DĚKUJEME ZA DAR SPOLEČNOSTI KAMAX

Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše
pod
ěkování společnosti KAMAX, s.r.o. a jejím zaměstnancům za
finan
ční podporu, kterou poskytli našemu Centru podpory náhradní
rodinné pé
če. Toto laskavé gesto pro nás představuje nejen povzbuzení,
ale také možnost rozší
ření terapeutické pomoci pro rodiny a děti, s
kterými spolupracujeme. Výt
ěžek dobročinné sbírky pomůže těm, kteří
hledají porozum
ění, radu a podporu v náročných
situacích, které s sebou nese jak poslání náhradních rodi
čů, tak životní
osudy jimi p
řijatých dětí. ❤️

NÁRUČ DOPROVÁZÍ NÁHRADNÍ RODINY JIŽ DESET LET

Výtvarné dílny pro děti? Gravid jóga? Mimicvičení pro maminky s dětmi? Besedy s odborníky? Zpívánky? Nízkoprahová herna? Miniškolka? Jistě. To všechno z Náruče zná mnoho rodičů menších i větších dětí z Turnova i okolí. Poněkud užší okruh návštěvníků našich prostor pak ale zvolá nadšené ano v případě termínů jako je identita, zpracování historie dítěte, porucha citové vazby nebo terapeutické rodičovství. A přesto tato témata patří k Náruči jako Turnov k Českému ráji.

Centrum pro rodinu Náruč se práci s pěstounskými rodinami věnuje od roku 2007, kdy tehdejší vedení organizace poskytlo zázemí a podporu pro pravidelné setkávání rodin, programy pro děti a vzdělávání náhradních rodičů. Díky velké odvaze, vizionářství a vůli ke změně položila hrstka nadšenců pevné základy pro naše Centrum podpory náhradní rodinné péče, jak je známe dnes. To vše bez zastřešující opory v české legislativě nebo jakékoli pomoci ze strany státu. V roce 2011 se zákonodárné ledy konečně pohnuly, Náruč mohla získat pověření pro sociálně-právní ochranu dětí a od roku 2013 se pak stát pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče.

Co znamená uzavřít s Náručí dohodu o výkonu pěstounské péče? Každý, kdo se stane pěstounem, má zákonnou povinnost spolupráce s doprovázející organizací, a to právě na základě výše zmíněné dohody. Nezáleží na tom, jestli je to pěstoun přechodný, zprostředkovaný nebo z řad příbuzných dětí. Ačkoli některá témata nebo otázky určené k odpovědi se mohou v závislosti na druhu pěstounské péče lišit, jedno mají všichni náhradní rodiče společné. Pečují o děti, do jejichž života vstoupilo trauma.

Co je a není trauma? Trauma není, co se nám stalo. Není to tragická událost. Trauma je, co se stalo uvnitř nás během takové události. A to je dobrá zpráva. Minulost nezměníme. Ale náš způsob prožívání, myšlení a chování změnit lze.

Zanedbáváním, opuštěním nebo týráním se dětský mozek takříkajíc přeprogramuje. Jeho schopnost správně usměrňovat emoce nebo se orientovat v mezilidských vztazích rapidně klesá. Tento pohled na prožívání dětí je jedním ze základních stavebních kamenů doprovázení pěstounských rodin. Díky němu pak můžeme efektivněji navazovat vztahy s dětmi i rodiči (náhradními i biologickými), správně cílit psychologickou či terapeutickou pomoc nebo komunikovat se školskými zařízeními. Díky němu můžeme být lepšími průvodci na cestě k uzdravení.

Někteří pěstouni a pěstounky, se kterými spolupracujeme, hrdě nosí trička s nápisem “Jsem pěstoun. A jaké je tvoje superschopnost?“ A nám je ctí těmto hrdinům všedních dní poskytovat odborné vzdělávání, metodické vedení a oporu. Z pověření a za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje to děláme už deset let.


