PROJEKT

“DÁVÁME RODINÁM ŠANCI”

Mgr. Petra Bělohlávková
+420 775 964 313
naruc@naruc.cz

Projekt “Dáváme rodinám šanci” realizujeme od roku 2014 a jeho náplní je především laskavá a moderní sociální práce s rodinami, sekundárně a terciárně preventivní aktivity pro rodiny s dětmi, spolupráce s OSPOD,  osvěta o náhradní rodinné péči a dětských právech. Aktivity jsou financovány z dotačního programu MPSV Rodina, z rozpočtů města Turnova a Libereckého kraje.


PRO RODIČE V ROZCHODU / ROZVODU

SPOLUPRACUJEME s orgánem SPOD v Turnově, Okresním soudem Semily a Okresním soudem Liberec (především v rámci cochemské praxe).

Více informací mezioborové skupiny při Okresním soudu Liberec ZDE.  

 
Při tvorbě rodičovského plánu nabízíme odbornou pomoc: doprovázení sociální pracovnicí, psychologickou podporu, mediaci, rodinné konference.
Setkání se sociální pracovnicí se konají každé pondělí dopoledne. Kontakt: Mgr. Petra Bělohlávková, tel. 775 964 313.


RODINNÉ KONFERENCE

Pilotně spouštíme novinku pro podporu rodinám – tzv. rodinné konference. V týmu máme proškoleny dvě pracovnice výcvikem koordinátora RK. Vycházíme z metodiky a spolupracujeme s RK – centrem.


O PĚSTOUNSKÉ PÉČI


PRŮVODCE PRO ŽADATELE O PP (PDF, aktualizované vydání)


MÝTY O PĚSTOUNSKÉ PÉČI (PDF)


KAMPAŇ: I DĚTI SE DAJÍ PĚSTOVAT


DĚTSKÁ PRÁVA

Každé dítě má svou hodnotu, důstojnost a práva. Protože jsou však děti bezbranné a zranitelné, potřebují právě ony, kromě lásky a porozumění, zvláštní péči, pomoc a ochranu.

Dětská práva se týkají všech dětí i nezletilých od 0 do 18 let. Zaručuje je Úmluva o právech dítěte.

VIDEA “HLASY DĚTÍ” o dětských právech

Více info o osvětovém projektu zde: http://www.hlasydeti.cz/