Vánoční setkání s pěstouny

I v letošním roce se konalo v Centru pro rodinu Náruč vánoční setkání pěstounských rodin. Vánoční besídka byla připravena pro pěstouny na přechodnou dobu, pro pěstounské rodiny dlouhodobé i pro pěstounské rodiny s dětmi v příbuzenské pěstounské péči. K nedělnímu setkání dne 9. 12. 2018 se tradičně připojilo Město Turnov a v zastoupení vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hany Kocourové, ocenilo práci pěstounů prostřednictvím dárkových balíčků.

Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě tvoření, tentokrát vánočních ozdob na stromeček a sportovních aktivit v tělocvičně Sokolovny. Malé i větší děti se zapojily do nabízených aktivit a my mohli s hřejivým pocitem sledovat radost v jejich očích. Náhradní rodiče zase mohli sdílet společné radosti a starosti uplynulého roku, ochutnat cukroví a naladit se předvánoční atmosférou, která by měla být chvílí zastavení a klidu.

Doufáme, že se nám v předvánočním shonu podařilo, pomoci rodinám na chvíli se zastavit. Jsme rády, že jsme mohly strávit čas společně s nimi a hlavně jim ze srdce děkujeme za to, co dělají. Za to, že dali jednomu nebo více dětem šanci, žít v rodině. Zažít vzájemnost, lásku a bezpečí, kterou mohou prožít jen v rodině.

Děkujeme Městu Turnov za jejich zájem o podporu pěstounských rodin.

Přejeme Vám všem hezké a klidné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví, lásky a porozumění!

Co je to attachment?

Pod tímto názvem vyšla bookletka (odkaz dole), kterou Institut rodinné péče Natama poskytl ke sdílení. Tato e-kniha je určena pro rodiče, pěstouny a odborné pracovníky v oboru péče o děti.

Slovo attachment by se mohlo česky přeložit jako citové pouto či citová vazba. Vytvoření citového pouta v ranném dětství je zcela zásadní k vytváření citových vzorců dítěte k okolí v budoucnosti. Na dvacetisedmi stranách se seznámíte s tím, co je to attachment a jak je v životě dítěte důležitý. Rozhodně stojí za přečtení!

https://www.natama.cz/userfiles/page/294/b017b7e565b001d8845b99a92986ed15.pdf

 

 

Osm žen si odneslo řád Elišky Přemyslovny pro rok 2018

24.09.2018 16:09

Z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora si pro letošek odneslo Řád Elišky Přemyslovny osm žen z nejrůznějších oblastí společenského života. Slavnostním odpolednem provázel populární herec Jan Přeučil.

Michaela Mansfeldová

pracuje od roku 2007 jako pečovatelka v mateřském centru Náruč, jehož posláním je podpora rodinného soužití a posílení role rodiny a rodičovské výchovy, posílení vztahů mezi rodiči a dětmi. Paní Mansfeldová stála u toho, když mateřské centrum Náruč začalo později spolupracovat s městem Turnov na vytvoření programu pro pěstounské rodiny. Tato podpora se setkala s velkým ohlasem u pěstounských rodin, které získaly možnost společné komunikace, sdílení zkušeností a vzájemné podpory. Centrum Náruč se později stalo doprovázející organizací pěstounských rodin.

Práce s dětmi z pěstounských rodin paní Mansfeldovou natolik nadchla, že se nejen stala její pracovní náplní, ale odrazilo se v jejím pozdějším rozhodnutí stát se pěstounem. Paní Michaela s manželem v roce 2014 přijali tříletou holčičku a o rok později chlapce, čímž k jejímu desetiletému synovi přibyli dva sourozenci. Handicap dětí vyžaduje práci paní Mansfeldové na plný úvazek, i tak je ale velice ráda, že se ji podařilo společně i s prarodiči vytvořit dětem plnohodnotnou rodinu.

https://www.eliskapremyslovna.cz/news/osm-zen-si-odneslo-rad-elisky-premyslovny-pro-rok-2018/

Týden náhradního rodičovství v Turnově

Úterý 16. 10. 2018 jste nás mohli potkat na náměstí Českého ráje v Turnově, kde jsme my z Centra pro rodinu Náruč uspořádali druhý ročník zábavných aktivit pro rodiny s dětmi. Celá akce proběhla v rámci Týdne náhradního rodičovství za účelem podpory a osvěty náhradní rodinné péče. Na náměstí mohl přijít kdokoli a vyzkoušet si zábavné aktivity, které byly pojaty, jak jinak, než rodinně.

Akce proběhla v rámci kampaně Libereckého kraje – Mít domov a rodinu „Samozřejmost nebo vzácnost?“ a za podpory Města Turnov.

Na příchozí tu čekalo mnoho zábavných činností s různými členy rodiny. Maminka čekala na děti, ale i dospělé (našlo se pár odvážných maminek) s malováním na obličej. Z dětí se stávaly princezny, víly, batmani, nebo jim obličej rozkvetl barevnými kvítky nebo se na něm objevila malá rybka. Tatínek učil děti zatloukat hřebíky, šroubovat a navíc si mohly samy vyrobit a odnést domů ježečka. S babičkou si mohly vyzkoušet zdobení perníčků a poté si na nich pochutnat. Dědeček hrál na housle a od dětí potřeboval pomoct s luštěním křížovky a za jejich pomoc, zahrál dětem zábavné divadlo.

Všichni příchozí si mohli vyzkoušet pouštění obřích bublin, vychutnat si jablečný mošt a ochutnat domácí buchty.

