13. 6. Vzdělávací seminář pro pěstouny s dětmi v příbuzenské pěstounské péči