I DĚTI SE DAJÍ PĚSTOVAT

Anička v květináči (3)

„I děti se dají pěstovat…“ je název kampaně našeho centra, která je zaměřená na předávání informací o pěstounské péči široké veřejnosti a vyhledávání náhradních rodičů.

Jsme součástí kampaně Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost? Ta probíhá pod záštitou Krajského úřadu Libereckého kraje a jsou do ní zapojené téměř všechny doprovázející organizace Libereckého kraje.

Všechny tyto organizace pořádají v průběhu roku různé aktivity na podporu pěstounské péče. V měsíci říjnu každoročně organizují Týden náhradního rodičovství, při kterém probíhají každý den v různých místech našeho kraje zajímavé akce, které jsou zaměřené na podporu náhradní rodinné péče, zejména na pěstounskou péči.

Centrum pro rodinu Náruč pořádá informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči. Jsou zcela nezávazná a je vždy přítomný odborník na náhradní rodinnou péči. Někdy jsou přizvaní k besedě i pěstouni, kteří sdílejí, jaká byla jejich motivace pro to, stát se pěstounem a otevřeně vyprávějí o radostech i starostech s dětmi, kterým se rozhodli poskytnout své srdce a rodinné zázemí.

V rámci Týdne náhradního rodičovství se každoročně vydáváme mezi veřejnost, abychom mohli s lidmi o pěstounské péči diskutovat, posilovat tak její význam a doceňovat snahy pěstounů.

Využíváme možnosti připojovat se i k dalším městským akcím Turnova, kde předáváme informace nejen formou letáků a dalších informačních materiálů, ale především se snažíme lidem přiblížit pěstounskou péči tematickými aktivitami pro celou rodinu.

K osvětě se připojujeme i ve Středočeském kraji. Zde spolupracujeme s Městským úřadem v Mnichově Hradišti, se kterým společně organizujeme veřejné aktivity, besedy a informační setkání.

S osvětou o pěstounské péči začínáme již u našich nejmenších. Věříme, že je to dobrý způsob, jak dětem přiblížit, že pomáhat je dobré. S pěstounskou péčí děti seznamujeme zábavnou a interaktivní formou v rámci významných dnů a tematických setkání.

Naše snahy vedou směrem ke zvýšení povědomí a porozumění pěstounské péči, která nabízí dětem možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti tak získávají nejen zázemí, ale především pochopení a přijetí. A to je cesta k jejich dalšímu spokojenému životu.