Projekty

Realizované projekty v roce 2017

 

   Centrum pro rodinu Náruč – dlouhodobě podporovaný projekt na podporu rodin s dětmi.  Město Turnov opětovně ze svého rozpočtu poskytlo dotaci na provoz našeho centra ve výši 400.000,- Kč.

  Přijďte mezi nás! – projekt na podporu služeb pro rodiny –  preventivní program na podporu rodiny – prevence vzniku a rozvoji negativních jevů v rodině. Hlavní náplní byly vzdělávací a tréningové aktivity, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, zdraví, finanční gramotnosti, těhotenství, laktace, sociálně-právní problematiky, sociálně-pedagogické a personální. Projekt financován z dotace MPSV ve výši 731.183,- Kč, z Libereckého kraje ve výši 85.714,- Kč a částečně s přespěním Města Mnichovo Hradiště.

   Dáváme rodinám šanci – projekt na podporu služeb pro rodiny – podpora rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení. Projekt ve spolupráci s OSPOD Turnov a Mnichovo Hradiště. Čerpaná dotace od MPSV ve výši 186.962,- Kč.

Učení bez mučení – projekt určen pro doučování ohrožených dětí. Zábavnou a nenásilnou formou vedené doučování vytipovaných dětí – z pěstounských rodin, rodin národnostních menšin či samoživitelů. Tento projekt byl realizován z nadačního přípspěvku Nadace ČEZ ve výši 60.000,- Kč.

Zdravá rodina –  projekt na podporu zdravotní prevence. Hlavní náplní byly pravidelné aktivity v podobě různých cvičení, dále jednorázové besedy a semináře zaměřené na zdravotní tématiku. Projekt financován z rozpočtu Libereckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 45.000,- Kč.

 •   Sedmihorské léto, Josef Šorm poskytl sponzorský dar ve výši 15.000,- Kč, který byl použit na provoz našeho centra.

 

Realizované projekty v roce 2016

 

Centrum pro rodinu Náruč – projekt na podporu rodin s dětmi.  Město Turnov ze svého rozpočtu poskytlo dotaci na provoz našeho centra ve výši  400.000,- Kč.

Přijďte mezi nás! – projekt na podporu služeb pro rodiny –  preventivní program na podporu rodiny – prevence vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině. Hlavní náplní byly vzdělávací a tréningové aktivity, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, zdraví, finanční gramotnosti, těhotenství, laktace, sociálně-právní problematiky, sociálně-pedagogické a personální. Čerpané dotace od MPSV ve výši 771.454,- Kč a z Libereckého kraje ve výši 55.198,80,- Kč.

   Dáváme rodinám šanci – projekt na podporu služeb pro rodiny – podpora rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení. Projekt ve spolupráci s OSPOD Turnov a Mnichovo Hradiště. Čerpaná dotace od MPSV ve výši 170.428,- Kč.

Náruč dětem 2016 – projekt na podporu volnočasových pravidelných aktivit (Jóga pro děti, Tanečky, Zpívánky, Šikovné ručičky a Veselá školička), jakož i jednorázové aktivitky, které již tradičně CPR Náruč pořádá např. Karneval, Den dětí na Valdštejně, Výtvarné dílny, Martinská světýlka, Parním vlakem s Mikuášem, Adventní spirála. Projekt financován z dotací Libereckého kraje ve výši 35.000,- Kč.

 Zdravá rodina –  projekt na podporu zdravotní prevence. Hlavní náplní byly pravidelné aktivity v podobě různých cvičení, dále jednorázové besedy a semináře zaměřené na zdravotní tématiku. Projekt financován z rozpočtu Libereckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 30.000,- Kč.

Učení bez mučení – projekt určen pro doučování ohrožených dětí. Zábavnou a nenásilnou formou vedené doučování vytipovaných dětí – z pěstounských rodin, rodin národnostních menšin či samoživitelů. Tento projekt byl realizován z programu Era pomáhá regionům grantem ve výši 25.000,- Kč a z veřejné sbírky Fórum dárců příspěvkem v částce 3.400,- Kč

   Společně o pěstonské péči – projekt na podporu pěstounské péče. Hlavním cílem projektu je podpora a zajištění stánku a programu u příležitosti prorodinných akcí na podporu náhradní rodinné péče.  Finanční příspěvek na tuto akci poskytl Nadační fond J&T ve výši 11.350,- Kč.

 • Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji poskytla nadační příspěvek na podporu vdělání dětí se specifickými potřebami v Turnově ve výši 10.000,- Kč.

Realizované projekty v roce 2015

 

Přijďte mezi nás! – projekt na podporu služeb pro rodiny –  preventivní program na podporu rodiny – prevence vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině. Hlavní náplní byly vzdělávací a tréningové aktivity, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, zdraví, finanční gramotnosti, těhotenství, laktace, sociálně-právní problematiky, sociálně-pedagogické a personální. Čerpané dotace od MPSV ve výši 771.454,- Kč a z rozpočtu Libereckého kraje 46.500,- Kč.

   Dáváme rodinám šanci – projekt na podporu služeb pro rodiny – podpora rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení. Projekt ve spolupráci s OSPOD Turnov a Mnichovo Hradiště. Čerpaná dotace od MPSV ve výši 234.923,- Kč.

Náruč dětem – projekt na podporu volnočasových pravidelných aktivit (Jóga pro děti, Tanečky, Zpívánky, Šikovné ručičky a Veselá školička), jakož i jednorázové aktivitky, které již tradičně CPR Náruč pořádá např. Karneval, Den dětí na Valdštejně, Výtvarné dílny, Martinská světýlka, Parním vlakem s Mikuášem, Adventní spirála. Projekt financován z dotací Libereckého kraje ve výši 40.000,- Kč.

 Zdravá rodina –  projekt na podporu zdravotní prevence. Hlavní náplní byly pravidelné aktivity v podobě různých cvičení, dále jednorázové besedy a semináře zaměřené na zdravotní tématiku. Projekt financován z rozpočtu Libereckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 32.500,- Kč.

Učení bez mučení – projekt určen pro doučování ohrožených dětí. Zábavnou a nenásilnou formou vedené doučování vytipovaných dětí – z pěstounských rodin, rodin národnostních menšin či samoživitelů. Tento projekt byl realizován z daru společnosti ŠKODA AUTO a.s. ve výši 30.000,- Kč.

Cvičíme, zpíváme, tančíme a malujeme už od kolébky – projekt na podporu volnočasových aktivit. Hlavní náplní byly pravidelné programy v podobě různých cvičení, zpívání, výtvarně tvůrčích a edukačních aktivit. Čerpaná dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve ve výši 13.000,- Kč.

Dáváme dětem šanci – projekt určen pro předškolní děti s potřebou individuálního přístupu. V rámci tohoto projektu bylo poskytnuto logopedické vyšetření a zakoupeny doučovací materiály a pomůcky.  Projekt hrazen z poskytnutého nadačního příspěvku Nadace EURONISA ve výši 10.000,- Kč.

    Mezinárodní den rodiny – akce v rámci spolupráce na projektu Hledáme rodiče aneb S námi nejste sami. Hlavním cílem této akce bylo oslovit potencionální zájemce, jakožto rodiče dětí z dětských domovů a poskytnout informace o možnostech, jak se stát pěstounem. Finanční příspěvek na tuto akci poskytl Nadační fond J&T ve výši 6.850,- Kč.
     Terapeutické aktivity pro děti z pěstounských rodin – projekt na podporu pěstounských rodin. Canisterpie a arteterapie pro děti z pěstounských rodin. Financováno z nadačního příspěku Nadačního fondu Terezy Maxové ve výši 4.500,- Kč.
    Pozvedněte slabé – projekt na podporu pěstounské péče. Financování projektu pomocí nadačního příspěvku z veřejné sbírky pořádanou Nadací Euronisa ve výši 610,- Kč.
    Školky přes hranice –  Kurz Osobnostního rozvoje pro učitele MŠ. Hlavním cílem bylo rozvinout didaktické, pedagogické a sebereflexní schopnosti učitelů MŠ. Kurz spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
 •  Město Turnov poskytlo účelovou dotaci na provozní a mzdové náklady CPR Náruč ve výši 350.000,- Kč.

 

