PRO SPONZORY

Budeme vděčni nejen za finanční dary, rádi přijmeme i hmotné dary podle aktuální potřeby. Technická podpora ve formě poradenství, vytvoření projektové dokumentace, v IT oblasti apod.  je také velmi vítána.

Finanční dary:

Finanční dary můžete zasílat účet 170677989/0300.

Finanční dar si mohou podnikatelé odepsat z daní. Vystavíme Vám darovací smlouvu jako doklad o poskytnutí daru.

Sponzorské dary budou využity na zlepšování programu, prostor našeho centra, jeho vybavení i technického zázemí.

 

Kontakt:
Tereza Linhartová

tel.: 775 964 314

naruc@naruc.cz