O CENTRU PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou

spokojené a šťastné děti ve fungujících rodinách.

Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních.

KDO JSME

Centrum podpory náhradní rodinné péče je je jednou ze stěžejních činností naší organizace. S náhradními rodinami pracujeme od roku 2007. Od ledna 2011 jsme pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Od ledna 2013 jsme v rámci sociálně právní ochrany pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Naši pracovníci se řídí Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí, zpracovanými dle vyhlášky č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí, které jsou v písemné formě k nahlédnutí v naší kanceláři.

CO DĚLÁME

•DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN A UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

•VZDĚLÁVÁNÍ – odborné semináře a kurzy související s pěstounskou péčí pro náhradní rodiče
•PORADENSTVÍ
– psychologické, speciálně pedagogické, sociálně právní, finanční,
logopedické, supervize / individuální pomoc náhradním rodičům při
výchově přijatých dětí / poradenství pro zájemce a žadatele o osvojení,
pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu
•SETKÁVÁNÍ RODIN – pravidelná setkávání pěstounských rodin
•POBYTOVÉ AKCE – pro celé náhradní rodiny / terapeutický, vzdělávací, poradenský, tvůrčí program
•AKTIVITY PRO DĚTI – příměstské tábory / sportovní, kreativní, animační programy
•INFORMAČNÍ KAMPANĚ A OSVĚTA O NÁHRADNÍ RODINÉ PÉČI – otevřená setkání pro veřejnost / besedy s náhradními rodiči

CÍLE

•Spokojené děti žijící v náhradní rodině, které znají svůj životní příběh, svou identitu. Děti připravené pro vstup do dospělého života.
•Zajištění bezpečného kontaktu dítěte v PP s biologickými rodiči. Asistovaný kontakt dítěte s rodiči, dle aktuální situace a přání dítěte. Zajištění bezpečného prostředí pro dítě, vyhovujících podmínek k věku a individuálním potřebám dítěte.
•Podporovaní, informovaní a vzdělaní pěstouni s potřebnými schopnostmi a dovednostmi, pro zdárnou výchovu svěřených dětí.
•Navázání spolupráce a vytvoření profesionálně partnerského vztahu s pěstounskými rodinami.
•Informovaní zájemci a žadatelé o NRP.
•Děti informované o svých právech.
•Informovaní, podporovaní a vzdělaní rodiče v řešení výchovných či jiným problémů s dětmi.

PŮSOBNOST

Působíme v obcích s rozšířenou působností: Turnov, Jablonec nad Nisou, Semily, Tanvald, Liberec, Železný Brod, Česká Lípa, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav