Buď IN pěstoun

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo webové stránky BUĎ IN PĚSTOUN.

Náhradní rodinná péče poskytuje mnoha dětem, které nemohou být s vlastními rodiči, láskyplné a bezpečné prostředí zajišťující jejich zdravý vývoj. Je třeba si vážit každého, kdo se rozhodne stát pěstounem. Věřím, že tato stránka poskytne zájemcům o pěstounství dostatek informací a podpoří je v rozhodování.“ (Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky MPSV)

Jako poděkování a ocenění pěstounů za jejich péči o děti pro ně pořádá MPSV akci Buď IN pěstoun:

Když všechno kvete…

Květen v Náruči opravdu bujel a kvetl. Stejně jako vláha pomáhá vyrůst a rozkvést naší přírodě, my jsme otevřeli naši náruč dětem a nejen jim. Tak jako kvítek potřebuje péči, aby mohl vykvést a stát se z něho zralý plod, potřebují všechny děti tu správnou péči. Našim přáním je, aby děti vyrůstaly v rodině a měly dobrý základ a tudíž šanci dobře žít. K akcím Centra pro rodinu Náruč jsme se proto zapojili s náhradní rodinnou péčí a projektem „Dáváme rodinám šanci“. Děti jsme hravou formou seznamovali s tím, že i oni mají svá práva.

Poprvé jsme se potkali 9. května 2019 se školními dětmi před sokolovnou v Turnově při „Dnu osvobození“. Následoval 15. 5. „Den rodiny“, který proběhl v prostorách BB Baby, kde nám při nepřízni počasí poskytli své kryté prostory. Děti si tak mohly v suchu vyrobit malý katapult, složit pirátskou loď, prohlédnout si a něco se dozvědět o drobných zvířátkách, a pokud je neodradil déšť vystřelit si z obřího praku.

V pátek 17. května patřil školkovým dětem s projektem „Pojďme si hrát“. Tradičně jsme vyjeli do Pěnčína, kde jsme připravili pro školky bohatý program na celé dopoledne. Tento rok nás provází piráti a tak hravé dopoledne bylo celé v pirátském duchu. Děti se nezalekly a statečně plnily všechny úkoly, vlastnoručně vyrobenou pirátskou vlajku donesly úspěšně do cíle, kde dostaly od hlavního piráta poklad střežený opravdovým hadem.

Děkujeme dětem, rodičům, učitelům a dalším dospělým, že se zapojili do připravených akcí. Těšíme se společně s vámi na další takové dny a především na radost v očích a úsměv na tvářích všech dětí!

Vánoční setkání s pěstouny

I v letošním roce se konalo v Centru pro rodinu Náruč vánoční setkání pěstounských rodin. Vánoční besídka byla připravena pro pěstouny na přechodnou dobu, pro pěstounské rodiny dlouhodobé i pro pěstounské rodiny s dětmi v příbuzenské pěstounské péči. K nedělnímu setkání dne 9. 12. 2018 se tradičně připojilo Město Turnov a v zastoupení vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hany Kocourové, ocenilo práci pěstounů prostřednictvím dárkových balíčků.

Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě tvoření, tentokrát vánočních ozdob na stromeček a sportovních aktivit v tělocvičně Sokolovny. Malé i větší děti se zapojily do nabízených aktivit a my mohli s hřejivým pocitem sledovat radost v jejich očích. Náhradní rodiče zase mohli sdílet společné radosti a starosti uplynulého roku, ochutnat cukroví a naladit se předvánoční atmosférou, která by měla být chvílí zastavení a klidu.

Doufáme, že se nám v předvánočním shonu podařilo, pomoci rodinám na chvíli se zastavit. Jsme rády, že jsme mohly strávit čas společně s nimi a hlavně jim ze srdce děkujeme za to, co dělají. Za to, že dali jednomu nebo více dětem šanci, žít v rodině. Zažít vzájemnost, lásku a bezpečí, kterou mohou prožít jen v rodině.

Děkujeme Městu Turnov za jejich zájem o podporu pěstounských rodin.

Přejeme Vám všem hezké a klidné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví, lásky a porozumění!

Co je to attachment?

Pod tímto názvem vyšla bookletka (odkaz dole), kterou Institut rodinné péče Natama poskytl ke sdílení. Tato e-kniha je určena pro rodiče, pěstouny a odborné pracovníky v oboru péče o děti.

