Týden náhradního rodičovství v Turnově „ I děti se dají pěstovat…“

Centrum pro rodinu Náruč se letos již potřetí aktivně zapojilo do Týdne náhradního rodičovství, který je součástí celokrajské kampaně Mít domov a rodinu „Samozřejmost nebo vzácnost?“.

I děti se dají pěstovat…“ je motto kampaně našeho centra. Jejím cílem je podpora a osvěta náhradní rodinné péče, zejména . Široká veřejnost se tímto způsobem dozvídá o tom, co to vlastně je náhradní rodinná péče a co vše obnáší.

Letošní ročník se uskutečnil 10.10.2019 v odpoledních hodinách v kavárně Kulturního centra Turnov KUS. Odpoledne bylo zahájeno představením našeho centra a jeho aktivit. Dále už se naše pozornost ubírala jen směrem k pěstounské péči a k doprovázení pěstounských rodin, což je naší hlavní činností.

V kavárně se sešli všechny pracovnice, které se doprovázením zabývají, zástupci z řad Sociálně právní ochrany dětí Města Turnov, několik pěstounských rodin a svou účastí nás poctil také starosta Města Turnov Tomáš Hocke. Starosta rovněž přivítal všechny hosty a poděkoval všem pěstounům za jejich záslužnou práci. Příchozí poté měli možnost hovořit s doprovázejícími pracovnicemi a pěstounskými rodinami a ptát se na vše, co je zajímá.

Pro děti i dospělé byla připravená terapeutická pohádka o fazolce, kterou napsala naše milá kolegyně a jejíž symbol souvisí s mottem naší kampaně. Díky ní mohli příchozí okusit jednu z možností práce s přijatými dětmi, která může pomoci uzdravovat jejich zraněné dušičky.

Pro děti bylo připraveno zdobení perníčků, malování, vyplňování, vybarvování a další zábavné činnosti související s tématem rodina. Tématické omalovánky „Znáš svá práva“. Spolu s rodiči si mohly zapůjčit a zahrát společenské hry.

Večer čekala na hosty kavárny hudební skupina DUO BIG BAND, která v čele se zpěvačkou přilákala přítomné k tanci a odvážnější z nich i ke zpěvu.

Každá rodina obdržela naší brožurku Pěstounská rodina – Můj záchranný kruh a praktický dárek s logem kampaně „I děti se dají pěstovat…“.

Rádi bychom touto formou poděkovali všem zúčastněným a především našim pěstounům, za poslání, které si zvolili, neboť víme, jak náročné to občas mají. Těší nás úsměvy a také všechny pokroky… i ty docela malé, dětí, které přijali.

Poděkování patří také Kulturnímu centru v Turnově za jejich ochotu, poskytnutou podporu a zázemí pro uskutečnění naší kampaně a především za příjemnou spolupráci. Děkujeme starostovi Turnova Tomáši Hockemu, za jeho milá slova k pěstounské péči a kapele Duo big band za skvělý hudební doprovod.

I přes nevelkou účast nás těší každá předaná informace o náhradní rodinné péči a to především o té pěstounské. Věříme, že tím může být toto poslání doceněno a přály bychom si, aby účast i zájem byly každým rokem o trochu vyšší. Máme radost z odvahy každého, kdo se dokáže zeptat a udělá si vlastní úsudek na základě informací, které získá přímo od pěstounů nebo doprovázejících pracovníků.