HISTORIE

Podrobnější informace k našim aktivitám v posledních letech naleznete ve výročních zprávách.

2011

Realizované projekty:

 • Jsme stále spolu – program na podporu rodiny, provoz rodinného centra
 • Přijďte mezi nás! – program na podporu rodin ohrožených sociální izolací, integrace znevýhodněných skupin
 • 5P – pomoc, péče,  poradenství, partnerství, pěstounství – projekt na podporu a rozvoj pěstounské péče
 • Mezi skalami – projekt na podporu sportovního vyžití
 • V pohybu – sportovně kondiční dny
 • Den dětí na Valdštejně – projekt na podporu volného času dětí

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU:

REALIZACE ÚPRAV KLUBOVNY

Oprava a úprava stávajích prostor v přízemí na novou klubovnu. Na akci byly poskytnuty sponzorské a nadační dary ve výši 176 tisíc. Vzikla nová herna, učebna, výtvarná dílna, kuchyň.

SBÍRKOVÁ AKCE

Na jaře proběhla sbírka oblečení a potřeb pro kojenecký ústav v Jihlavě, Dětský domov u Chotěboře a Klokánek Praha.
POMOC PRO KANDAY

Zahájena  realizace humanitárního projektu

2010

Realizované projekty:

 • Jsme stále spolu – program na podporu rodiny, provoz rodinného centra
 • Přijďte mezi nás! – program na podporu rodin s dvojčaty
 • 4P – pomoc, péče,  poradenství, partnerství – projekt na podporu a rozvoj pěstounské péče
 • Pro děti od pěti – volnočasové aktivity pro děti
 • Turnovská rodina – rozšíření služeb pro rodiny v Turnově

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU:

VENKOVNÍ DĚTSKÝ KOUTEK
Realizace úprav venkovního prostoru pro hru děti, instalace herních prvků, oplocení, realizováno ve spolupráci se Sokolem Turnov, Městem Turnov a díky sponzorským darům a dobrovolníkům

SBÍRKOVÁ AKCE 
Organizace obdržela finanční prostředky z výtěžku 7.ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, kterou v Turnově pořádala Nadace Euronisa, ve výši 21 800Kč. Tato částka byla použita na podporu rozvoje pěstounské péče
Na jaře a na podzim 2010 byly realizovány dvě sbírkové akce oblečení, hraček a potřeb pro děti z Dětského centra Jihlava a Dětského domova Nová Ves u Chotěboře.

PORADENSKÉ OKÉNKO 
Zahájena byla pravidelná poradenská činnost, nabídka konzultací s psychologem nebo speciálním pedagogem

MINIŠKOLKA 
Za podpory Města Turnov byla otevřena miniškolka pro děti od 2,5 let, děti pravidelně dochází ve stálých skupinách

TURNOV PRO RODINU
Za podpory Města Turnov byl vytvořen  internetový portál pro turnovské rodiny – www.turnovprorodinu.cz

VZNIK WALDORFSKÉHO KLUBU

V květnu byla oficiálně zahájeně činnost klubu waldorfké pedagogiky, pod vedením Hany Hajnové.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE:

 • 1.PLES NÁRUČE K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
 • VÝTVARNÉ DÍLNY NA VALDŠTEJNĚ
 • PARNÍM VLAKEM ČESKÝM RÁJEM S MIKULÁŠEM
 • DOMÁCNOST – životní síla celé rodiny – víkendový seminář na téma Hranice
 • TÝDEN RODINY – 9. – 15.5. 2010
 • S ÚCTOU A V DOBRÉM – kurzy úspěšných rodičů

2009

 Realizované projekty:

 • Rodinné centrum Náruč – program na podporu rodiny, provoz rodinného centra
 • Klub dvojčat – program na podporu rodiny
 • Profesionalizace zaměstnanců – vzdělávání zaměstnanců NNO pracujích s dětmi
 • Nová Náruč dětem – projekt na zlepšení prostorového vybavení nového centra

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU:

leden:

 • Oslava 9.výročí založení centra za účasti prezidentky Sítě Rut Kolínské

únor:

 • Den otevřených dveří – přednáška Sourozenecké vztahy s PhDr. Ilonou Špaňhelovou

březen:

 • Regionální setkání MC Libereckého kraje

duben:

 • Mise po MC kraje – Jablonecko

květen:

 • Týden rodiny

červen:

 • Velký sraz dvojčat
 • Den dětí – zahradní slavnost
 • Den otců – 1.ročník

červenec:

 • Výtvarné dílny na Valdštejně
 • Pleskoty – letní pobyt pro rodiny

srpen:

 • Domácnost – životní síla celé rodiny

září:

 • Bio jarmark
 • Den mobility

říjen:

 • Den stromů a výstava skřítků

listopad:

 • Mise po kraji – Semilsko

prosinec:

 • Parním vlakem s Mikuláíem – 1. ročník

2008

Realizované projekty:

 • Rodinné centrum NáruČ
 • Klub dvojčat – přístav pro rodiny s dvojčaty a vícečaty
 • 3P – pomoc, poradenství, péče

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU

únor:

 • jsme byli „mediální hvězdy“ v rámci Národního týdne manželství proběhlo natáčení do pořadu České televize Cesty víry

duben:

 • proběhla veřejná prezentace projektu Jak se žije rodinám s malými dětmi v Turnově médiím

a přivítali jsme u nás na studijním pobytu ženy z Polska v rámci projektu The Grassroots Women´s International Academy

květen:

 • proběhl tradiční Týden rodiny ( týdenní komponovaný program s realizací kampaně Přijďte pobejt aneb den otevřených dveří inspirovaný MC v Libereckém kraji)
 •   byl založen Bio klub

červen:

 • byly zahájeny úpravy a rekonstrukce našich nových prostor v budově Sokolovny.
 • Proběhlo strategické plánování organizace

srpen:

 • proběhla první týdenní pobytová táborová akce pro rodiny v Pleskotech

září:

 • Slavnostní otevření nových prostor v budově Sokolovny ve Skálově ulici se uskutečnilo v sobotu 13.9.

