KONTAKTNÍ ÚDAJE CENTRA PODPORY NRP

Provozní doba:
Po 9–15 h

Ostatní dny po telefonické domluvě

Kontaktujte nás:
+420 734 307 520
nrp@naruc.cz

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Skálova 540, 511 01 Turnov


NÁŠ TÝM

Bc. Jitka Altmanová

tel.: 734 307 520, e-mail: nrp@naruc.cz

 • vedoucí Centra podpory náhradní rodinné péče
 • vzdělávání a praxe: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • další akreditované vzdělávací programy: Případová setkání, Výcvik mediace, Sociální práce s rodinou při poskytování sociálně právní ochrany dětí, Specifika péče o děti v náhradní rodinné péče (Teorie attachmantu, Zpracování životního příběhu dítěte, Dyadická vývojová psychoterapie, Kontakt dítěte s biologickou rodinou), Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Terapeutické rodičovství

Bc. Jana Chmelíková
tel.: 604 273 237, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání: TUL – obor Sociální práce a penitenciární péče, SUPŠ Turnov
 • další akreditované vzdělávací programy: Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči, Terapeutické rodičovství, aktuálně ve výcviku Citlivé provázení dítěte a rodiny v náročných životních situacích

Adéla

Mgr. Adéla Černá
tel.: 739 365 113, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, propagace a PR
 • vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studijní program Speciální pedagogika a dramaterapie
 • praxe: sociální práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, vychovatelka v dětském domově, terénní sociální práce s osobami v krizi
 • další absolvované vzdělávání:  Dokumentace o poskytování sociální služby, Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětem, Specifika práce s klienty cizinci v kontextu vybraných standardů sociální práce, Workshop Divadla Utlačovaných (Divufest 2013), Role jokera perspektivou skupiny Giollo (Divufest 2015)

Janča2

Bc. Jana Bartošová
tel.: 702 384 074, nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči
 • vzdělání: TUL – obor Sociální práce a penitenciární péče, SEŠ Turnov
 • další akreditované vzdělávací programy: Syndrom CAN, Problematika příbuzenské pěstounské péče, Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy – jak překonat vzdor, Sociálně právní minimum, Romské dítě v NRP

Ing. Kateřina Stránská
tel.:
734 325 840, e-mail: naruc@nrp.cz

 • kontaktní a sociální pracovnice

Mgr. Petra Bělohlávková, DiS.
tel.: 775 964 313, e-mail: naruc.belohlavkova@seznam.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, koordinátorka projektu na podporu rodiny
 • vzdělání: Technická univerzita Liberec, sociální pracovnice
 • další akreditované vzdělávací programy: Empatie a asertivita v pomáhání, Výcvik facilitačních dovednost, Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů

Hana Lamačová, DiS. – AKTUÁLNĚ NA RD
tel.: 739 365 113, e-mail: nrp@naruc.cz

 • sociální a kontaktní pracovník pro náhradní rodinnou péči, propagace a PR
 • vzdělání a praxe: Evangelická akademie VOŠ – obor Sociální práce a sociální pedagogika
 • další akreditované vzdělávací programy: Výcvik komunikačních dovedností, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Úvod do teorie vztahové vazby a neurobiologie vztahové vazby, Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy, Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů, Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, Terapeutické rodičovství

DALŠÍ ODBORNÍCI V NAŠEM TÝMU:

Mgr. MARTINA MELÍŠKOVÁ – speciální pedagog
Mgr. JANA LEITNEROVÁ – dětský psycholog
Mgr. KLÁRA HÁKOVÁ – rodinný terapeut, psycholog

KDE NÁS NAJDETE

Využíváme rekonstruované prostory v budově Sokolovny ve Skálově ulici v Turnově.
Pro výkon agendy související s pěstounskou péčí máme samostatné prostory v  2. patře (boční vchod, po schodech, od stadionu).
K dispozici máme přednáškový sál, místnost pro klubové setkávání rodin,  herny pro děti, oddělené místnosti pro poradenskou  a terapeutickou práci, hřiště pro děti, parkoviště přímo u budovy.