Než přijde Ježíšek…

Předvánoční adventní čas by měl přes všechen ten shon patřit zastavení a přemítání o tom, co se nám povedlo nebo co se naopak nezdařilo.

I my z Centra pro rodinu Náruč jsme se zamysleli nad letošním rokem. Stalo se toho mnoho… Spoustu dětí v náhradních rodinách udělalo krok směrem dopředu a někteří možná znovu upadly a snaží se vstát a jít. Někde se náhradní rodiče naučili víc rozumět svým dětem, pomáhali jim zpracovat jejich minulost, přijímat je, být tolerantními, pevnými, trpělivými a dávat jim to nejdůležitější a to lásku!

Nepovede se to vždy, ale my společně s nimi děláme všechno proto, aby se to dařilo, co nejlépe. Moc nás těší, když vidíme děti v našich pěstounských rodinách, jak jsou šťastné. Když jim náhradní rodiče umožňují prožívat své dětství trochu bezstarostněji a můžou odložit kousek toho břemene, které si s sebou nesou, protože se o ně nemůžou starat jejich biologická máma a táta.

To vše je důvod, kvůli kterému jsme i letos tradičně uspořádali vánoční setkání pro pěstouny na přechodnou dobu, dlouhodobé pěstouny a příbuzenské pěstouny. Chceme jim poděkovat za to, že o přijaté děti pečují, jak nejlépe dovedou, naslouchají a hledají nejlepší cestu, jak jim pomoci.

Na vánočním setkání jsme je odměnili drobným dárkem, děti si mohly vyrobit drobné dekorace a vyfotit se s rodinou v našem fotokoutku. Tímto chceme poděkovat všem našim pěstounům, jejich okolí, které je podporuje, pedagogům, kteří dokážou přijímat odlišnost dětí v náhradní rodinné péči a doprovázejícím pracovníkům všech organizací.

Vám všem přejeme krásné Vánoce v kruhu rodinném a v novém roce hodně síly a lásky k podpoře vašich dětí!

Týden náhradního rodičovství v Turnově „ I děti se dají pěstovat…“

Centrum pro rodinu Náruč se letos již potřetí aktivně zapojilo do Týdne náhradního rodičovství, který je součástí celokrajské kampaně Mít domov a rodinu „Samozřejmost nebo vzácnost?“.

I děti se dají pěstovat…“ je motto kampaně našeho centra. Jejím cílem je podpora a osvěta náhradní rodinné péče, zejména . Široká veřejnost se tímto způsobem dozvídá o tom, co to vlastně je náhradní rodinná péče a co vše obnáší.

Letošní ročník se uskutečnil 10.10.2019 v odpoledních hodinách v kavárně Kulturního centra Turnov KUS. Odpoledne bylo zahájeno představením našeho centra a jeho aktivit. Dále už se naše pozornost ubírala jen směrem k pěstounské péči a k doprovázení pěstounských rodin, což je naší hlavní činností.

V kavárně se sešli všechny pracovnice, které se doprovázením zabývají, zástupci z řad Sociálně právní ochrany dětí Města Turnov, několik pěstounských rodin a svou účastí nás poctil také starosta Města Turnov Tomáš Hocke. Starosta rovněž přivítal všechny hosty a poděkoval všem pěstounům za jejich záslužnou práci. Příchozí poté měli možnost hovořit s doprovázejícími pracovnicemi a pěstounskými rodinami a ptát se na vše, co je zajímá.

Pro děti i dospělé byla připravená terapeutická pohádka o fazolce, kterou napsala naše milá kolegyně a jejíž symbol souvisí s mottem naší kampaně. Díky ní mohli příchozí okusit jednu z možností práce s přijatými dětmi, která může pomoci uzdravovat jejich zraněné dušičky.

Pro děti bylo připraveno zdobení perníčků, malování, vyplňování, vybarvování a další zábavné činnosti související s tématem rodina. Tématické omalovánky „Znáš svá práva“. Spolu s rodiči si mohly zapůjčit a zahrát společenské hry.

Večer čekala na hosty kavárny hudební skupina DUO BIG BAND, která v čele se zpěvačkou přilákala přítomné k tanci a odvážnější z nich i ke zpěvu.

Každá rodina obdržela naší brožurku Pěstounská rodina – Můj záchranný kruh a praktický dárek s logem kampaně „I děti se dají pěstovat…“.

