PROJEKT

“DÁVÁME RODINÁM ŠANCI”

Mgr. Petra Bělohlávková
+420 775 964 313
naruc.belohlavkova@seznam.cz

Projekt “Dáváme rodinám šanci” realizujeme od roku 2014 a jeho náplní je především laskavá a moderní sociální práce s rodinami, sekundárně a terciárně
preventivní aktivity pro rodiny s dětmi, spolupráce s OSPOD,  osvěta o
náhradní rodinné péči a dětských právech


O PĚSTOUNSKÉ PÉČI


PRŮVODCE PRO ŽADATELE O PP (PDF, aktualizované vydání)


MÝTY O PĚSTOUNSKÉ PÉČI (PDF)


KAMPAŇ: I DĚTI SE DAJÍ PĚSTOVAT


DĚTSKÁ PRÁVA

Každé dítě má svou hodnotu, důstojnost a práva. Protože jsou však děti bezbranné a zranitelné, potřebují právě ony, kromě lásky a porozumění, zvláštní péči, pomoc a ochranu.

Dětská práva se týkají všech dětí i nezletilých od 0 do 18 let. Zaručuje je Úmluva o právech dítěte.

 
Znáš svá práva? Slyšel jsi o nich? Ne? Tak se dívej a poslouchej…… 

Prezentace jsou věnovány dětem ve věku 6 – 8 a 8 – 12 let. 


PREZENTACE PRO DĚTI 6 - 8 LET


PREZENTACE PRO DĚTI 8 - 12 LET


PRO ZVLÁDNUTÍ NÁROČNÝCH DNÍ…

Vzhledem k novým situacím, které nám naservírovala “doba koronová”, nabízíme PREZENTACE, jak využít tyto dny ve svůj prospěch. Možná Vás inspirujeme, jak se mít sami pro sebe a pro své blízké dobře a fajn.