O CENTRU PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou

Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektům.

KDO JSME

Centrum podpory náhradní rodinné péče je je jednou ze stěžejních činností naší organizace. S náhradními rodinami pracujeme od roku 2007. Od ledna 2011 jsme pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Od ledna 2013 jsme v rámci sociálně právní ochrany pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Naši pracovníci se řídí Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí, zpracovanými dle vyhlášky č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí, které jsou v písemné formě k nahlédnutí v naší kanceláři.

SLUŽBY

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN A UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
VZDĚLÁVÁNÍ – odborné semináře a kurzy související s pěstounskou péčí pro náhradní rodiče
• PORADENSTVÍ
– psychologické, speciálně pedagogické, sociálně právní, finanční,
logopedické, supervize / individuální pomoc náhradním rodičům při
výchově přijatých dětí / poradenství pro zájemce a žadatele o osvojení,
pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu
• SETKÁVÁNÍ RODIN – pravidelná setkávání pěstounských rodin
• POBYTOVÉ AKCE – pro celé náhradní rodiny / terapeutický, vzdělávací, poradenský, tvůrčí program
• AKTIVITY PRO DĚTI – příměstské tábory / sportovní, kreativní, animační programy
INFORMAČNÍ KAMPANĚ A OSVĚTA O NÁHRADNÍ RODINÉ PÉČI – otevřená setkání pro veřejnost / besedy s náhradními rodiči

CÍLE

• Spokojené děti žijící v náhradní rodině, které znají svůj životní příběh, svou identitu. Děti připravené pro vstup do dospělého života.
• Zajištění bezpečného kontaktu dítěte v PP s biologickými rodiči. Asistovaný kontakt dítěte s rodiči, dle aktuální situace a přání dítěte. Zajištění bezpečného prostředí pro dítě, vyhovujících podmínek k věku a individuálním potřebám dítěte.
• Podporovaní, informovaní a vzdělaní pěstouni s potřebnými schopnostmi a dovednostmi, pro zdárnou výchovu svěřených dětí.
• Navázání spolupráce a vytvoření profesionálně partnerského vztahu s pěstounskými rodinami.
• Informovaní zájemci a žadatelé o NRP.
• Informované děti o jejich právech.
• Informovaní, podporovaní a vzdělaní rodiče v řešení výchovných či jiným problémů s dětmi.

PŮSOBNOST

Působíme v obcích s rozšířenou působností: Turnov, Jablonec nad Nisou, Semily, Tanvald, Liberec, Železný Brod, Česká Lípa, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav