POMOC A PODPORA RODINÁM

 

Uvedené služby jsou zdarma. Jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV a rozpočtu Města Turnova.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ – první pomoc, když nevíte, kudy dál

DĚTSKÝ PSYCHOLOG
724 336 437
MGR. ANETA SVOBODOVÁ

 

konzultace k chování, emocím, projevům dětí, jejich vztahu s rodinou, vrstevníky, ve škole, když si nejste jistí, co svým chováním dítě sděluje

PSYCHOLOG (NEJEN) PRO TĚHOTNÉ
721 210 677
MGR. KATARZYNA KORDA JEDZOKOVÁ

 

psychická podpora, konzultace k nalezení vnitřního klidu, možnostem relaxačních a sebepoznávacích technik

PSYCHOLOG PRO RODINY,
PÁRY, TERAPIE
605 183 387
MGR. KLÁRA HÁKOVÁ

 

psychická podpora v partnerských a rodinných vztazích, konzultace ke krizovým situacím

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
702 019 891
MGR. MARTINA MELÍŠKOVÁ

konzultace ke speciálním potřebám školáků – především první stupeň, nástup do první třídy, odklady atd., lektorování kroužku školní připravenosti a kondičních lekcí

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
734 325 840
ING. KATEŘINA STRÁNSKÁ

konzultace k nečekaným situacím v rodině v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, primární (krátkodobé) poradenství

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
775 964 313
MGR. PETRA BĚLOHLÁVKOVÁ

konzultace pro rodiny s dětmi, dlouhodobé poradenství, koordinátor projektu Dáváme rodinám šanci

LAKTAČNÍ PORADCE, DULA
728 328 452
VERONIKA SAMKOVÁ

konzultace k předporodní a poporodní péči o maminku i děťátko, kojení, manipulace s miminky, spánek malých dětí, první příkrmy

PERSONÁLNÍ PORADCE
606 175 662
MICHAELA UCHYTILOVÁ, DIS.

konzultace k návratu na trh práce po rodičovské dovolené, ke sladění rodinného a pracovního života

DOUČOVÁNÍ
775 964 312
ANNA BERGEROVÁ

podpora dětem ohroženým školním neúspěchem

ODBORNÁ KNIHOVNA
775 964 312

v době otevřené herny možnost prezenčního i absenčního zapůjčení knih s tématikou těhotenství, výchovy a péče o děti, rodinných vztahů, osobního rozvoje


NÁRUČ PRO SÓLO RODIČE – kontaktní místo pro rodiče samoživitele

ZDARMA:

zprostředkování materiální pomoci a potřebných služeb
poradenství – psychologické, sociálně – právní…
nízkoprahové vzdělávání s tématy rodičů samoživitelů
 

KONTAKT:
Turnov tel. 775 964 312
Mnichovo Hradiště tel. 728 328 452


PODPŮRNÉ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY – NEJSTE NA TO SAMI!

Podpůrné svépomocné skupiny jsou prostorem pro sdílení Vašich radostí i starostí, které máte v souvislosti se specifickými potřebami některého člena rodiny.

Setkáte se s lidmi, kteří jsou na tom podobně, mají podobné zkušenosti. Sdílíte věci, o kterých jste si mysleli, že je nikdo jiný na světě snad ani nemůže pochopit. Zjistíte, co komu na problémy funguje. U kterého odborníka jste byli spokojení a kam se obrátit. A mnoho dalšího…

KLUB DIABEŤÁČKŮ
799 991 228
LENKA DĚDKOVÁ

 • Pravidelné setkávání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, sourozenců a přátel.
 • Setkávání se koná každou druhou středu v měsíci od 17:00 hod.
 • V klubu sdílíme radosti i starosti, vzájemně si poskytujeme psychickou, případně i technickou podporu.
 • Zveme si na besedy hosty – odborníky.
 

KLUB MARŤÁNKŮ
607 645 896
BC. KATKA HORNOVÁ

 • Setkávání rodičů dětí se specifickými potřebami ve výchově a vzdělávání, např. s PAS, ADHD/ADD
 • Prostor pro sdílení a také vzdělávání
 • Setkávání se plánují většinou na třetí čtvrtek v měsíci v podvečerních hodinách. Pro konkrétní termíny sledujte naše měsíční programové přehledy.

KLUB CELIAKŮ
737 774 229
PAVLA KALOUSKOVÁ, DIS.

 • Podpůrná skupina pro všechny, které zajímá život bez lepku.
 • Prostor pro sdílení zkušeností, ale také třeba receptů.

 • Termín setkání je vždy uveden v měsíčním programu.

 • Informace také zde.

MATEŘSKÁ POSILOVNA
775 964 312
ANNA BERGEROVÁ

 • Pro maminky, kterých se dotkly psychické potíže…
 • Pečujete o dítě a psychické vyčerpání je na hraně nebo za hranou Vašich možností? Objevují se u Vás úzkosti, panické ataky, depresivní stavy?
 • Přijďte načerpat energii, sdílet do bezpečného kruhu dalších maminek a posílit své mentální svalstvo.
 • Svépomocnou skupinu moderuje a koordinuje maminka, která má zkušenosti s vlastními psychickými obtížemi. Jednou za čas si přizveme i odborníky z řad terapeutů, ale třeba také třeba koučů atd.
 • Setkávání vždy první čtvrtek v měsíci od 17:30 do 19:00.


Nenalezli jste pro sebe tu správnou formu pomoci? Zkuste se obrátit na jiné organizace: