PODPŮRNÉ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY – NEJSTE NA TO SAMI!

Podpůrné svépomocné skupiny jsou prostorem pro sdílení Vašich radostí i starostí, které máte v souvislosti se specifickými potřebami některého člena rodiny.

KLUB DIABEŤÁČKŮ
koordinátor Lenka Dědková
tel.: 799 991 228

  • Pravidelné setkávání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, sourozenců a přátel.
  • Setkávání se koná každou druhou středu v měsíci od 17:00 hod.
  • V klubu sdílíme radosti i starosti, vzájemně si poskytujeme psychickou, případně i technickou podporu.
 

KLUB MARŤÁNKŮ
koordinátor Katka Hornová
tel.: 607 645 896

  • Setkávání rodičů dětí se specifickými požadavky na výchovu a vzdělávání, např. s PAS, ADHD/ADD
  • Prostor pro sdílení a také vzdělávání
  • Setkávání se plánují většinou na třetí čtvrtek v měsíci v podvečerních hodinách. Pro konkrétní termíny sledujte naše měsíční programové přehledy.

KLUB CELIAKŮ
koordinátor Pavla Kalousková
tel.: 737 774 229

  •  Podpůrná skupina pro všechny, které zajímá život bez lepku.
  • Prostor pro sdílení zkušeností, ale také třeba receptů.

  • Termín setkání je vždy uveden v měsíčním programu.

  • Informace také zde.