PRO ZÁJEMCE O UZAVŘENÍ DOHODY

Stali jste se pěstounem a zvažujete, s jakou organizací uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče?

Nebo chcete změnu a vybíráte novou doprovázející organizaci?

Kontaktujte nás, navštivte nás…

Nabízíme doprovázení na základě individuálního přístupu založeného na partnerství a důvěře. Každý pěstoun či pěstounská rodina má jednu kontaktní pracovnici, se kterou je v pravidelném kontaktu minimálně jednou za 2 měsíce.

Naše organizace poskytuje vzdělávání s pečlivě vybíranými lektory a tématy, která vás obohatí ve vašem poslání. Služby pro pěstouny jsou zdarma. Pěstounům poskytujeme podle potřeby poradenství – psychologické, speciálně pedagogické, supervizní a další. Pro pěstounské rodiny pořádáme společné setkávání rodin, kde mohou sdílet radosti a starosti, které pěstounské rodiny potkávají. Rodiny mohou dále využít pobytové akce pro celé rodiny se vzděláváním a programem pro děti, odlehčovací služby k zajištění péče o děti a respitní pomoc v podobě tábora pro předškolní děti a finančního příspěvku na tábory pro děti větší. Pěstouny podporujeme také při zajištění kontaktů s biologickou rodinou dítěte.

Podrobné informace o pěstounské péči naleznete v naší brožuře Pěstounská rodina – Můj záchranný kruhBrožura vyšla v aktualizované verzi v roce 2018.

Máte-li zájem o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče nebo o nezávazné setkání, kontaktujte nás na tel.: +420 734 307 520 nebo e-mailu: nrp@naruc.cz.