SBÍRKOVÉ AKCE

  • 2x ročně (jaro, podzim) probíhá sbírka oblečení a potřeb pro děti i dospělé
  • termín sbírky je vždy včas zveřejněn
  • věci ze sbírek distribuujeme dle aktuální potřeby – pěstounským rodinám, do dětských domovů, do dobročinných organizací atd.
  • spolupracujeme se sociálním odborem města
 

POZVEDNĚTE SLABÉ!
Nadace Euronisa opakovaně vybrala naše sdružení do regionální veřejné sbírky

  • 3. ročník – výtěžek 8.500,-Kč
  • 4.ročník – výtěžek 3.290,-Kč
  • 7.ročník – výtěžek 21.800,-Kč
  • 9.ročník – Výtěžek 5.600,-Kč
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPÍVAJÍ NEBO SE NA SBÍRKOVÝCH AKCÍCH ORGANIZAČNĚ PODÍLEJÍ !!!