RODINNÉ CENTRUM

DOBROVOLNICTVÍ

 Co si představit pod pojmem dobrovolnictví

 

Podle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. je dobrovolníkem člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem letákbez nároku na odměnu.

Podle Centra pro rodinu Náruč jsou dobrovolníci součástí týmu a našimi rovnocennými partnery. Dobrovolníci do organizace přinášejí nový pohled, know-how, nápady a zkušenosti,  díky kterým umožňují nezbytný rozvoj směřující k naplnění poslání organizace a k celkovému zkvalitnění poskytovaných  služeb.

Dobrovolníci v Centru pro rodinu Náruč věnují svůj čas, energii a schopnosti těm činnostem, které nejsme schopni zajistit vlastními silami, ale které jsou pro realizaci aktivit, programů či našich projektů nezbytné. V blízké budoucnosti bychom rádi vysílali dobrovolníky i do dalších organizací, které smysluplně využijí dobrovolnické služby.

Kdo se může zapojit

Dobrovolnictví mohou vykonávat Češi, osoby s jinou státní příslušností, dospělí, senioři i lidé se zdravotním postižením ‒ zkrátka všichni, kdo chtějí a splňují následující podmínky:

 • min. 16 let  (do 18 ti let je nutný souhlas zákonného zástupce)
 • čistý trestní rejstřík
 • zájem a chuť věnovat bez nároku na finanční odměnu část svého volného času a energie k prospěchu druhým
 • motivace rozvíjet se a vzdělávat
 • souhlas s podmínkami, za kterých je dobrovolná činnost organizována

Dále od dobrovolníka požadujeme

 • zájem o činnost organizace
 • zájem o nabízenou aktivitu
 • spolehlivost
 • pečlivost
 • komunikativnost
 • samostatnost
 • otevřenost
 • citlivý přístup
 • mlčenlivost o osobních údajích klientů a interních věcech organizace

Jednotlivé úkoly dobrovolnické činnosti vycházejí z potřeb organizace, v budoucnu případně z organizací přijímajících. Jsme nakloněni novým nápadům a iniciativě dobrovolníků, které podtrhnou naše služby. Aktivním dobrovolníků rádi poskytneme prostor.

Jednotlivé činnosti jsou řízeny koordinátorkou dobrovolníků nebo jinou odpovědnou zaměstnankyní.

Co dobrovolníkům nabízíme

 • Trávit čas v nekonfliktním kolektivu rodinného typu
 • Možnost podílet se dlouhodobě i jednorázově na naplňování cílů organizace
 • Možnost seberealizace a smysluplného naplnění volného času.
 • Možnost seznámit se s fungováním neziskové organizace a navázat nové kontakty a vztahy.

Co mohou dobrovolníci získat

 • Dobrý pocit, radost a uspokojení z dobře odvedené, společensky prospěšné práce.
 • Nové znalosti a zkušenosti v oblasti sociálních služeb.
 • Prostor pro osobní růst, sebereflexi a zdokonalování se.
 • Zpětnou vazbu k činnosti a fungování v rámci organizace.
 • Reference.
 • Osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě vydané vysílající organizací, pokud dobrovolnická činnost přesáhne dobu 3 měsíců.

ZAUJALA VÁS MOŽNOST STÁT SE DOBROVOLNÍKEM?

KONTAKTUJTE KOORDINÁTORKU DOBROVOLNÍKŮ A DOMLUVTE SI SETKÁNÍ

 STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

Pokud o dobrovolnictví uvažujete, rádi se s Vámi setkáme osobně a probereme možnosti vašeho dobrovolnického působení v naší organizaci, případně v organizacích, které s námi spolupracují a Vaší výpomoc ocení.

Již před vstupem do organizace si rozmyslete, jakým činnostem byste se chtěl/a věnovat, co od svého působení v organizaci očekáváte, jaké jsou vaše časové možnosti a co vy můžete organizaci přinést.

Jsou dvě cesty, jak nás kontaktovat

Přímo oslovte koordinátorku dobrovolníků Lenku Dědkovou  prostřednictvím e-mailu naruc@naruc.cz 

či telefonicky 799 991 228.

 

Aktuálně poptáváme: