AKTUÁLNÍ PROJEKTY

PŘIJĎTE MEZI NÁS!
služby pro rodiny – preventivní program na podporu rodiny, prevence vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině, vzdělávací a tréninkové aktivity, nízkoprahové poradenství (MPSV)
 

DÁVÁME RODINÁM ŠANCI
služby pro rodiny – podpora rodin s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, spolupráce s orgány SPOD a návaznými službami, osvětové aktivity o náhradní rodinné péči a dětských právech (MPSV, Liberecký kraj, Město Mnichovo Hradiště)

NÁRUČ RODINÁM V MNICHOVĚ HRADIŠTI
aktivity pro rodiny v Mnichově Hradišti (MPSV, Město Mnichovo Hradiště)

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ
podpora rodiny, náhradní rodinné péče a volnočasových aktivit v Turnově (Město Turnov)

PRÁZDNINOVÁ NÁRUČ
aktivity během letních prázdnin – příměstské tábory a výtvarné dílny (Město Turnov)

ČINNOST CENTRA PRO RODINU NÁRUČ
provoz rodinného centra jako zařízení komunitního a integračního charakteru, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o nejmenší děti (Liberecký kraj)

NÁRUČ DĚTEM
podpora volnočasových aktivit nejmenších dětí (Liberecký kraj)

 

Projekty z předchozích let naleznete v archivu výročních zpráv.