Adéla Černá, doprovázející pracovnice Centra podpory náhradní rodinné péče

Náruč získala Jistotu

Od Nadace Jistota Komerční banky se nám podařilo získat finanční prostředky pro projekt “Vztah jako lék“, jehož realizaci plánujeme rozložit mezi roky 2023 a 2025.

Ústředním bodem projektu je budování léčivého vztahu mezi dítětem a jeho primárním pečovatelem – pěstounem. Historie dětí v pěstounské péčí bývá složitá a často bolestivá. Je pak především na pěstounech, aby dokázali mnohdy hluboce narušené dětské vnímání sebe sama a tím pádem i svého okolí napravit – vyléčit. Je na pěstounech, aby dětem dovedli ukázat, že jsou hodné lásky, že je dovedou přijmout takové jaké jsou a tím výrazně zvýšit jejich šance na budoucí plnohodnotné zapojení do společenského života ve všech jeho oblastech.

V současné době se nám díky získaným financím daří poskytovat terapeutické služby rodinám, se kterými spolupracujeme na základě dohody o výkonu pěstounské péče. Externí terapeut Mgr. Ondřej Máslo se ve své dlouholeté praxi věnuje mimo jiné obtížím spojeným s poruchou citové vazby nebo projevům pramenícím z traumatu či deprivace. Děti i náhradní rodiče mohou během terapie pracovat na tématech jako je kontakt dětí s biologickou rodinou, zpracování rodinné historie či spolupráci s dalšími institucemi.

Druhou částí projektu je pak realizace kurzu terapeutického rodičovství, jehož začátek je plánován na druhou polovinu roku 2023. Frekventanti získají funkční postupy pro zvládání každodenních situací, a to na základě porozumění důvodům a dynamice možného náročného chování dětí.

Věříme, že budování láskyplných vztahů je zásadním a neoddiskutovatelným úkolem dneška. Tuto potřebu vnímáme zejména prostřednictvím pěstounských rodin, které máme tu čest doprovázet. Proto je naší největší nadějí hraničící s jistotou, že prostředky, čas a energie vynaložené na projekt “Vztah jako lék“ se pozitivně odrazí na životě zapojených rodin. Zajištění ekonomické stránky služeb nad rámec státního příspěvku vnímáme zejména jako ocenění rodin, které dětem v systému náhradní rodinné péče věnují tolik potřebný čas, neutuchající lásku a náruč plnou porozumění.

 

 

Adéla Černá, klíčová pracovnice pěstounských rodin

CO BYLO V ZÁŘÍ…

Naše září bylo nabité! Přes nejistotu dnešní doby jsme zvládli hned dva vzdělávací víkendy.

První zářijový víkend v Krkonoších patřil našim dlouhodobým pěstounům a jejich dětem. Již podruhé provázela pěstouny lektorka Mgr. Johana Mertová. Navázala na téma z předchozího roku a letos představila našim pěstounům terapeutické rodičovství. Terapeutické rodičovství je zjednodušeně řečeno určitý přístup k dětem a jejich výchově. Je to dovednost, která se dá postupnou praxí naučit. Jen je třeba to zkoušet, učit se, pohlédnout na sebe a nejspíš i do sebe. Nedělní dopoledne pak patřilo ještě obtížnějším tématům, jako např. zablokované péči.

Víkend provázelo příjemné počasí. Rodiny mohly navíc využít ranní lekci jógy a nově zrekonstruovaný bazén. Sobotní večer jsme se pak všichni společně pobavili u báječné hry hádání filmů, pořadů a pohádek podle melodií.

S dětmi jsme si užívali hezkého počasí venku. Podle potřeb a věku dětí jsme je rozdělili do skupin nebo se jim věnovali individuálně. Co nám udělalo radost? Děti! Protože jsme vnímali, jaký udělaly pokrok! Potvrdilo se nám, že pěstounská péče má smysl! Víme, jak moc je péče občas náročná, že je někdy těžké neztratit trpělivost a taky výsledky se zdají být minimální, ale věřte nám, že „vaše“ děti jdou dopředu a my to vidíme!  A vaší práce si moc ceníme!