Slovo attachment by se mohlo česky přeložit jako citové pouto či citová vazba. Vytvoření citového pouta v ranném dětství je zcela zásadní k vytváření citových vzorců dítěte k okolí v budoucnosti. Na dvacetisedmi stranách se seznámíte s tím, co je to attachment a jak je v životě dítěte důležitý. Rozhodně stojí za přečtení!

https://www.natama.cz/userfiles/page/294/b017b7e565b001d8845b99a92986ed15.pdf

 

 

Osm žen si odneslo řád Elišky Přemyslovny pro rok 2018

24.09.2018 16:09

Z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora si pro letošek odneslo Řád Elišky Přemyslovny osm žen z nejrůznějších oblastí společenského života. Slavnostním odpolednem provázel populární herec Jan Přeučil.

Michaela Mansfeldová

pracuje od roku 2007 jako pečovatelka v mateřském centru Náruč, jehož posláním je podpora rodinného soužití a posílení role rodiny a rodičovské výchovy, posílení vztahů mezi rodiči a dětmi. Paní Mansfeldová stála u toho, když mateřské centrum Náruč začalo později spolupracovat s městem Turnov na vytvoření programu pro pěstounské rodiny. Tato podpora se setkala s velkým ohlasem u pěstounských rodin, které získaly možnost společné komunikace, sdílení zkušeností a vzájemné podpory. Centrum Náruč se později stalo doprovázející organizací pěstounských rodin.

Práce s dětmi z pěstounských rodin paní Mansfeldovou natolik nadchla, že se nejen stala její pracovní náplní, ale odrazilo se v jejím pozdějším rozhodnutí stát se pěstounem. Paní Michaela s manželem v roce 2014 přijali tříletou holčičku a o rok později chlapce, čímž k jejímu desetiletému synovi přibyli dva sourozenci. Handicap dětí vyžaduje práci paní Mansfeldové na plný úvazek, i tak je ale velice ráda, že se ji podařilo společně i s prarodiči vytvořit dětem plnohodnotnou rodinu.

https://www.eliskapremyslovna.cz/news/osm-zen-si-odneslo-rad-elisky-premyslovny-pro-rok-2018/

Týden náhradního rodičovství v Turnově

Úterý 16. 10. 2018 jste nás mohli potkat na náměstí Českého ráje v Turnově, kde jsme my z Centra pro rodinu Náruč uspořádali druhý ročník zábavných aktivit pro rodiny s dětmi. Celá akce proběhla v rámci Týdne náhradního rodičovství za účelem podpory a osvěty náhradní rodinné péče. Na náměstí mohl přijít kdokoli a vyzkoušet si zábavné aktivity, které byly pojaty, jak jinak, než rodinně.

Akce proběhla v rámci kampaně Libereckého kraje – Mít domov a rodinu „Samozřejmost nebo vzácnost?“ a za podpory Města Turnov.

Na příchozí tu čekalo mnoho zábavných činností s různými členy rodiny. Maminka čekala na děti, ale i dospělé (našlo se pár odvážných maminek) s malováním na obličej. Z dětí se stávaly princezny, víly, batmani, nebo jim obličej rozkvetl barevnými kvítky nebo se na něm objevila malá rybka. Tatínek učil děti zatloukat hřebíky, šroubovat a navíc si mohly samy vyrobit a odnést domů ježečka. S babičkou si mohly vyzkoušet zdobení perníčků a poté si na nich pochutnat. Dědeček hrál na housle a od dětí potřeboval pomoct s luštěním křížovky a za jejich pomoc, zahrál dětem zábavné divadlo.

Všichni příchozí si mohli vyzkoušet pouštění obřích bublin, vychutnat si jablečný mošt a ochutnat domácí buchty.

Také letos jsme sbírali obrázky do leporela na téma „Moje rodina“, abychom ho mohli zase o pár metrů prodloužit. Kromě aktivit pro děti nechyběl informační stánek, kde byly k dispozici pracovnice náhradní rodinné péče a zodpovídaly jakékoli dotazy týkající se pěstounské péče. Zájemci si domů mohli odnést informační materiály se všemi důležitými údaji.

V odpoledních hodinách byl připraven program přímo v Centru pro rodinu Náruč, kde se promítal dokument Rodiče napořád. Poté následovala beseda s pěstouny. Zájemci tak měli možnost dozvědět se více o pěstounské péči od zkušených pěstounů, kteří ochotně zodpovídali na dotazy na základě své bohaté praxe.