PRACOVNÍ TÝM

Motto:

“Něco se stane.”

Tereza Linhartová
tel.: 775 964 314, e-mail: naruc@naruc.cz

 • ředitelka, organizační a ekonomická pracovnice, koordinátorka projektů na podporu rodiny
 • absolventka SEŠ Turnov, pomaturitní kvalifikační studium  Obchodně podnikatelský managment
 • další vzdělávání: Rekvalifikační kurz Manažer NNO, Řízení NNO, Fundrasing, Finanční řízení NNO, Účtování projektů NNO, akreditovaná cvičitelka  aerobiku a dance aerobiku, semináře waldorfské pedagogiky, kurz digitální fotografie, akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání, kurz první pomoci

Bc. Jitka Altmanová

tel.: 734 307 520, e-mail: nrp@naruc.cz

 

 • vedoucí Centra podpory náhradní rodinné péče
 • vzdělání: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • další akreditované vzdělávací programy: Případová setkání, Výcvik mediace, Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně právní ochrany dětí, Specifika péče o děti v náhradní rodinné péče (Teorie attachmantu, Zpracování životního příběhu dítěte, Dyadická vývojová psychoterapie, Kontakt dítěte s biologickou rodinou), Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Terapeutické rodičovství

Bc. Martina Hockeová-Štejfová
tel.: 775 964 311, e-mail: miniskolka@naruc.cz

 • vedoucí pedagožka Miniškolky, kontaktní pracovnice, koordinátorka péče o děti a dalších aktivit
 • vzdělání: Univerzita J. E. Purkyně, učitelství pro MŠ
 • další vzdělávání: Respektovat a být respektován, Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ, Empatie a asertivita v pomáhání

Lenka Dědková
e-mail: naruc@naruc.cz, miniskolka@naruc.cz

 • asistentka, kontaktní pracovnice, pečovatelka o děti, koordinátorka dobrovolníků, poradkyně v oblasti občansko-právní, kontaktní osoba pro Klub diabeťáčků
 • absolventka PRAK Liberec
 • další vzdělávání: Respektovat a být respektován, profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, Komunikace s dítětem v jeslích

Kateřina Vorlová
e-mail: naruc@naruc.cz, miniskolka@naruc.cz

 • administrativní a kontaktní pracovnice, asistentka, pečovatelka o děti
 • absolventka VOŠ Svitavy – obor Ekonomika a účetnictví
 • další vzdělávání: profesní kvalifikace Asistent pedagoga; Děti, emoce a vztahy; Komunikace a zodpovědnost; Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí; Nevýchova

Michaela Uchytilová, Dis.
e-mail: naruc@naruc.cz

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka pro Turnov i Mnichovo Hradiště, lektorka Zpívánek, poradkyně v oblasti návratu na trh práce a získání zaměstnání, profesní poradenství
 • vzdělání: FHS UK obor Humánní etologie, absolventka VOŠ informačních služeb v Praze oboru Informační management
 • další vzdělávání: hudební metodické a muzikoterapeutické semináře pro práci s dětmi, kurz rodičovské komunikace, cvičitelka III. třídy rodičů s dětmi a předškoláků

Anka nástěnka

Motto:

“Přijde den, kdy se želvy naučí létat.”

Bc. Anna Bergerová
tel.: 775 964 312, e-mail: naruc@naruc.cz, bergerova@naruc.cz

 • kontaktní a propagační pracovnice, peer konzultantka pro matky s duševními obtížemi, přímá pracovnice s dětmi pro zvýšení školní úspěšnosti
 • vzdělání: FSE Univerzity J. E. Purkyně – obor Sociální pracovník 
 • další vzdělávání: kurzy a výcviky zaměřené na podporu dětí a rodin (MPSV, MŠMT), Zertifikat Deutsch

Scan

Motto:

“Méně je více.”

