WALDORFSKÝ KLUB

Myšlenky a zásady waldorfské pedagogiky stály u zrodu Náruče v roce 2000. Jsou založeny na bádání o podstatě a vývoji člověka rakouským filosofem Rudolfem Steinerem. Tato pedagogika (školky a školy) mají už stoletou úspěšnou tradici ve světě. K tomuto směrování nás vedlo hlavně osobní zkušenost a z toho vyplývající přesvědčení o blahodárném působení na děti. Proto jsme usilovali o to, aby tuto blahodárnost pocítily i nejmenší děti se svými maminkami.

 

V pozdější době, kdy Náruč procházela častými proměnami, personálním střídáním a stěhováním, vykrystalizovala se skupina maminek, které projevovaly o tento směr hlubší zájem. Tak vznikl WALDORFSKÝ KLUB. Dodnes ho známe pod označením W-klub, který má svůj pravidelný program a každý měsíc uvádí své přednášky, dotýkající se mnoha oblastí života s dětmi. Zavedl pro děti vhodný způsob otvírání Adventu a v naší knihovně je celý oddíl příslušné literatury pro hlubší studium.

S potěšením se dá říci, že mnohé zásady waldorfského přístupu k dětem žijí v Náruči stále. Respekt k individualitám dětí, volba prostředí, hraček a výzdoby, otevřenost k nejrůznějším typům našich uživatelů a podobně.

Řada maminek, které navštěvovaly Náruč, se rozhodla pokračovat ve výchově tímto způsobem a přihlásila své dítě do waldorfské mateřské školy v Turnově a také do waldorfské základní školy v Semilech. Z několika z nich se dokonce později staly učitelky v těchto školách. Nejdůležitější však je, že se maminky chopily možnosti lépe a hlouběji porozumět potřebám svých dětí a přizpůsobit tomu svůj přístup.

Je zřejmé, že působení naší Náruče a našeho W-klubu je přínosné a dalekosáhlé.


Hana Hajnová, koordinátorka W-klubu

13. 10. 2020


TÉMATA W-KLUBU:


ADVENTNÍ SPIRÁLA - POSTUP


ADVENTNÍ SPIRÁLA - PÍSEŇ