Víkendové vzdělávání na Benecku

„Víkendovka“ s pěstouny

První víkend v září patřil opět pěstounům, kteří mají děti v dlouhodobé pěstounské péči. Vzdělávací víkend pro pěstouny tentokrát připadl na zároveň poslední prázdninový víkend pro děti. Přestože většina dětí tedy mířila hned následující den do škol či školek, účast byla hojná. A my doufáme, že se nám podařilo dětem zpříjemnit posledních pár dnů prázdnin.

Víkend byl v duchu hudby a práce s emocemi. Naši klienti a děti si mohli vyzkoušet různé hudební nástroje a za doprovodu lektorky Mgr. Radky Faifrové se seznámit s možností, jak se přiblížit dítěti přes hudební aktivity. Za doprovodu hudby s různých her jsme se společně uvolnili a také dobře pobavili. Na přání pak pokračoval hudební program také v sobotu večer. Část statečných překonala únavu z celodenního vzdělávání a přišla si zahrát a zazpívat společně s námi a dětmi.

Sobota patřila lektorům, se kterými máme již dlouholetou dobrou zkušenost, Mgr. H. Heindorferové a PhDr. D. Cichákovi. Tentokrát s tématem Emoce a jak s nimi pracovat. Po nedělním bloku a předání dárečku pro děti a drobnosti pro dospělé jsme se rozloučili a vydali se zpět k povinnostem všedních dnů.