• Rodinné centrum

Zpívánky

Program pro maminky (tatínky, babičky, dědečky…) s malými dětmi od cca 18 měs. – 3. roky.

  • Po společném uvítání zpíváme, tancujeme, hrajeme hry…
  • Seznamujeme děti s hudebními nástroji, hravou formou podporujeme rozvoj řeči, jemné motoriky, jemné rozlišovací schopnosti sluchu a zraku, ovládání dechu a mluvidel, rozvíjení slovní zásoby.
  • Ve spolupráci s logopedem sledujeme úroveň rozvoje řeči a pracujeme na odstraňovní vadné výslovnosti hlásek. Možnost idviduálního posouzení řečového vývoje dítěte logopedkou Mgr. Helenou Vackovou.
  • Po skončení je připravena společná svačinka se závěrečným rituálem.
ÚTERÝ  8:30, 9:30 a 10:30
Lektorka:  Michaela Uchytilová, DiS.
Cena: pololetní kurzovné 700,-

« 1 z 10 »