Profesionální pěstounka

Poutavý článek vykreslující příběh pěstounky na přechodnou dobu, představuje nejen její cestu, která vedla k tomu, věnovat se pěstounské péči, ale zároveň ukazuje, jaký vliv na dítě má nepodnětné prostředí a nedostatek lásky. Příběh může být přínosný pro zájemce o pěstounskou péči, obsahuje rovněž obtíže a specifika dětí, které do pěstounských rodin přichází, jako jsou abstinenční příznaky, separační úzkosti a další traumatické projevy.

www.novinky.cz/zena/styl/425244-profesionalni-pestounka-lenka-cingrosova-davame-detem-lasku.html