SBÍRKOVÉ AKCE

Současná protiepidemická opatření nám neumožňují uspořádat tradiční podzimní sbírku ani v posunutém listopadovém termínu.

Na druhou stranu víme, že řada rodin se ocitla na hraně (nebo za hranou) svých možností – zranitelní jsou v tuto chvíli především samoživitelé, dopady pociťují i obvykle ekonomicky zabezpečené rodiny.

Rozhodli jsme se proto sbírku realizovat, jen jinou formou. Věci převezmeme na základě telefonické domluvy (tel. 775 964 312), následně roztřídíme a rozmístíme v naší tělocvičně, která je po dobu opatření nevyužitá. Potřební si mohou na stejném čísle domluvit individuální návštěvu a z darovaných věcí si zdarma vybrat.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět. Rodiče, kteří aktuálně pociťují materiální nedostatek, chceme povzbudit, aby odhodili stud. Zkrátka – musíme si pomáhat!


  • 2x ročně (jaro, podzim) probíhá sbírka oblečení a potřeb pro děti i dospělé
  • termín sbírky je vždy včas zveřejněn
  • věci ze sbírek distribuujeme dle aktuální potřeby – pěstounským rodinám, do dětských domovů, do dobročinných organizací atd.
  • spolupracujeme se sociálním odborem města
 

POZVEDNĚTE SLABÉ!
Nadace Euronisa opakovaně vybrala naše sdružení do regionální veřejné sbírky

  • 3. ročník – výtěžek 8.500,-Kč
  • 4.ročník – výtěžek 3.290,-Kč
  • 7.ročník – výtěžek 21.800,-Kč
  • 9.ročník – Výtěžek 5.600,-Kč
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPÍVAJÍ NEBO SE NA SBÍRKOVÝCH AKCÍCH ORGANIZAČNĚ PODÍLEJÍ !!!