Hejtman Libereckého kraje v Centru pro rodinu Náruč

Do Centra pro rodinu Náruč přijal pozvání hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Setkání se uskutečnilo 15. 8. 2017 v prostorách rodinného centra na přání pěstounů na přechodnou dobu a zároveň díky jejich iniciativě. Přítomna byla také místostarostka Města Turnov Petra Houšková. Během diskuze panovala příjemná atmosféra. Pan hejtman byl vstřícný a naslouchal sdělením pěstounů, kteří mu představili důležitost jejich profese. Zajímal se mimo jiné o to, jak funguje pěstounská péče na přechodnou dobu, jak je financována či jaké jsou jejich zkušenosti při jednání s úřady.

Vedoucí Centra pro náhradní rodinnou péči Jitka Altmanová představila statistiku našeho centra s údaji o počtu dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu a jejich následném umístění. Naším společným cílem samozřejmě je, aby se děti dostaly do rodiny, ať už se jedná o adopci, dlouhodobou pěstounskou péči nebo návrat do biologické rodiny. Těší nás i pěstouny, že statistika umísťování dětí do rodin je úspěšná.

Pěstouni sdíleli s hejtmanem své zkušenosti s péčí o děti. Vyjadřovali svou radost, když svou péčí a láskou dítěti pomohou a předají ho do rodiny. Často i nadále dostávají informace o tom, jak dítě prospívá a stává se plnohodnotným členem společnosti. Pěstouni mají bohatou praxi také s dětmi, které měli abstinenční příznaky, ať už se jednalo o drogovou závislost či kouření rodičů. Dětem dávají to nejlepší, co je v jejich silách a především svou lásku, kterou každé dítě pro zdravý vývoj potřebuje. Otevírají jim svou náruč a svá srdce. Svou profesi vnímají jako poslání a díky tomu, lze mluvit o kvalitě jejich péče o děti. Dítě, které nemůže vyrůstat v rodině, má cestu ke zdravému dětství trnitou. Společně se shodujeme, pokud je to možné, že dítě a především miminka do ústavu nepatří.