NÁŠ TÝM

Tereza Linhartová
tel.: 775 964 314, e-mail: naruc@naruc.cz

 • ředitelka, organizační a ekonomická pracovnice, koordinátorka projektů na podporu rodiny
 • absolventka SEŠ Turnov, pomaturitní kvalifikační studium  Obchodně podnikatelský managment
 • další vzdělávání: Rekvalifikační kurz Manažer NNO, Řízení NNO, Fundrasing, Finanční řízení NNO, Účtování projektů NNO, akreditovaná cvičitelka  aerobiku a dance aerobiku, semináře waldorfské pedagogiky, kurz digitální fotografie, akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání, kurz první pomoci

Bc. Jitka Altmanová

tel.: 734 307 520, e-mail: nrp@naruc.cz

 

 

 • vedoucí Centra podpory náhradní rodinné péče
 • vzdělávání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • další akreditované vzdělávací programy: Případová setkání, Výcvik mediace, Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně právní ochrany dětí, Specifika péče o děti v náhradní rodinné péče (Teorie attachmantu, Zpracování životního příběhu dítěte, Dyadická vývojová psychoterapie, Kontakt dítěte s biologickou rodinou), Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Terapeutické rodičovství

Bc. Martina Hockeová-Štejfová
tel.: 775 964 311, e-mail: naruc@naruc.cz

 • koordinátorka a  vedoucí učitelka Miniškolky
 • vzdělávání  a praxe: VŠ pedagogická, učitelka plavání MŠ a 1. stupně, vůdkyně skautského oddílu
 • akreditovaný vzdělávací program Empatie a asertivita v pomáhání

Anna Bergerová
tel.: 775 964 312, e-mail: naruc@naruc.cz

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka, kontaktní pracovnice
 • absolventka Gymnázia Slezská Ostrava, aktuálně studující FSE Univerzity J. E. Purkyně – obor Sociální pracovník (od 2018)
 • praxe: administrativní pracovnice, produkční hudebních projektů, asistentka
  v Miniškolce, projektový koordinátor, lektor doučování, pečovatelka o děti
  v rámci výkonu SPOD, sociálně – ekonomicko – administrativní pracovník
  pro výkon agendy SPOD, redaktorka a moderátorka regionální TV, jazykový korektor
 • další vzdělávání: kurzy a výcviky zaměřené na podporu dětí a rodin (MPSV, MŠMT), Zertifikat Deutsch

Lenka Dědková
e-mail: naruc@naruc.cz

 • asistentka, kontaktní pracovnice
 • absolventka PRAK Liberec
 • koordinátor dobrovolníků
 • poradenství v oblasti občansko-právní
 • kontaktní osoba pro Klub diabeťáčků

NARUC TEAM 2017 14

Kateřina Kosíková
e-mail: naruc@naruc.cz

 • kontaktní a propagační pracovnice, projektová koordinátorka, lektorka kroužku Šikovné ručičky
 • absolventka SUPŠ a VOŠ Turnov – obor Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
 • profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • další vzdělávání: seminář Proč dítě zlobí

Veronika Samková
tel.: 728 328 452, e-mail: naruc.hradiste@naruc.cz

 • programová koordinátorka pro Mnichovo Hradiště, lektorka batolecího cvičení, laktační poradkyně, kontaktní pracovnice programu Náruč pro sólo rodiče
 • kurz pro duly u České asociace dul, kurz Napp pro poporodní duly, semináře a kurzy pro laktační poradkyně, semináře batolecího cvičení, kurz Nové poznatky ve vzdělávání předškolních dětí

Michaela Uchytilová, Dis. – AKTUÁLNĚ NA RD
e-mail: naruc@naruc.cz

 • programově administrativní pracovnice, projektová koordinátorka, lektorka Zpívánek
 • lektorka poradensky-motivačních programů pro trh práce
 • poradenství v oblasti návratu na trh práce a získání zaměstnání, profesní poradenství
 • FHS UK obor Humánní etologie, absolventka VOŠ informačních služeb v Praze oboru Informační management
 • hudební metodické a muzikoterapeutické semináře pro práci s dětmi, kurz rodičovské komunikace, cvičitelka III. třídy rodičů s dětmi a předškoláků

Mgr. Petra Bělohlávková, DiS. – AKTUÁLNĚ NA RD
tel.: 775 964 313, e-mail: naruc.belohlavkova@seznam.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, koordinátorka projektu na podporu rodiny
 • vzdělání: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • další akreditované vzdělávací programy: Empatie a asertivita v pomáhání, Výcvik facilitačních dovednost, Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů

Bc. Lucie Moťovská
tel.: 702 384 074, nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání a praxe: Univerzita Hradec Králové – obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, vychovatelka v dětských domovech
 • další akreditované vzdělávací programy: Empatie a asertivita v pomáhání, Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů, Základní principy terapeutického rodičovství

Hana Lamačová, DiS.
tel.: 739 365 113, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, propagace a PR
 • vzdělání a praxe: Evangelická akademie VOŠ – obor Sociální práce a sociální pedagogika
 • další akreditované vzdělávací programy: Výcvik komunikačních dovedností, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů, Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, Terapeutické rodičovství

Bc. Jana Chmelíková
tel.: 604 273 237, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 • absolventka TUL – obor Sociální a penitenciární péče, SUPŠ Turnov
 • další akreditované vzdělávací programy: Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči, Terapeutické rodičovství, aktuálně ve výcviku Citlivé provázení dítěte a rodiny v náročných životních situacích

Hana Hajnová

 • spoluzakladatelka centra, lektorka  a dobrovolnice, koordinátorka Klubu waldorfské pedagogiky, členka rady
 • učitelka MŠ a WM
 • absolventka 4leté vzdělávání pro učitelky WMŠ a dalšího prohlubujícího vzdělávání wald. pedagogiky
 • absolventka odborných stáží waldorfské pedagogiky v Německu a v Holandsku
 • od roku 2000 lektorská a přednášková činnost na seminářích wald. pedagogiky
 • redakční a ilustrátorská činnost ve spolupráci s vydavatelstvím Fabula
 • publikační činnost – vytváření sešitů Studánka (příloha časopisu Člověk a výchova pro pedagogiku Rudolfa Steinera)
 • spolupráce s radou Asociace waldorfských mateřských škol v ČR v sekci pro mateřská centra
 • spolupráce s C. Boogerdem a WMŠ v Praze 6 při organizování vzdělávání pro zájemce o MC se zaměřením na wald. pedagogiku

Mgr. Jana Leitnerová

 • psycholožka, lektorka
 • poradenství v oblasti dětské psychologie
 • interní supervize

Mgr. Aneta Svobodová

 • psycholožka, lektorka
 • poradenství v oblasti dětské psychologie
 • interní supervize

Mgr. Martina Melíšková

 • lektorka Veselé školičky, pedagog pro práci s dětmi
 • poradenství v oblasti speciální pedagogiky a předškolní přípravy
 • vzdělání: speciální pedagog

Ing. Soňa Báčová

 • předsedkyně kontrolní komise,  ekonomicko finanční konzultantka centra
 • vzdělání  a profese: absolventka VŠ ekonomické, auditorka