Den prevence na Kozákově

Letos se opět Centrum pro rodinu Náruč zúčastnilo každoročního Dne prevence, pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Den prevence s tématem Zdravý životní styl připadl tentokrát na 20. září 2019 a konal se na nejvyšším vrcholu Českého ráje, na Kozákově. Počasí nám opět přálo a potěšila nás více než hojná účast dětí. Tentokrát dorazilo 320 dětí z místních i vzdálenějších škol.

V rámci projektu Dáváme rodinám šanci připravilo Centrum pro rodinu Náruč své stanoviště, kde se spojil pohyb a rozum dohromady. Děti se zábavnou a aktivní formou seznámily s vybranými právy, týkající se tématu zdraví i pohybu. A za nás, které jsme tam byly s nimi, nezbývá, než je pochválit, jak dobře a aktivně plnily zadané úkoly. Opravdu všechny byly moc šikovné!

Víkendovka s pěstounskými rodinami

Letos v září jsme opět vyrazili s našimi pěstounskými rodinami do Krkonoš. Opět nás potěšila hojná účast našich pěstounů a jejich dětí. Víkend se nám opravdu vydařil, celé tři dny nás provázelo hezké počasí a dobrá nálada. Pěstouni se aktivně zapojili při vzdělávacích seminářích, které v sobotu a neděli patřili lektorce Mgr. Johaně Mertové. Ráno před vzděláváním se mohli pěstouni protáhnout a naladit a celodenní vzdělávání při cvičení jógy.  Děti byly veselé, milé a živé… tak to má být J

Hlavním tématem vzdělávání byla Sebeúcta a stabilita života dítěte v pěstounské péči. Míra vlastní sebeúcty ovlivňuje další život lidí, zejména to, jak jsou schopni přijímat nové výzvy, ale i vyrovnat se s neúspěchy. Pěstouni hledali s lektorkou Johanou odpovědi na otázky: Mají děti v NRP vysoké sebevědomí? Co všechno má vliv na vývoj sebeúcty? Jak konkrétně může pěstoun ovlivnit, aby dítě mělo sebeúctu? Pomohou pěstounovi ve výchově dítěte v pěstounské péči tělesné tresty? A jak jdou dohromady tělesné tresty a budování sebeúcty dítěte? Jak se může chovat dítě, které se necítí v bezpečí a jak mu pěstoun může konkrétně pomoci a jak k němu přistupovat?

Otázky to nejsou jednoduché a nezřídka kdy jdou do hloubky. O to víc si ceníme všech zúčastněných pěstounů za jejich činorodost, kdy o otázkách přemýšleli, společně sdíleli své myšlenky, prožitky a zkušenosti. Potěšili nás rovněž kladné reakce pěstounů na výběr lektorky, která je zaujala svým milým, aktivním a pozitivním přístupem.

Nesmíme zapomenout na děti! Ty byly letos báječné… a možná ještě báječnější J Pro děti jsme měli v době vzdělávání náhradních rodičů připraven program a aktivity přizpůsobené jejich věku. Děti se aktivně zapojovaly do připravených činností.

Děkujeme všem pěstounům nejen za účast a aktivitu při víkendovém vzdělávání, ale především za jejich lásku, obětavost a trpělivost při péči o děti. Máme obrovskou radost, když vidíme na „vašich“ dětech pokroky, kterých by bez vaší láskyplné péče neudělaly. Víme, jak náročné to občas je a o to víc nás těší, když vidíme, jak děti rozkvétají, jak boří své obranné zdi a jak dokážou roztáhnout křídla!

Za to vše patří poděkování také dětem, za všechny bubáky, se kterými se musí rvát, za to, že když upadnou, dokážou vstát a i přes někdy velkou bolest jít dál!

Osvěta Centra pro rodinu Náruč z.ú. a OSPOD Mnichovo Hradiště v rámci Týdne pěstounství Středočeského kraje 2019

Centrum pro rodinu Náruč z.ú. a OSPOD MěÚ Mnichovo Hradiště uspořádali společně na podporu pěstounské péče osvětovou aktivitu zaměřenou na předání informací široké veřejnosti o tom, co to pěstounská péče je, co znamená být pěstounem a také jak se jím stát.

Ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti bylo připravené zázemí pro celodenní aktivity. Dopoledne zde děti měly možnost zapojit se do výtvarných a interaktivních her na téma rodina. Nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči tak bylo možné hovořit o tom, že všechny děti nemají to štěstí, aby mohly žít ve svých rodinách a proto jim pomáhají právě ty pěstounské.

V odpoledních hodinách bylo pro zájemce připravené informační setkání vedené odborníkem, který přiblížil, jaká cesta vede k tomu stát se pěstounem.

Potom následovala beseda s pěstouny, kteří sdíleli své radosti i starosti při jejich poslání.

Účast na naší kampani nebyla příliš velká, ale i tak máme dobrý pocit z každého jedince, který bude znát pravdivé informace o pěstounské péči a může je předávat dál.

Kolektiv Centra pro rodinu Náruč, z.ú. a pracovníci OSPOD MěÚ Mnichovo Hradiště

Buď IN pěstoun

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo webové stránky BUĎ IN PĚSTOUN.

Náhradní rodinná péče poskytuje mnoha dětem, které nemohou být s vlastními rodiči, láskyplné a bezpečné prostředí zajišťující jejich zdravý vývoj. Je třeba si vážit každého, kdo se rozhodne stát pěstounem. Věřím, že tato stránka poskytne zájemcům o pěstounství dostatek informací a podpoří je v rozhodování.“ (Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky MPSV)

Jako poděkování a ocenění pěstounů za jejich péči o děti pro ně pořádá MPSV akci Buď IN pěstoun:

Když všechno kvete…

Květen v Náruči opravdu bujel a kvetl. Stejně jako vláha pomáhá vyrůst a rozkvést naší přírodě, my jsme otevřeli naši náruč dětem a nejen jim. Tak jako kvítek potřebuje péči, aby mohl vykvést a stát se z něho zralý plod, potřebují všechny děti tu správnou péči. Našim přáním je, aby děti vyrůstaly v rodině a měly dobrý základ a tudíž šanci dobře žít. K akcím Centra pro rodinu Náruč jsme se proto zapojili s náhradní rodinnou péčí a projektem „Dáváme rodinám šanci“. Děti jsme hravou formou seznamovali s tím, že i oni mají svá práva.

Poprvé jsme se potkali 9. května 2019 se školními dětmi před sokolovnou v Turnově při „Dnu osvobození“. Následoval 15. 5. „Den rodiny“, který proběhl v prostorách BB Baby, kde nám při nepřízni počasí poskytli své kryté prostory. Děti si tak mohly v suchu vyrobit malý katapult, složit pirátskou loď, prohlédnout si a něco se dozvědět o drobných zvířátkách, a pokud je neodradil déšť vystřelit si z obřího praku.

V pátek 17. května patřil školkovým dětem s projektem „Pojďme si hrát“. Tradičně jsme vyjeli do Pěnčína, kde jsme připravili pro školky bohatý program na celé dopoledne. Tento rok nás provází piráti a tak hravé dopoledne bylo celé v pirátském duchu. Děti se nezalekly a statečně plnily všechny úkoly, vlastnoručně vyrobenou pirátskou vlajku donesly úspěšně do cíle, kde dostaly od hlavního piráta poklad střežený opravdovým hadem.

Děkujeme dětem, rodičům, učitelům a dalším dospělým, že se zapojili do připravených akcí. Těšíme se společně s vámi na další takové dny a především na radost v očích a úsměv na tvářích všech dětí!