KURZY PRO ROZVOJ DĚTÍ A ZDRAVÉHO RODIČOVSTVÍ

MIMICVIČENÍ

kurz rozvoje psychomotorických dovedností

pondělí 9:00 a 10:00 – děti 18 měs. – 3 roky
středa 9:00 a 10:00 – děti 4 měs. – 18 měs. (nechodící)
čtvrtek 9:00 a 10:00 – děti 18 měs. – 3 roky


lektorky: Kateřina Kosíková, 
Bc. Šárka Levová, (Lenka Mlejnková)

 
 • Hravou formou, pomocí říkadel a básniček rozpohybujete své děťátko a sami sebe.
 • Děti posílí své psychomotorické schopnosti, vy zase své rodičovské dovednosti.
 • Tělocvična je vybavena řadou speciálních herních pomůcek.
 • Kurz min. jednou do roka navštěvuje supervizor – kvalifikovaný fyzioterapeut, lektorky se vzdělávají v aktuálních přístupech v oblasti vývoje nejmenších dětí.
 • Cca jednou za měsíc jsou pro kurzisty zdarma realizována setkání s odborníky pro posílení rodičovských i občanských kompetencí, osobního růstu a zdravotní gramotnosti.
Cena: kurzovné 800,-/čtvrtletí (cca 12 lekcí), 100,-/jednotlivá lekce v případě volné kapacity 
 

ZPÍVÁNKY

 

kurz rozvoje řečových dovedností

úterý 8:30, 9:30 a 10:30

lektor: Míša Uchytilová

 
 • Program pro maminky (tatínky, babičky, dědečky…) s malými dětmi cca 2 – 3 roky.
 • Po společném uvítání zpíváme, tancujeme, hrajeme hry…
 • Seznamujeme děti s hudebními nástroji, hravou formou podporujeme rozvoj řeči, jemné motoriky, jemné rozlišovací schopnosti sluchu a zraku, ovládání dechu a mluvidel, rozvíjení slovní zásoby.
 • Ve spolupráci s logopedem sledujeme úroveň rozvoje řeči. 
 • Možnost individuálního posouzení řečového vývoje dítěte logopedkou Mgr. Helenou Vackovou.
 • Cca jednou za měsíc jsou pro kurzisty zdarma realizována setkání s odborníky pro posílení rodičovských i občanských kompetencí, osobního růstu a zdravotní gramotnosti.
Cena: kurzovné 1500,-/pololetí (cca 20 lekcí), 100,-/jednotlivá lekce v případě volné kapacity