KURZY PRO ROZVOJ ZDRAVÉHO RODIČOVSTVÍ

MIMICVIČENÍ

kurz rozvoje zdravého rodičovství a psychomotorických dovedností dětí

pondělí 8:30 a 9:30 – děti 18 měs. – 3 roky
středa 8:30 – děti 4 – 10 měs. (nechodící)
 / 9:30- děti 10 –  18 měs. (začínající chodci)
čtvrtek 8:30 a 9:30 – děti 18 měs. – 3 roky

lektorky: Kateřina Kosíková, Šárka Levová

 
 • Hravou formou, pomocí říkadel a básniček rozpohybujete své děťátko a sami sebe.
 • Děti posílí své psychomotorické schopnosti, vy zase své rodičovské dovednosti.
 • Tělocvična je vybavena řadou speciálních herních pomůcek.
 • Kurz min. jednou do roka navštěvuje supervizor – kvalifikovaný fyzioterapeut, lektorky se vzdělávají v aktuálních přístupech v oblasti vývoje nejmenších dětí.
 • Cca jednou za měsíc jsou pro kurzisty zdarma realizována setkání s odborníky pro posílení rodičovských i občanských kompetencí, osobního růstu a zdravotní gramotnosti.
Cena: kurzovné 800,-/čtvrtletí (min. 10 lekcí), 100,-/jednotlivá lekce v případě volné kapacity 

ZPÍVÁNKY

kurz rozvoje zdravého rodičovství a řečových dovedností dětí

úterý 8:30, 9:30 

lektor: Míša Uchytilová

 
 • Program pro maminky (tatínky, babičky, dědečky…) s malými dětmi cca 2 – 3 roky.
 • Po společném uvítání zpíváme, tancujeme, hrajeme hry…
 • Seznamujeme děti s hudebními nástroji, hravou formou podporujeme rozvoj řeči, jemné motoriky, jemné rozlišovací schopnosti sluchu a zraku, ovládání dechu a mluvidel, rozvíjení slovní zásoby.
 • Ve spolupráci s logopedem sledujeme úroveň rozvoje řeči. 
 • Možnost individuálního posouzení řečového vývoje dítěte logopedkou Mgr. Helenou Vackovou.
 • Cca jednou za měsíc jsou pro kurzisty zdarma realizována setkání s odborníky pro posílení rodičovských i občanských kompetencí, osobního růstu a zdravotní gramotnosti.
Cena: kurzovné 1500,-/pololetí (cca 20 lekcí), 100,-/jednotlivá lekce v případě volné kapacity