Také letos jsme sbírali obrázky do leporela na téma „Moje rodina“, abychom ho mohli zase o pár metrů prodloužit. Kromě aktivit pro děti nechyběl informační stánek, kde byly k dispozici pracovnice náhradní rodinné péče a zodpovídaly jakékoli dotazy týkající se pěstounské péče. Zájemci si domů mohli odnést informační materiály se všemi důležitými údaji.

V odpoledních hodinách byl připraven program přímo v Centru pro rodinu Náruč, kde se promítal dokument Rodiče napořád. Poté následovala beseda s pěstouny. Zájemci tak měli možnost dozvědět se více o pěstounské péči od zkušených pěstounů, kteří ochotně zodpovídali na dotazy na základě své bohaté praxe.

Den prevence na Kozákově

Dne 21. 9. 2018 se Centrum pro rodinu Náruč  již tradičně zúčastnilo Dne prevence, které každoročně pořádá Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum v Semilech. Letos bylo vybráno velmi aktuální téma s názvem Média, sociální sítě a mobilní telefony. Počasí se vydařilo a za doprovodu sluníčka se akce zúčastnilo okolo 200 dětí. Po absolvování všech úkolů čekala na žáky malá odměna.

Centrum pro rodinu Náruč si v rámci projektu Dáváme rodinám šanci připravilo program Znáš svá práva. Ve velké televizi pracovnice projektu odehrály pohádku „on-line“, vhodně upravenou na dané téma a současnou dobu. Pohádkové postavy se za pomoci dětí nenechaly ošálit zlým zvířátkem a vše dobře dopadlo. Děti chválíme, v dané situaci si věděly rady a neprozradily nikomu cizímu svou adresu nebo jiné soukromé údaje.

Nejmenší děti nepatří do ústavů – Asociace dítě a rodina poslala otevřený dopis vládě

TISKOVÁ ZPRÁVA


Asociace Dítě a Rodina, sdružující desítky organizací věnujících se péči o děti, se dnes obrátila na nově jmenovanou vládu s žádostí o urgentní vyřešení umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, které je v rozporu se zájmem ohrožených dětí, mezinárodní praxí i doporučeními odborníků.


„Každý rok skončí v České republice v ústavní péči zcela zbytečně stovky malých dětí,“ říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Otevřeným dopisem jsme se tedy obrátili na vládu, aby se příslušní ministři této otázce přednostně věnovali, jak bylo už několikrát v minulosti přislíbeno.“
Hlavními požadavky jsou příprava zákona, který zabrání umisťování dětí do kojeneckých ústavů a dětských  center, jako je tomu v řadě evropských zemí, a dále příprava návrhu na sloučení problematiky péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo, aby se zjednodušily, zrychlily a zlevnily veškeré procesy, které s péčí o děti souvisejí. Stejná změna již s úspěchem proběhla například na Slovensku.


Transformaci systému schválila váda již v roce 2012
Transformaci systému péče o ohrožené děE pro celou Českou republiku schválila vláda již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv dětí a v akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud však nebyla realizována. I podle usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva je znepokojivé, že v České republice není legislativně omezena možnost ústavní péče o děti předškolního věku. Tento stav odporuje jak potřebám dětí, tak i mezinárodním dokumentům, zejména pak Směrnici OSN o náhradní péči o děti.
„Výbor již v roce 2015 doporučil, aby byla legislativně zásadním způsobem omezena možnost umísťování dětí do 7 let,“ připomíná Dana Lipová, místopředsedkyně Asociace Dítě a Rodina a ředitelka Nadace Sirius, která se dlouhodobě věnuje péči o ohrožené děti

Veřejnost proti ústavům: 15 000 hlasů za tři měsíce
Zájem veřejnosti toto téma ukazuje i petice, kterou Asociace Dítě a rodina spustila v průběhu března na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz. Podpisová akce proti umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů překonala po přibližně třech měsících hranici 15 000 hlasů, kterou si autoři stanovili jako cíl pro oslovení politiků.
„Jestliže dosud nebyly na rozdíl od zahraničí v České republice vyslyšeny hlasy odborníků, snad politiky rozhýbe hlas veřejnosti. Více než 15 000 hlasů v tak krátké době jasně říká, že lidé nejsou se současným stavem spokojeni,“ zdůrazňuje Dana Lipová.

Sběr podpisů petice byl již ukončen.

Když se pěstounské rodiny setkají…

Dne 13. července 2018 nám počasí umožnilo uspořádat setkání pěstounských rodin. Akce pro všechny pěstounské rodiny se uskutečnila před „Náručí“ v rohu stadionu s ohništěm. Tento koutek nám poskytl stín před žhavým sluncem a stromy nás ochránily před náhlým, krátkým deštěm. Pro rodiny s dětmi byly připraveny různé aktivity a soutěže, do kterých se mohli společně zapojit malí i velcí. Děti byly veselé a s radostí se účastnily nabízených aktivit. Za jejich zapojení do hry je čekala na konci setkání odměna.

Akce byla uspořádána s myšlenkou společného setkání pěstounských rodin dlouhodobých, rodin s dětmi v příbuzenské péči a pěstounů na přechodnou dobu. Při popíjení kávy nebo pozdějším opékání buřtů si mohli všichni společně popovídat.  Ačkoli si každý žije svůj příběh a řeší různé problémy, světy všech jsou často velmi propojeny. Společné setkání umožnilo všem, aby se tyto rozdílné světy sobě přiblížily.

Za výborné buřty děkujeme Řeznictví a uzenářství Milan Dlouhý. Za zapůjčení stolů, židlí, lavic a potřeb k opékání patří náš dík TJ Turnov.