• Rodinné centrum

Klub diabeťáčků

Pravidelné setkávání dětí s DM 1. typu, jejich rodičů, sourozenců a přátel.

Setkávání se koná každou druhou středu v měsíci od 17:00 hod.

V klubu sdílíme radosti i starosti, vzájemně si poskytujeme psychickou, případně i technickou podporu.