Výstava MÍT DOMOV A RODINU

SAMOZŘEJMOST NEBO VZÁCNOST?.

Slavnostní vernisáž proběhne v pondělí 5. srpna 2019 od 15 h.

Výstava potrvá do 27. srpna 2019 ve Výstavní síni ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje

Osvěta Centra pro rodinu Náruč z.ú. a OSPOD Mnichovo Hradiště v rámci Týdne pěstounství Středočeského kraje 2019

Centrum pro rodinu Náruč z.ú. a OSPOD MěÚ Mnichovo Hradiště uspořádali společně na podporu pěstounské péče osvětovou aktivitu zaměřenou na předání informací široké veřejnosti o tom, co to pěstounská péče je, co znamená být pěstounem a také jak se jím stát.

Ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti bylo připravené zázemí pro celodenní aktivity. Dopoledne zde děti měly možnost zapojit se do výtvarných a interaktivních her na téma rodina. Nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči tak bylo možné hovořit o tom, že všechny děti nemají to štěstí, aby mohly žít ve svých rodinách a proto jim pomáhají právě ty pěstounské.

V odpoledních hodinách bylo pro zájemce připravené informační setkání vedené odborníkem, který přiblížil, jaká cesta vede k tomu stát se pěstounem.

Potom následovala beseda s pěstouny, kteří sdíleli své radosti i starosti při jejich poslání.

Účast na naší kampani nebyla příliš velká, ale i tak máme dobrý pocit z každého jedince, který bude znát pravdivé informace o pěstounské péči a může je předávat dál.

Kolektiv Centra pro rodinu Náruč, z.ú. a pracovníci OSPOD MěÚ Mnichovo Hradiště

Buď IN pěstoun

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo webové stránky BUĎ IN PĚSTOUN.

Náhradní rodinná péče poskytuje mnoha dětem, které nemohou být s vlastními rodiči, láskyplné a bezpečné prostředí zajišťující jejich zdravý vývoj. Je třeba si vážit každého, kdo se rozhodne stát pěstounem. Věřím, že tato stránka poskytne zájemcům o pěstounství dostatek informací a podpoří je v rozhodování.“ (Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky MPSV)

Jako poděkování a ocenění pěstounů za jejich péči o děti pro ně pořádá MPSV akci Buď IN pěstoun:

Když všechno kvete…

Květen v Náruči opravdu bujel a kvetl. Stejně jako vláha pomáhá vyrůst a rozkvést naší přírodě, my jsme otevřeli naši náruč dětem a nejen jim. Tak jako kvítek potřebuje péči, aby mohl vykvést a stát se z něho zralý plod, potřebují všechny děti tu správnou péči. Našim přáním je, aby děti vyrůstaly v rodině a měly dobrý základ a tudíž šanci dobře žít. K akcím Centra pro rodinu Náruč jsme se proto zapojili s náhradní rodinnou péčí a projektem „Dáváme rodinám šanci“. Děti jsme hravou formou seznamovali s tím, že i oni mají svá práva.

Poprvé jsme se potkali 9. května 2019 se školními dětmi před sokolovnou v Turnově při „Dnu osvobození“. Následoval 15. 5. „Den rodiny“, který proběhl v prostorách BB Baby, kde nám při nepřízni počasí poskytli své kryté prostory. Děti si tak mohly v suchu vyrobit malý katapult, složit pirátskou loď, prohlédnout si a něco se dozvědět o drobných zvířátkách, a pokud je neodradil déšť vystřelit si z obřího praku.

V pátek 17. května patřil školkovým dětem s projektem „Pojďme si hrát“. Tradičně jsme vyjeli do Pěnčína, kde jsme připravili pro školky bohatý program na celé dopoledne. Tento rok nás provází piráti a tak hravé dopoledne bylo celé v pirátském duchu. Děti se nezalekly a statečně plnily všechny úkoly, vlastnoručně vyrobenou pirátskou vlajku donesly úspěšně do cíle, kde dostaly od hlavního piráta poklad střežený opravdovým hadem.

Děkujeme dětem, rodičům, učitelům a dalším dospělým, že se zapojili do připravených akcí. Těšíme se společně s vámi na další takové dny a především na radost v očích a úsměv na tvářích všech dětí!

Vánoční setkání s pěstouny

I v letošním roce se konalo v Centru pro rodinu Náruč vánoční setkání pěstounských rodin. Vánoční besídka byla připravena pro pěstouny na přechodnou dobu, pro pěstounské rodiny dlouhodobé i pro pěstounské rodiny s dětmi v příbuzenské pěstounské péči. K nedělnímu setkání dne 9. 12. 2018 se tradičně připojilo Město Turnov a v zastoupení vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hany Kocourové, ocenilo práci pěstounů prostřednictvím dárkových balíčků.

Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě tvoření, tentokrát vánočních ozdob na stromeček a sportovních aktivit v tělocvičně Sokolovny. Malé i větší děti se zapojily do nabízených aktivit a my mohli s hřejivým pocitem sledovat radost v jejich očích. Náhradní rodiče zase mohli sdílet společné radosti a starosti uplynulého roku, ochutnat cukroví a naladit se předvánoční atmosférou, která by měla být chvílí zastavení a klidu.

Doufáme, že se nám v předvánočním shonu podařilo, pomoci rodinám na chvíli se zastavit. Jsme rády, že jsme mohly strávit čas společně s nimi a hlavně jim ze srdce děkujeme za to, co dělají. Za to, že dali jednomu nebo více dětem šanci, žít v rodině. Zažít vzájemnost, lásku a bezpečí, kterou mohou prožít jen v rodině.

Děkujeme Městu Turnov za jejich zájem o podporu pěstounských rodin.

Přejeme Vám všem hezké a klidné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví, lásky a porozumění!