říjen:

 • jsme uspořádali první jarmark Náruče

prosinec:

 • zapojili jsme se do veřejné diskuse kolem připravovaného prorodinného balíčku otevřenou veřejnou diskusí na téma Služby péče pro děti do tří let věku v Turnově
 • jela se „ první „ netradiční mikulášská jízda parním vlakem.

2007

Realizované projekty:

 • Rodinné centrum Náruč
 • Druhý schod
 • 3P – péče, poradenství, pomoc

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU :

 • V lednu byla otevřena pobočka v Turnově II. – v budově hasičárny na Daliměřicích
 • V březnu a listopadu proběhlo předávání ocenění Společnost přátelská rodině na krajské úrovni, naše centrum nominovalo a předalo ocenění Knihovně A. Marka v Turnově a Sokolu Turnov.
 • V květnu v rámci Týdne rodiny proběhla výstava obrázků na téma Moje rodina v prostorách České spořitelny a proběhla akce Společné vypouštění balónků se soutěží o nejdelší let balónku.V květnu byla zahájena činnost klubu pěstounských rodin ve spolupráci s Městem Turnov a od listopadu byla zahájena realizace projektu na podporu pěstounské péče 3P, který byl financován Nadací Terezy Maxové.
 • V červnu proběhl Velký sraz dvojčat a vícečat v Lomnici nad Popelkou
 • V srpnu proběhly první veřejné výtvarné dílny na zámku Hrubý Rohozec
 • V září – prosinec – realizace projektu Jak se žije rodinám s dětmi v Turnově – rozsáhlé dotazníkové šetření.

2006

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 

 • Realizace projektu Druhý schod z prostředků EU a Libereckého kraje – realizátorem tohoto projektu byla Společnost přátel přírody Liberec a naše centrum společně s MC Mateřídouška Hejnice a CPR M.E.D. Semily jsme byly partnery projektu. Hlavním počinem pak byla realizace několika vzdělávacích kurzů pro matky vracející se na trh práce.
 • Týden rodiny – květen
 • Dny skřítků – říjen
 • Otevření Klubu dvojčat – listopad

2005

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 

 • Po dlouhých letech stěhujeme naši veškerou „důležitou „ agentu z našich ložnic a obýváků do oficiální kanceláře
 • Zapojujeme se do sbírkových akcí – např. Tesco charita roku
 • Realizován byl první vícenenní seminář Domácnost – životní síla celé rodiny.
 • Vyhlášení prvního ročníku Fotosoutěže.
 • V rámci oslav 5. výročí udělení čestného členství.

2004

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU

 • Uspořádána byla první Konference o rodině – téma Pozice rodiny v dnešní společnosti, mezi hosty jsme přivítali zástupce MPSV, Krajského úřadu Libereckého kraje, Rut Kolínskou – zakladatelku MC v ČR
 • Obdrželi jsme ocenění Společnost přátelská rodině
 • Petra Houšková byla zvolena do rady Sítě MC za Liberecký kraj
 • Ve spolupráci s městským úřadem byl ve Skálově ulici v budově MěÚ nainstalován přebalovaní pult, díky kterému jsme se stali center zájmu pro média – všiml si nás Český rozhlas i Česká televize
 • Pravidelně jsme se začali účastnit Vítání občánků – každý občánek od nás dostává ručně šitou panenku

2003

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU

 • Pořádáme vzdělávací kurzy pro maminky – angličtina, němčina, práce na PC
 • Stavba dřevěného patra jako úložného prostoru.
 • V listopadu jsme uspořádali první společné regionální setkání MC
 • Aktivní zapojení Hanky Hajnové do organizace a konání Světového kongresu waldorfských mateřských škol v Praze – reprezentace práce MC

2002

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU

 • Na naši činnost získáváme první finanční prostředky ze státního rozpočtu – projekty byly přijaty na Ministerstvu práce a sociálních věci, Ministerstvu školství
 • Přijímáme prvního zaměstnance

2001

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU

 • Leden – zahajujeme rok na novém místě – v klubovně Střediska volného času v Žižkově ulici – budova kina
 • Září – stěhování do nových prostor Střediska volného času – Žluté ponorky v Husově ulici, k dispozici získáváme stálou místnost, kterou si svépomocjí vybavujeme a která je jen naše.
 • Říjen – zahájení vícedenního provozu centra, rozšíření poskytovaných služeb

2000

 • Leden – zahájení činnosti centra v prostorách WMŠ na Daliměřicích (dopolední setkávání maminek a dětí jednou týdně), po několika týdnech stěhování do klubovny hasičárny na Daliměřicích