O attachmentu…

Cizí termíny se nevyhýbají ani sociální oblasti. Na oblíbenosti získalo v posledních letech anglické slovíčko attachment. Pro mnohé je to již bezpečně známé a užívané slovo, pod kterým se skrývá připoutání, citové přilnutí. Pro nás v náhradní rodinné péči to představuje přilnutí dítěte k pečující osobě, ať už je to matka, náhradní matka nebo jiná osoba, která o dítě pečuje, dává mu lásku a bezpečí.
O Attachmentu jako trendu v sociálně právní ochraně napsala zajímavý článek Mgr. Ria Černá:
http://www.listysp.cz/images/obr/1490594717_clanek-lsp-attachment.pdf