Rádi bychom touto formou poděkovali všem zúčastněným a především našim pěstounům, za poslání, které si zvolili, neboť víme, jak náročné to občas mají. Těší nás úsměvy a také všechny pokroky… i ty docela malé, dětí, které přijali.

Poděkování patří také Kulturnímu centru v Turnově za jejich ochotu, poskytnutou podporu a zázemí pro uskutečnění naší kampaně a především za příjemnou spolupráci. Děkujeme starostovi Turnova Tomáši Hockemu, za jeho milá slova k pěstounské péči a kapele Duo big band za skvělý hudební doprovod.

I přes nevelkou účast nás těší každá předaná informace o náhradní rodinné péči a to především o té pěstounské. Věříme, že tím může být toto poslání doceněno a přály bychom si, aby účast i zájem byly každým rokem o trochu vyšší. Máme radost z odvahy každého, kdo se dokáže zeptat a udělá si vlastní úsudek na základě informací, které získá přímo od pěstounů nebo doprovázejících pracovníků.

Den prevence na Kozákově

Letos se opět Centrum pro rodinu Náruč zúčastnilo každoročního Dne prevence, pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Den prevence s tématem Zdravý životní styl připadl tentokrát na 20. září 2019 a konal se na nejvyšším vrcholu Českého ráje, na Kozákově. Počasí nám opět přálo a potěšila nás více než hojná účast dětí. Tentokrát dorazilo 320 dětí z místních i vzdálenějších škol.

V rámci projektu Dáváme rodinám šanci připravilo Centrum pro rodinu Náruč své stanoviště, kde se spojil pohyb a rozum dohromady. Děti se zábavnou a aktivní formou seznámily s vybranými právy, týkající se tématu zdraví i pohybu. A za nás, které jsme tam byly s nimi, nezbývá, než je pochválit, jak dobře a aktivně plnily zadané úkoly. Opravdu všechny byly moc šikovné!

Víkendovka s pěstounskými rodinami

Letos v září jsme opět vyrazili s našimi pěstounskými rodinami do Krkonoš. Opět nás potěšila hojná účast našich pěstounů a jejich dětí. Víkend se nám opravdu vydařil, celé tři dny nás provázelo hezké počasí a dobrá nálada. Pěstouni se aktivně zapojili při vzdělávacích seminářích, které v sobotu a neděli patřili lektorce Mgr. Johaně Mertové. Ráno před vzděláváním se mohli pěstouni protáhnout a naladit a celodenní vzdělávání při cvičení jógy.  Děti byly veselé, milé a živé… tak to má být J

Hlavním tématem vzdělávání byla Sebeúcta a stabilita života dítěte v pěstounské péči. Míra vlastní sebeúcty ovlivňuje další život lidí, zejména to, jak jsou schopni přijímat nové výzvy, ale i vyrovnat se s neúspěchy. Pěstouni hledali s lektorkou Johanou odpovědi na otázky: Mají děti v NRP vysoké sebevědomí? Co všechno má vliv na vývoj sebeúcty? Jak konkrétně může pěstoun ovlivnit, aby dítě mělo sebeúctu? Pomohou pěstounovi ve výchově dítěte v pěstounské péči tělesné tresty? A jak jdou dohromady tělesné tresty a budování sebeúcty dítěte? Jak se může chovat dítě, které se necítí v bezpečí a jak mu pěstoun může konkrétně pomoci a jak k němu přistupovat?

Otázky to nejsou jednoduché a nezřídka kdy jdou do hloubky. O to víc si ceníme všech zúčastněných pěstounů za jejich činorodost, kdy o otázkách přemýšleli, společně sdíleli své myšlenky, prožitky a zkušenosti. Potěšili nás rovněž kladné reakce pěstounů na výběr lektorky, která je zaujala svým milým, aktivním a pozitivním přístupem.

Nesmíme zapomenout na děti! Ty byly letos báječné… a možná ještě báječnější J Pro děti jsme měli v době vzdělávání náhradních rodičů připraven program a aktivity přizpůsobené jejich věku. Děti se aktivně zapojovaly do připravených činností.

Děkujeme všem pěstounům nejen za účast a aktivitu při víkendovém vzdělávání, ale především za jejich lásku, obětavost a trpělivost při péči o děti. Máme obrovskou radost, když vidíme na „vašich“ dětech pokroky, kterých by bez vaší láskyplné péče neudělaly. Víme, jak náročné to občas je a o to víc nás těší, když vidíme, jak děti rozkvétají, jak boří své obranné zdi a jak dokážou roztáhnout křídla!

