O nás

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ z.ú.

e-mail: naruc.turnov@seznam.cz

telefon:   

 • 775 964 312        Anna Bergerová – informační a kontaktní pracovník, projektová a programová koordinátorka
 • 775 964 314        Tereza Linhartová – ředitelka
 • 775 964 311        Miniškolka
 • 734 307 520        Bc. Jitka Altmanová – vedoucí Centra podpory náhradní rodinné péče
                                      e-mail: nrp@naruc.cz
 • 775 964 313        Mgr. Petra Bělohlávková, DiS. – kontaktní a sociální pracovník, koordinátor projektu DRŠ

 

Adresa:

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.   

Skálova 540

511 01 Turnov

IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300

Pracovní tým

Tereza Linhartová, ředitelka

 • organizační a ekonomická pracovnice, koordinátorka projektů na podporu rodiny
 • absolventka SEŠ Turnov, pomaturitní kvalifikační studium  Obchodně podnikatelský managment
 • další vzdělávání: Rekvalifikační kurz Manažer NNO, Řízení NNO, Fundrasing, Finanční řízení NNO, Účtování projektů NNO, akreditovaná cvičitelka  aerobiku a dance aerobiku, semináře waldorfské pedagogiky, kurz digitální fotografie, akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání, kurz první pomoci
Anna Bergerová

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka
 • absolventka Gymnázia Slezská Ostrava, aktuálně studující FSE Univerzity J. E. Purkyně – obor Sociální pracovník (od 2018)
 • praxe: asistentka, produkční hudebních projektů; asistentka v Miniškolce, projektový koordinátor lektor doučování, pečovatelka o v rámci výkonu SPOD, sociálně – ekonomicko – administrativní pracovník pro výkon agendy SPOD, redaktorka a moderátorka regionální TV
 • další vzdělávání: Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů, Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků, Sociálně-právní ochrana dětí, ústavní výchova a pobyt dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Problematika pěstounství a poručenství v zákoně č. 89/2012 Sb., OZ a v zákoně č. 359/199 Sb., o SPOD, Empatie a asertivita v pomáhání, Pečovatelka o děti 0 – 10 let (akreditace MŠMT – 170 hod.), Attachment v sociálně-právní ochraně dětí (akreditace MPSV – 16 hod.), Doprovázení – podpora náhradní rodiny (akreditace MPSV – 16 hod.), Ve smutku sami? – Dítě a smrt, Jak aktivně nacházet náhradní rodiče, Ztráty v rodině, Zertifikat Deutsch
Lenka Dědková

 • pomocná administrativní pracovnice
 • koordinátor dobrovolníků
 • kontaktní osoba pro Klub Diabeťáčků
 • absolventka PRAK Liberec
Eva Pleslová

 • koordinátorka a programová pracovnice Rodinného centra, lektorka mimicvičení, pracovnice pro přímou práci s klienty
 • další vzdělávání: rekvalifikační kurz Osobní asistent pro děti a mladistvé, kurz Rozvoje pohybových dovedností dětí 0-3 roky, Metodiky pohybových her s kojenci a batolaty, semináře waldorfské pedagogiky, akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
Veronika Udeaja

 • programová koordinátorka, lektorka batolecího cvičení, dula a laktační poradkyně
 • kurz pro duly u České asociace dul, kurz Napp pro poporodní duly, semináře a kurzy pro laktační poradkyně, semináře batolecího cvičení, kurz Nové poznatky ve vzdělávání předškolních dětí
Bc. Martina Hockeová-Štejfová

 • koordinátorka a  vedoucí učitelka Miniškolky
 • vzdělávání  a praxe: VŠ pedagogická, učitelka plavání MŠ a 1.stupně, vůdkyně skautského oddílu
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
Bc. Jitka Altmanová

 • vedoucí Centra náhradní rodinné péče
 • vzdělávání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • akreditovaný vzdělávací program “Případová setkání”
 • akreditovaný vzdělávací program “Výcvik mediace”
 • akreditovaný vzdělávací program “Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně právní ochrany dětí”
Mgr. Petra Bělohlávková, DiS.

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, koordinátorka projektu na podporu rodiny
 • vzdělání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
 • “Výcvik facilitačních dovedností, Rozum a Cit”
Bc. Lucie Moťovská

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání a praxe: Univerzita Hradec Králové – obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, vychovatelka v dětských domovech
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
Hana Lamačová, DiS.

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, propagace a PR
 • vzdělání a praxe: Evangelická akademie VOŠ – obor Sociální práce a sociální pedagogika
 • Výcvik komunikačních dovedností
Bc. Jana Chmelíková

 • asistentka organizace, propagace a PR, sociálně administrativní pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 • kontaktní pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 • absolventka TUL – obor Sociální a penitenciární péče, SUPŠ Turnov
 • další vzdělávání: kurz rodičovské komunikace, semináře waldorfské pedagogiky, rekvalifikační kurz pečovatelka o děti od 0 do 10 let, canisterapeutický kurz
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
Mgr. Jana Leitnerová

 • psycholožka, interní supervizor, lektorka, poskytuje poradenské služby z oblasti dětské psychologie
 • profese: psycholog

Mgr. Aneta Svobodová

 • psycholožka, lektorka
 • poradenství z oblasti dětské psychologie
 • interní supervize
Mgr. Martina Melíšková

 • lektorka Veselé školičky, pedagog pro práci s dětmi
 • vzdělání: speciální pedagog
Hana Hajnová

 • spoluzakladatelka centra, lektorka  a dobrovolnice, koordinátorka Klubu waldorfské pedagogiky, členka rady
 • učitelka MŠ a WM
 • absolventka 4leté vzdělávání pro učitelky WMŠ a dalšího prohlubujícího vzdělávání wald. pedagogiky
 • absolventka odborných stáží waldorfské pedagogiky v Německu a v Holandsku
 • od roku 2000 lektorská a přednášková činnost na seminářích wald. pedagogiky
 • redakční a ilustrátorská činnost ve spolupráci s vydavatelstvím Fabula
 • publikační činnost – vytváření sešitů Studánka (příloha časopisu Člověk a výchova pro pedagogiku Rudolfa Steinera)
 • spolupráce s radou Asociace waldorfských mateřských škol v ČR v sekci pro mateřská centra
 • spolupráce s C. Boogerdem a WMŠ v Praze 6 při organizování vzdělávání pro zájemce o MC se zaměřením na wald. pedagogiku
Michaela Uchytilová, Dis.

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka, lektorka zpívánek
 • lektorka poradensky-motivačních programů pro trh práce, poradenství z oblasti návratu na trh práce a získání zaměstnání, profesní poradenství
 • FHS UK obor Humánní etologie, absolventka VOŠ informačních služeb v Praze oboru Informační management
 • hudební metodické a muzikoterapeutické semináře pro práci s dětmi, kurz rodičovské komunikace, cvičitelka III. třídy rodičů s dětmi a předškoláků
 • aktuálně na RD

 

 

 

Ing. Soňa Báčová

 • předsedkyně kontrolní komise,  ekonomicko finanční konzultantka centra
 • vzdělání  a profese: absolventka VŠ ekonomické, auditorka