NÁŠ TÝM

Tereza Linhartová
tel.: 775 964 314, e-mail: naruc@naruc.cz

 • ředitelka, organizační a ekonomická pracovnice, koordinátorka projektů na podporu rodiny
 • absolventka SEŠ Turnov, pomaturitní kvalifikační studium  Obchodně podnikatelský managment
 • další vzdělávání: Rekvalifikační kurz Manažer NNO, Řízení NNO, Fundrasing, Finanční řízení NNO, Účtování projektů NNO, akreditovaná cvičitelka  aerobiku a dance aerobiku, semináře waldorfské pedagogiky, kurz digitální fotografie, akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání, kurz první pomoci

Bc. Jitka Altmanová

tel.: 734 307 520, e-mail: nrp@naruc.cz


 • vedoucí Centra podpory náhradní rodinné péče
 • vzdělávání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • akreditovaný vzdělávací program “Případová setkání”
 • akreditovaný vzdělávací program “Výcvik mediace”
 • akreditovaný vzdělávací program “Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně právní ochrany dětí”

Bc. Martina Hockeová-Štejfová
tel.: 775 964 311, e-mail: naruc@naruc.cz

 • koordinátorka a  vedoucí učitelka Miniškolky
 • vzdělávání  a praxe: VŠ pedagogická, učitelka plavání MŠ a 1.stupně, vůdkyně skautského oddílu
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

Anna Bergerová
tel.: 775 964 312, e-mail: naruc@naruc.cz

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka, kontaktní pracovnice
 • absolventka Gymnázia Slezská Ostrava, aktuálně studující FSE Univerzity J. E. Purkyně – obor Sociální pracovník (od 2018)
 • praxe: administrativní pracovnice, produkční hudebních projektů, asistentka
  v Miniškolce, projektový koordinátor, lektor doučování, pečovatelka o děti
  v rámci výkonu SPOD, sociálně – ekonomicko – administrativní pracovník
  pro výkon agendy SPOD, redaktorka a moderátorka regionální TV, jazykový korektor
 • další vzdělávání: kurzy a výcviky zaměřené na podporu dětí a rodin (MPSV, MŠMT), Zertifikat Deutsch

Veronika Udeaja
tel.: 728 328 452, e-mail: naruc.hradiste@naruc.cz

 • programová koordinátorka pro Mnichovo Hradiště, lektorka batolecího cvičení, dula a laktační poradkyně, kontaktní pracovnice programu Náruč pro sólo rodiče
 • kurz pro duly u České asociace dul, kurz Napp pro poporodní duly, semináře a kurzy pro laktační poradkyně, semináře batolecího cvičení, kurz Nové poznatky ve vzdělávání předškolních dětí

Eva Pleslová
e-mail: naruc@naruc.cz

 • koordinátorka a programová pracovnice Rodinného centra, lektorka Mimicvičení, pracovnice pro přímou práci s klienty
 • další vzdělávání: rekvalifikační kurz Osobní asistent pro děti a
  mladistvé, kurz Rozvoje pohybových dovedností dětí 0-3 roky, Metodiky
  pohybových her s kojenci a batolaty, semináře waldorfské pedagogiky,
  akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

Lenka Dědková
e-mail: naruc@naruc.cz

 • administrativní pracovnice, asistentka Miniškolky
 • koordinátor dobrovolníků
 • poradenství v oblasti občansko-právní
 • kontaktní osoba pro Klub diabeťáčků
 • absolventka PRAK Liberec

Michaela Uchytilová, Dis. – AKTUÁLNĚ NA RD
e-mail: naruc@naruc.cz

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka, lektorka zpívánek
 • lektorka poradensky-motivačních programů pro trh práce
 • poradenství v oblasti návratu na trh práce a získání zaměstnání, profesní poradenství
 • FHS UK obor Humánní etologie, absolventka VOŠ informačních služeb v Praze oboru Informační management
 • hudební metodické a muzikoterapeutické semináře pro práci s dětmi, kurz rodičovské komunikace, cvičitelka III. třídy rodičů s dětmi a předškoláků

Mgr. Petra Bělohlávková, DiS. – AKTUÁLNĚ NA RD
tel.: 775 964 313, e-mail: naruc.belohlavkova@seznam.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, koordinátorka projektu na podporu rodiny
 • vzdělání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání
 • výcvik facilitačních dovedností

Bc. Lucie Moťovská
tel.: 702 384 074, nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání a praxe: Univerzita Hradec Králové – obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, vychovatelka v dětských domovech
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

Hana Lamačová, DiS.
tel.: 739 365 113, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, propagace a PR
 • vzdělání a praxe: Evangelická akademie VOŠ – obor Sociální práce a sociální pedagogika
 • výcvik komunikačních dovedností

Bc. Jana Chmelíková
tel.: 604 273 237, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 • absolventka TUL – obor Sociální a penitenciární péče, SUPŠ Turnov
 • další vzdělávání: kurz rodičovské komunikace, semináře waldorfské pedagogiky, rekvalifikační kurz pečovatelka o děti od 0 do 10 let, canisterapeutický kurz
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

Hana Hajnová

 • spoluzakladatelka centra, lektorka  a dobrovolnice, koordinátorka Klubu waldorfské pedagogiky, členka rady
 • učitelka MŠ a WM
 • absolventka 4leté vzdělávání pro učitelky WMŠ a dalšího prohlubujícího vzdělávání wald. pedagogiky
 • absolventka odborných stáží waldorfské pedagogiky v Německu a v Holandsku
 • od roku 2000 lektorská a přednášková činnost na seminářích wald. pedagogiky
 • redakční a ilustrátorská činnost ve spolupráci s vydavatelstvím Fabula
 • publikační činnost – vytváření sešitů Studánka (příloha časopisu Člověk a výchova pro pedagogiku Rudolfa Steinera)
 • spolupráce s radou Asociace waldorfských mateřských škol v ČR v sekci pro mateřská centra
 • spolupráce s C. Boogerdem a WMŠ v Praze 6 při organizování vzdělávání pro zájemce o MC se zaměřením na wald. pedagogiku

Mgr. Jana Leitnerová

 • psycholožka, lektorka
 • poradenství v oblasti dětské psychologie
 • interní supervize

Mgr. Aneta Svobodová

 • psycholožka, lektorka
 • poradenství v oblasti dětské psychologie
 • interní supervize

Mgr. Martina Melíšková

 • lektorka Veselé školičky, pedagog pro práci s dětmi
 • poradenství v oblasti speciální pedagogiky a předškolní přípravy
 • vzdělání: speciální pedagog

Ing. Soňa Báčová

 • předsedkyně kontrolní komise,  ekonomicko finanční konzultantka centra
 • vzdělání  a profese: absolventka VŠ ekonomické, auditorka