• Rodinné centrum

Podpora rodin

V našich projektech pomáháme rozvíjet a posilovat Vaše rodičovské komptence, nabízíme osobnostní rozvoj, přinášíme informační zdroje.
Aktivity projektu Přijďte mezi nás! a Dáváme rodinám šanci jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.