SBÍRKOVÉ A HUMANITÁRNÍ AKTIVITY

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPÍVAJÍ NEBO SE NA SBÍRKOVÝCH A HUMANITÁRNÍCH AKTIVITÁCH ORGANIZAČNĚ PODÍLEJÍ !!!


JARNÍ A PODZIMNÍ BAZÁREK A SBÍRKA

 

  • 2x ročně (jaro, podzim) probíhá sbírka oblečení a potřeb pro děti i dospělé
  • termín sbírky je vždy včas zveřejněn
  • věci ze sbírek distribuujeme dle aktuální potřeby – pěstounským rodinám, do dětských domovů, do dobročinných organizací atd.
  • spolupracujeme se sociálním odborem města

PRAVIDLA BAZÁRKU:

Bazárek je určen pro návštěvníky Náruče – především dopoledního programu – platí jak pro prodávající, tak pro nakupující.
Zboží k prodeji se přijímá dle dohody v dopoledních hodinách a musí být přijato pracovníkem Náruče proti podpisu na seznamu účastníků.
Prodej je samoobslužný, Náruč nepřebírá odpovědnost za ztrátu předmětů, ani finančních prostředků.
Z důvodu přehlednosti je nutné zboží označit jménem, kontaktem a cenou a spolu s podepsanou kasičkou umístit do vlastního úložného prostoru (krabice, taška…).
Po skončení bazaru je nutné vyzvednout si své neprodané věci do pátku 12:00. Jestliže tak neučiníte a nedomluvíte se s pracovníkem Náruče jinak, bude zboží věnováno do sbírky, která s bazarem souběžně probíhá.

PRAVIDLA SBÍRKY:

Věci do sbírky se přijímají v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 a musí je převzít pracovník Náruče.
Přijímáme nejen dětské oblečení, obuv, potřeby a hračky, ale také dámské a těhotenské oblečení, hygienické potřeby apod.
Prosíme, noste pouze věci nezničené, čisté, zkrátka takové, jaké byste sami chtěli dostat.
Děkujeme!

PRAVIDLA CHARITNÍHO ŠATNÍKU:

Věci přijaté do sbírky budou nabídnuty sólo rodičům, pěstounským rodinám a jiným potřebným. Charitní šatník je jednorázová akce, která se koná bezprostředně po skončení bazárku a sbírky.
Na šatník se není třeba hlásit předem, stačí přijít – můžete i s dětmi. K dispozici bude kontaktní pracovnice, zázemí v herničce a čaj na zahřátí.
Co zbyde, odevzdáme organizacím, které materiální pomoc distribuují.


 

 POZVEDNĚTE SLABÉ!

Nadace Euronisa opakovaně vybrala naše sdružení do regionální veřejné sbírky

  • 3. ročník – výtěžek 8.500,-Kč
  • 4.ročník – výtěžek 3.290,-Kč
  • 7.ročník – výtěžek 21.800,-Kč
  • 9.ročník – Výtěžek 5.600,-Kč
 


ADOPCE NA DÁLKU

od roku 2018 / Starlyn Rorita D’souza

 

Rorita D’souza je dívka, která se narodila 25. 2. 2013 v Indii.

Starlyn Rorita D’souza žije se svým 2letým bratrem, maminkou, nemocným otcem a prarodiči. Otec trpí velkými bolestmi a nemůže pracovat. Kameny ve slinivce břišní, které tyto bolesti způsobují, však nelze vyoperovat. Maminka se stará o 3 krávy a vydělává prodejem mléka. Vzhledem k výdajům na lékařskou péči o otce, jsou však tyto příjmy nedostačující a nedokáží pokrýt všechny životní náklady.

2015 – 2018 / Poojary Swathi z Indie

Tuto dívku jsme podporovali do roku 2018, kdy Poojary úspěšně ukončila studium a vystoupila z programu adopce. Doufáme, že se ji bude nadále dařit dobře.

Poojary Swathi je 18-letá dívka, které zemřela matka a otec rodinu opustil. Nyní žije se svými sourozenci u rodiny strýce, který se jich ujal. Strýc má jako námezdní dělník s velmi nízkým příjmem a nemůže dětem zajistit základní potřeby – natož studium.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli Poojary podpořit částkou 4900,- Kč na rok a zajistit jí tak nejen vzdělání, ale i lepší vyhlídky na budoucnost.

V roce 2018 se skvělým výsledkem Poojary ukončila bakalářské studium podnikového managementu. Vzhledem ke skutečnosti, že se dívka zapojila do pracovního procesu naše role v tomto projektu skončila.

 

2006 – 2015 / Hasifa Nambonzo z Ugandy

Hasifa byla Náručí podporována od roku 2006 až do března 2015. Vystudovala základní školu, v březnu 2015 se s rodinou odstěhovala mimo podporovanou oblast a spolupráci s námi ukončila.

Členky Náruče adoptovaly v roce 2006 holčičku z Ugandy – jmenuje se Hasifa Nambozo, narodila se 14.5.2001. Hasifa žije se svou matkou a čtyřmi sourozenci ve vesnici Bosagazi Gombolola. Otec je rolník, ale s rodinou nežije. Hasifa chodí do školy a chtěla by se stát zdravotní sestrou.

Náš roční příspěvek je 7.000 Kč. Na příspěvek přispívají členové a návštěvníci Náruče. Tato suma je vždy na počátku roku převedena na konto Arcidiecézní charity.

Finanční příspěvek od “adoptivních rodičů” se dělí:

– 8% využívá ADCH Praha na pokrytí administrativních výdajů

– 2% využívá ADCH Praha na realizaci projektu (koordinace, kontrola)

– 20% tvoří rozvojový program, ze kterého ADCH Praha hradí konkrétní projekty v cílových zemích (nemocnice, školy)

– 70% tvoří fond “adopce”, ze kterého jsou hrazeny náklady spojené se vzděláním “adoptivních” dětí.

Proč právě holčička z UGANDY?

Uganda se nachází ve východní Africe a jako mnoho okolních zemí prošla občanskou válkou a vládou diktátora Ida Amina. Toto období trvalo 30 let. V zemi žije více než 10% lidí nakažených virem HIV, na AIDS zemřely už 2 miliony lidí. Dívky mají velmi malou šanci na vzdělání. Pokud se neprovdají podle představ rodičů, jsou zavrženy. Manželství tady není navždy, muži často odcházejí od rodiny, ženy mají jen málo možností, jak si vydělat. Neumí většinou číst a psát, a tak prodávají sebe. Šíří se spousta infekčních chorob a nemoci spojené s podvýživou. Když dáme “naší holčičce” možnost vzdělávat se, bude mít lepší šanci na klidný a bezpečný život a domov pro své děti.