KURZY PRO DĚTI

Pravidelné kroužky pro děti především předškolního věku

ŠIKOVNÉ RUČIČKY – děti od cca 4 do 7 let 

!!! OBSAZENO !!!

pondělí 16:15 – 17:30

lektor: Kateřina Kosíková

 • práce s papírem, barvami, lepidlem a nůžkami…
 • práce s přírodním materiálem
 • vyzkoušíme různé techniky – ubrouskování, odlévání ze sádry, voskové obrázky, průsvity do oken, malování na sklo a porcelán, malování vodovkami, temperami a tuží, malování barvami na textil…
 • všechny obrázky a výrobky si děti odnášejí domů
Cena: kurzovné září – květen 2000,-

JÓGA PRO DĚTI – děti od cca 4 do 7 let

úterý 16:30 – 17:30

lektor: Zuzana Šnajdrová

 • cvičení jógy pro děti je vhodné pro každé dítě, zvláště si ho pochvalují aktivní děti (a jejich rodiče!)
 • cvičení vede ke zdravému způsobu života, probouzí radost a lásku k sobě i okolí, pomáhá zbavit se stresu, kterým dnes často trpí i malé děti – základem cvičení je hra, tvořivost a poznání sebe sama
 • důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu
 • děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit
Cena: 2.000,- / kurzovné únor – červen 2023 – na kurzovné lze uplatnit benefitní příspěvky některých pojišťoven

TANEČKY – děti od cca 4 do 7 let

čtvrtek 16:00 – 16:45

lektor: Mgr. Veronika Bláhová

Děti se učí hravou  a zábavnou formou:

 • základy tanců
 • rytmus
 • tanečky ve skupině, v párech i jednotlivě
Cena: kurzovné září – květen 2000,-

VESELÁ ŠKOLIČKA

pondělky březen – květen

lektor: Mgr. Martina Melíšková

 • hravá předškolní přípravka pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče
 • pět lekcí, které probíhají přímo ve škole, pomůže dětem rozvíjet řeč, motoriku, grafomotoriku, pracovní návyky, sociální dovednosti, dílčí schopnosti pro zahájení psaní a čtení, zkrátka vše, co se od prvňáčka očekává. Své si odpracují ale také rodiče, kteří s lektorkou konzultují možnosti svého zapojení a podpory dětem. 
 • ideální pro děti s odkladem, děti cizinců, děti s doporučením od pedagogicko – psychologické poradny
 • kurzovné: 500,- Kč – platba v hotovosti na úvodní schůzce nebo převodem na č. ú. 170677989/0300, do zprávy pro příjemce napsat ŠKOLIČKA + JMÉNO DÍTĚTE
 
 
ÚVODNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE V PONDĚLÍ 27. 2. 2023 od 15:00 (sraz u autobusové zastávky ZŠ Žižkova – vchod I. stupeň)