ostatním ohleduplně.
 • Vypůjčené hračky po sobě uklízíme a chováme se k nim šetrně.
 • Dbáme na pořádek (jídlo a pití konzumujeme na určeném místě).
 • Vstup do centra pouze po přezutí.
 • Každý má možnost projevit svá přání a očekávání.
 • Každý má možnost nabízet svou iniciativu a využívat nabízených služeb.
 • Průběh setkání a jeho organizace má svá zavedená, ale pružná pravidla.
 • Za odložené věci neručíme.


DĚKUJEME ZA PODPORU:


ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU TĚCHTO STRÁNEK ZE SRDCE DĚKUJEME FIRMĚ ZPROMOTION.


Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Skálova 540

511 01 Turnov
ID schránky: tqivper
IČO: 70155097

č. ú.: 170677989/0300

pobočka Mnichovo Hradiště

Volnočasové centrum
Zámecká 744
295 01 Mnichovo Hradiště


rezervační systém WEBOOKER

Hrdě realizováno agenturou Zpromotion s.r.o.