• Rodinné centrum

Sbírkové akce

  • 2x ročně probíhá sbírka oblečení a potřeb pro děti i dospělé, o termínu sbírky budete informováni

SBÍRKOVÉ AKCE PRO OHROŽENÉ DĚTI

  • Spolupracujeme s dětským domovem, kojeneckým ústavem, azylovým domem pro matky s dětmi a Klokánkem.
  • Ve spolupráci se sociálním odborem jsme schopni poskytnout  i jednorázovou materiální pomoc matkám v nouzové situaci.
  • DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPíVAJÍ DO SBÍRKY NEBO SE NA AKCI ORGANIZAČNĚ PODÍLEJÍ !!!

POZVEDNĚTE SLABÉ!
Nadace Euronisa opakovaně vybrala naše sdružení do regionální veřejné sbírky

  • 3. ročník – výtěžek 8.500,-Kč
  • 4.ročník – výtěžek 3.290,-Kč
  • 7.ročník – výtěžek 21.800,-Kč
  • 9.ročník – Výtěžek 5.600,-Kč.