Realizované projekty v roce 2014

    Přijďte mezi nás! – projekt na podporu služeb pro rodiny –  preventivní program na podporu rodiny – prevence vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině. Hlavní náplní byly vzdělávací a tréningové aktivity, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství. Čerpaná dotace od MPSV ve výši 637.834,- Kč.
   Dáváme rodinám šanci – projekt na podporu služeb pro rodiny – podpora rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení. Projekt ve spolupráci s OSPOD Turnov a Mnichovo Hradiště. Čerpaná dotace od MPSV ve výši 228.548,- Kč.
    Veselá školička  – projekt na podporu školní přípravy dětí. Zábavně vzdělávací program pro děti před zahájením školní docházky z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt hrazen z poskytnutého nadačního příspěvku Nadace Nisa ve výši 20.000,- Kč.
   Hra, pohyb a poznávání s Náručí – projekt na podporu volnočasových aktivit. Podpořeno účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 16.000,- Kč.
    Pozvedněte slabé – projekt na podporu pěstounské péče. Realizace poznávacího výletu a víkendového pobytu pro pěstounské rodiny. Financování projektu pomocí nadačního příspěvku z veřejné sbírky pořádanou Nadací Euronisa ve výši 15.800,- Kč.
   Zdravá rodina – projekt na podporu zdravotní prevence. Hlavní náplní byly pravidelné aktivity v podobě různých cvičení, dále jednorázové besedy a semináře  zaměřené na zdravotní tématiku. Projekt financován z rozpočtu Libereckého kraje, který poskytl dotaci ve výši 15.000,- Kč.
   Den dětí na Valdštejně – projekt na podporu volnočasových aktivit. Jednalo se o společenskou akci pro rodiny s dětmi s možností využití tvůrčí dílny, soutěžení, dětské prohlídky hradu, divadla atd.. Na podporu této akce poskytlo Město Turnov příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
   Setkání pěstounských rodin Turnov – Jelenia Góra PL – projekt na podporu pěstounské péče a zahraniční spolupráce. Projekt podpořen z rozpočtu Města Turnova částkou 4.000,- Kč.
   Parním vlakem s Mikulášem – projekt na podporu volnočasových aktivit. Tradiční akce pořádaná s Klubem přátel železnic Českého ráje a se Speciálně podeagogickým centrem. Na podporu této akce poskytlo Město Turnov příspěvek ve výši 1.500,- Kč.
   Martinská světýlka – projekt na podporu volnočasových aktivit. Na podporu této akce poskytlo Město Turnov příspěvek ve výši 1.500,- Kč.
      Na vlastní noze –  CPR Náruč byla partnerem na tomt projektu, který realizovala SPIRÁLA Turnv, o.s.. Jednalo se o projekt pro zlepšení situace cílové skuiny na trhu práce prostřednictvím podpory zahájení podnikání, a to především pro dlouhodobě nezaměstnaní pečující o dítě/děti do 15ti let, lidé ohrožené nezaměstnaností  pečující o dítě/děti do 15ti let a lidé začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti pečující o dítě/děti do 15ti let.
 • Město Turnov poskytlo účelové dotace na provoz CPR Náruč ve výši 240.000,- Kč a 15.000,- Kč.
 • Společnost Granát, družstvo umělecké výroby Turnov dotovala částkou 15.000,- Kč aktivity zaměřené na děti z náhradních rodin a na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji poskytla nadační příspěvek ve výši 10.000,- Kč na vytvoření terapeutického a relaxačního koutku pro děti se specifickými potřebami.
 • Tříkrálová sbírka vynesla 5.346,- Kč.

Realizované projekty v roce 2013:

 • Přijďte mezi nás!
 • Centrum podpory náhradní rodinné péče
 • Na vlastní noze

Realizované projekty v roce 2012:

 • Přijďte mezi nás!
 • Centrum podpory pěstounských rodin
 • 5P – podpora pěstounských rodin
 • Hora zážitků
 • Pěstounská rodina – můj záchranný kruh
 • Pomoc pro Kanday

 

Realizované projekty v roce 2011:

 • Jsme stále spolu – program na podporu rodiny, provoz rodinného centra
 • Přijďte mezi nás! – program na podporu rodin, určeno pro rodiče samoživitele, s dvojčaty, s handicapovaným dítětem, pro matky cizinky, viz příloha prijdte mezi nas.pdf (4,4 MB)
 • 5 péče, pomoc, poradenství, partnerství, pěstounství  – projekt na podporu pěstounské péče
 • Rekonstrukce přízemí na Klubovnu
 • Dětský den na Hradě Valdštejn
 • V pohybu – sportovně kondiční programy pro ženy
 • Mezi skalami – sportovní akce pro celé rodiny

 

 

Realizované projekty v roce 2010:

 • Jsme stále spolu – program na podporu rodiny, provoz rodinného centra
 • Přijďte mezi nás! – program na podporu rodiny, projekt klubu dvojčat
 • 4P – péče, pomoc, poradenství, partnerství – projekt na podporu pěstounské péče
 • Pro děti od pěti – volnočasové aktivity pro děti
 • Turnovská rodina – rozšíření služeb pro rodiny v Turnově

 

Realizované projekty v roce 2009:

 • Rodinné centrum Náruč – program na podporu rodiny, provoz rodinného centra
 • Klub dvojčat – program na podporu rodiny
 • Profesionalizace zaměstnanců – vzdělávání zaměstnanců NNO pracujích s dětmi
 • Nová Náruč dětem – projekt na zlepšení prostorového vybavení nového centra