PROJEKT “DÁVÁME RODINÁM ŠANCI”

Mgr. Petra Bělohlávková
+420 775 964 313

 

Projekt “Dáváme rodinám šanci” realizujeme od roku 2014 a je zaměřen především na sekundárně a terciárně preventivní aktivity pro rodiny s dětmi.

PRO RODINY
 V rámci spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí Turnov a Mnichovo Hradiště poskytujeme klientům v krizových situacích podporu psychologa a sociálního pracovníka. Pomáháme rodinám v řešení vztahových a partnerských potíží, v rozvodu, úpravách styku rodičů s dětmi, komunikačních potížích v rodině. Jsme rodinám nápomocni při řešení závislosti rodiče na návykových látkách, domácího násilí v rodině, výchovných problémech dětí.
V týmu je psycholog, terapeut, dětský psycholog, sociální pracovnice, lektoři osvětových aktivit projektu.
 

PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Psychologickou a sociálně-právní podporu klientům orgánu SPOD.

Pracovníkům orgánu SPOD nabízíme možnost aktivní spolupráce, setkávání a konzultací.

Nabízíme přípravu a facilitaci (moderování) případových konferencí, přípravu a organizování asistovaných kontaktů. Asistované kontakty organizuje a zaštiťuje sociální pracovník. Je zajištěna příprava a konzultace se všemi účastníky (dětmi i dospělými), k dispozici je prostor naší organizace. – SLUŽBA ASISTOVANÝCH KONTAKTŮ JE AKUÁLNĚ POZASTAVENA.

 

PRO DĚTI – ZNÁŠ SVÁ PRÁVA?

Nabízíme program pro děti ze základních a mateřských škol, který zábavnou formou představí dětská práva.  Tvůrčími aktivitami a diskuzí jsou s těmito právy seznámeny tak, aby byly schopny je vysvětlit, aby jim rozuměly a aby byly schopné respektovat práva druhých.

Program je prezentován hlavně na veřejných akcích naší organizace, společných akcích organizací pracujících s dětmi (Den prevence).

KAMPAŇ: I DĚTI SE DAJÍ PĚSTOVAT
Osvěta na zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči. Aktivní oslovování potenciálních náhradních rodičů, kampaně. Více informací   naleznete ZDE.PREZENTACE PRO ZVLÁDNUTÍ NÁROČNÝCH DNÍ

Vzhledem k novým situacím, které nám naservírovala “doba koronová”, nabízíme PREZENTACE, jak využít tyto dny ve svůj prospěch. Možná Vás inspirujeme, jak se mít sami pro sebe a pro své blízké dobře a fajn.


ZNÁŠ SVÁ PRÁVA?

Každé dítě má svou hodnotu, důstojnost a práva. Protože jsou však děti bezbranné a zranitelné, potřebují právě ony, kromě lásky a porozumění, zvláštní péči, pomoc a ochranu.

Dětská práva se týkají všech dětí i nezletilých od 0 do 18 let. Zaručuje je Úmluva o právech dítěte.

Znáš svá práva? Slyšel jsi o nich? Ne? Tak se dívej a poslouchej…… 

Následující prezentace jsou věnovány dětem ve věku 6 – 8 a 8 – 12 let. 


PREZENTACE PRO DĚTI 6 - 8 LET


PREZENTACE PRO DĚTI 8 - 12 LET