• Rodinné centrum

Besedy

Pravidelná nabídka besed a seminářů s odborníky na zajímavá témata:

  • výchova dítěte, pedopsychologická problematika
  • zdravý životní styl
  • zdravotnická témata
  • alternativní pedagogika
  • ekologická domácnost