DOBROVOLNICTVÍ

 Co si představit pod pojmem dobrovolnictví

Podle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. je dobrovolníkem člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Pro nás jsou dobrovolníci součástí týmu a našimi rovnocennými partnery. Dobrovolníci do organizace přinášejí nový pohled, know-how, nápady a zkušenosti,  díky kterým umožňují nezbytný rozvoj směřující k naplnění poslání organizace a k celkovému zkvalitnění poskytovaných  služeb.

Dobrovolníci v Centru pro rodinu Náruč věnují svůj čas, energii a schopnosti těm činnostem, které nejsme schopni zajistit vlastními silami, ale které jsou pro realizaci aktivit, programů či našich projektů nezbytné.

Kdo se může zapojit

Dobrovolnictví mohou vykonávat Češi, osoby s jinou státní příslušností, dospělí, senioři i lidé se zdravotním postižením ‒ zkrátka všichni, kdo chtějí a splňují následující podmínky:

 • min. 16 let  (do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce)
 • čistý trestní rejstřík
 • zájem a chuť věnovat bez nároku na finanční odměnu část svého volného času a energie k prospěchu druhým
 • motivace rozvíjet se a vzdělávat
 • souhlas s podmínkami, za kterých je dobrovolná činnost organizována

Dále od dobrovolníka požadujeme

 • zájem o činnost organizace
 • zájem o nabízenou aktivitu
 • spolehlivost
 • pečlivost
 • komunikativnost
 • samostatnost
 • otevřenost
 • citlivý přístup
 • mlčenlivost o osobních údajích klientů a interních věcech organizace

Jednotlivé úkoly dobrovolnické činnosti vycházejí z potřeb organizace, v budoucnu případně z organizací přijímajících. Jsme nakloněni novým nápadům a iniciativě dobrovolníků, které podtrhnou naše služby. Aktivním dobrovolníků rádi poskytneme prostor.

Jednotlivé činnosti jsou řízeny koordinátorkou dobrovolníků nebo jinou odpovědnou zaměstnankyní.

Co dobrovolníkům nabízíme

 • trávit čas v nekonfliktním kolektivu rodinného typu
 • možnost podílet se dlouhodobě i jednorázově na naplňování cílů organizace
 • možnost seberealizace a smysluplného naplnění volného času
 • možnost seznámit se s fungováním neziskové organizace a navázat nové kontakty a vztahy

Co mohou dobrovolníci získat

 • dobrý pocit, radost a uspokojení z dobře odvedené, společensky prospěšné práce
 • nové znalosti a zkušenosti v oblasti sociálních služeb
 • prostor pro osobní růst, sebereflexi a zdokonalování se
 • zpětnou vazbu k činnosti a fungování v rámci organizace
 • reference
 • osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě vydané vysílající organizací, pokud dobrovolnická činnost přesáhne dobu 3 měsíců

ZAUJALA VÁS MOŽNOST STÁT SE DOBROVOLNÍKEM?

KONTAKTUJTE KOORDINÁTORKU DOBROVOLNÍKŮ

Lenku Dědkovou prostřednictvím e-mailu naruc@naruc.cz 

či telefonicky 799 991 228.