Mgr. Ingrid Racek
e-mail: hanzlikova@naruc.cz

 • metodička a odborná poradkyně aktivit projektu Dáváme rodinám šanci, pracovnice s mladými dospělými se zkušeností se životem mimo biologickou rodinu, koordinátorka rodinných konferencí, facilitátorka interaktivních případových konferencí, lektorka programu Dobrý začátek pro rodiče, lektorka vzdělávání pro odbornou veřejnost
 • vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci – obor Speciální pedagogika a dramaterapie, VOŠ pedagogická a sociální Kroměříž – obor Sociální pedagogika
 • další vzdělávání: výcvik koordinátora rodinných konferencí; kurzy zaměřené na přípravu dětí na složité životní situace; kurzy zaměřené na multidisciplinární spolupráci; kurzy zaměřené na podporu dětí a mladých lidí s problémovým chováním; kurzy zaměřené na participaci a zapojování dětí; kurzy zaměřené na komunikační dovednosti; Attachment v sociálně – právní ochraně dětí; Sestavení, vedení a využití fokusních skupin v praxi; kurzy zaměřené na vyhodnocování v agendě SPOD; výcvik osobního asistenta pro lidi se ZP

Káťa Kosíková

Kateřina Kosíková
e-mail: naruc@naruc.cz

 • kontaktní a propagační pracovnice, projektová koordinátorka, lektorka kurzů Mimicvičení a Šikovné ručičky, pečovatelka o děti
 • absolventka SUPŠ a VOŠ Turnov – obor Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
 • profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • další vzdělávání: seminář Proč dítě zlobí

Mgr. Petra Bělohlávková, DiS.
tel.: 775 964 313, e-mail: belohlavkova@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, koordinátorka projektu Dáváme rodinám šanci
 • vzdělání: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • další akreditované vzdělávací programy: Empatie a asertivita v pomáhání, Výcvik facilitačních dovednost, Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů

Bc. Jana Chmelíková
tel.: 604 273 237, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání: TUL – obor Sociální a penitenciární péče
 • další akreditované vzdělávací programy: aktuálně ve výcviku Citlivé provázení dítěte a rodiny v náročných životních situacích; Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů; Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby; Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy; Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči; Terapeutické rodičovství

Adéla

Motto:

“Love it, or leave it.”

Mgr. Adéla Černá
tel.: 739 365 113, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, propagace a PR
 • vzdělání: PF Univerzita Palackého v Olomouci, studijní program Speciální pedagogika a dramaterapie
 • praxe: sociální práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, vychovatelka v dětském domově, terénní sociální práce s osobami v krizi
 • další akreditované vzdělávací programy: aktuálně ve výcviku Komplexní vzdělávací program zaměřený na práci s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči (Attachmentové centrum ATTA);  Dokumentace o poskytování sociální služby; Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětem; Specifika práce s klienty cizinci v kontextu vybraných standardů sociální práce; Workshop Divadla Utlačovaných (Divufest 2013); Role jokera perspektivou skupiny Giollo (Divufest 2015)

Janča2

Bc. Jana Bartošová
tel.: 702 384 074, nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání: TUL – obor Sociální a penitenciární péče
 • další akreditované vzdělávací programy: Syndrom CAN; Problematika příbuzenské pěstounské péče; Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím; Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy – jak překonat vzdor; Sociálně právní minimum; Romské dítě v NRP

Hana Hajnová

 • spoluzakladatelka centra, lektorka  a dobrovolnice, koordinátorka Klubu waldorfské pedagogiky, členka rady
 • učitelka MŠ a WM
 • absolventka 4leté vzdělávání pro učitelky WMŠ a dalšího prohlubujícího vzdělávání wald. pedagogiky
 • absolventka odborných stáží waldorfské pedagogiky v Německu a v Holandsku
 • od roku 2000 lektorská a přednášková činnost na seminářích wald. pedagogiky
 • redakční a ilustrátorská činnost ve spolupráci s vydavatelstvím Fabula
 • publikační činnost – vytváření sešitů Studánka (příloha časopisu Člověk a výchova pro pedagogiku Rudolfa Steinera)
 • spolupráce s radou Asociace waldorfských mateřských škol v ČR v sekci pro mateřská centra
 • spolupráce s C. Boogerdem a WMŠ v Praze 6 při organizování vzdělávání pro zájemce o MC se zaměřením na wald. pedagogiku