Za to vše patří poděkování také dětem, za všechny bubáky, se kterými se musí rvát, za to, že když upadnou, dokážou vstát a i přes někdy velkou bolest jít dál!

Osvěta Centra pro rodinu Náruč z.ú. a OSPOD Mnichovo Hradiště v rámci Týdne pěstounství Středočeského kraje 2019

Centrum pro rodinu Náruč z.ú. a OSPOD MěÚ Mnichovo Hradiště uspořádali společně na podporu pěstounské péče osvětovou aktivitu zaměřenou na předání informací široké veřejnosti o tom, co to pěstounská péče je, co znamená být pěstounem a také jak se jím stát.

Ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti bylo připravené zázemí pro celodenní aktivity. Dopoledne zde děti měly možnost zapojit se do výtvarných a interaktivních her na téma rodina. Nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči tak bylo možné hovořit o tom, že všechny děti nemají to štěstí, aby mohly žít ve svých rodinách a proto jim pomáhají právě ty pěstounské.

V odpoledních hodinách bylo pro zájemce připravené informační setkání vedené odborníkem, který přiblížil, jaká cesta vede k tomu stát se pěstounem.

Potom následovala beseda s pěstouny, kteří sdíleli své radosti i starosti při jejich poslání.

Účast na naší kampani nebyla příliš velká, ale i tak máme dobrý pocit z každého jedince, který bude znát pravdivé informace o pěstounské péči a může je předávat dál.

Kolektiv Centra pro rodinu Náruč, z.ú. a pracovníci OSPOD MěÚ Mnichovo Hradiště

Buď IN pěstoun

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo webové stránky BUĎ IN PĚSTOUN.

Náhradní rodinná péče poskytuje mnoha dětem, které nemohou být s vlastními rodiči, láskyplné a bezpečné prostředí zajišťující jejich zdravý vývoj. Je třeba si vážit každého, kdo se rozhodne stát pěstounem. Věřím, že tato stránka poskytne zájemcům o pěstounství dostatek informací a podpoří je v rozhodování.“ (Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky MPSV)

Jako poděkování a ocenění pěstounů za jejich péči o děti pro ně pořádá MPSV akci Buď IN pěstoun:

Když všechno kvete…

Květen v Náruči opravdu bujel a kvetl. Stejně jako vláha pomáhá vyrůst a rozkvést naší přírodě, my jsme otevřeli naši náruč dětem a nejen jim. Tak jako kvítek potřebuje péči, aby mohl vykvést a stát se z něho zralý plod, potřebují všechny děti tu správnou péči. Našim přáním je, aby děti vyrůstaly v rodině a měly dobrý základ a tudíž šanci dobře žít. K akcím Centra pro rodinu Náruč jsme se proto zapojili s náhradní rodinnou péčí a projektem „Dáváme rodinám šanci“. Děti jsme hravou formou seznamovali s tím, že i oni mají svá práva.

Poprvé jsme se potkali 9. května 2019 se školními dětmi před sokolovnou v Turnově při „Dnu osvobození“. Následoval 15. 5. „Den rodiny“, který proběhl v prostorách BB Baby, kde nám při nepřízni počasí poskytli své kryté prostory. Děti si tak mohly v suchu vyrobit malý katapult, složit pirátskou loď, prohlédnout si a něco se dozvědět o drobných zvířátkách, a pokud je neodradil déšť vystřelit si z obřího praku.

V pátek 17. května patřil školkovým dětem s projektem „Pojďme si hrát“. Tradičně jsme vyjeli do Pěnčína, kde jsme připravili pro školky bohatý program na celé dopoledne. Tento rok nás provází piráti a tak hravé dopoledne bylo celé v pirátském duchu. Děti se nezalekly a statečně plnily všechny úkoly, vlastnoručně vyrobenou pirátskou vlajku donesly úspěšně do cíle, kde dostaly od hlavního piráta poklad střežený opravdovým hadem.

Děkujeme dětem, rodičům, učitelům a dalším dospělým, že se zapojili do připravených akcí. Těšíme se společně s vámi na další takové dny a především na radost v očích a úsměv na tvářích všech dětí!