Děkujeme Johance a děkujeme všem pěstounům. Za zvládnutí celého víkendu, aktivitu při vzdělávacích seminářích, za důvěru ve skupině i odvahy sdílet své obtížné příběhy.

Další víkend… opět nám vyšlo počasí na objednávku… byl věnován pěstounům na přechodnou dobu a konal se tradičně ve Zvířeticích. I tento víkend se těšil hojné účasti. A to jak pěstounů, tak jejich dočasných dětiček.

Na přání pěstounů jsme pozvali PhDr. Štefana Šarközyho. Samy jsme byly zvědavé, zda naplní jejich očekávání a podle
zpětných reakcí určitě ano. Z dojmů našich a našich pěstounů je patrné, že Štefanovi především nechybí lidskost, pochopení a také vlastní zkušenost. Potěšila nás jeho ochota věnovat našim pěstounům čas i mimo společné vzdělávání. Pěstouni se vraceli spokojení a obohacení pro dny následující, pro své dočasné děti i pro ty, které přijdou po nich.

V době vzdělávání pěstounů jsme se my, „holky“ z Náruče, věnovaly miminkům i větším dětem. Díky slunečnému počasí jsme si mohly užívat procházky s kočárky a pobyt venku.

Poděkování patří Štefanovi za jeho lektorování a provázení pěstounů. Děkujeme rovněž přechodným pěstounům za jejich sílu, trpělivost, odhodlání a lásku, kterou dávají dětem po čas s nimi strávený, a který, i když zapomenou, je vkladem pro jejich celý život. Vážíme si vaší práce, s jakou zvládáte někdy už mnoholetou péči o miminka, o batolata, která nemůžete pustit s očí, o děti se specifickými potřebami a postižením, náročné sourozence či dvojčata a také děti větší, kdy jsou jejich potřeby zcela jiné a představují obrovskou výzvu a náročnost vzhledem k jejich minulosti.

Děkujeme Vám všem dospělým i dětem! Nezapomínejte, že jsme tu pro Vás a nebojte se říct o pomoc, pokud ucítíte, že je toho na Vás moc!

Možnosti NRP při neplodnosti – přednáška v Liberci

Víte, jaké jsou možnosti a typy náhradní rodinné péče, když se vám nedaří otěhotnět? Kam se obrátit v případě zájmu o náhradní rodinnou péči?

Rádi přijímáme pozvání organizace Centrum Amelie Liberec, která poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Téma náhradní rodinné péče představí Mgr. Petra Bělohlávková z turnovské Náruče.

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 16:30 hod. v Krajské vědecké knihovně Liberec

Očkování a děti

Máme pro Vás PECKU!!! Otevíráme téma, které vás pálí…

13. 11. 2018 od 16:30 V Centru pro rodinu Náruč

DĚTI A OČKOVÁNÍ – přednáška a beseda pro rodiče

Lze očkovat bezpečně? Mohu použít libovolnou vakcínu? Co je individuální očkovací plán? Smím odložit očkování, do kdy? Co vím o nemocech proti kterým se očkuje? Co je nutné vědět PŘED očkováním? Jak poznám nežádoucí účinky? Lze je eliminovat a lze odstranit následky? Jak komunikovat s lékařem? Může mé dítě do školky na tábor? Jak se ve všem orientovat? Na koho se obrátit? Jek vše zodpovědně rozhodnout?….

Očkování je široká problematika, na kterou existuje množství velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.

Cena: 150 Kč /osoba/pár

Rezervace nutná!!! na  naruc.webooker.eu  v záložce AKCE

—————–

Martina Suchánková

zakladatelka a nyní předsedkyně spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost v očkování (www.rozalio.cz), matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran. Její snahou je podpora očkování s minimalizací rizik, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné