VESELÁ ŠKOLIČKA

Pravidelný kroužek pro děti od 6 let před zahájením školní docházky.

  • Pod vedením speciálního pedagoga probíhá program zaměřený na komplexní rozvoj dovedností pro zahájení školní docházky (rozvoj řeči, motoriky, grafomotoriky, pracovních návyků, sociálních dovedností, dílčích schopností pro zahájení nácviku čtení a psaní). To vše hravou formou, s přihlédnutím k individuálním  možnostem dítěte.
  • Děti se schází v malém počtu, aby byla zajištěna individualizovaná péče (max. 10 dětí )
  • Část lekcí probíhá za účasti rodičů, tak aby sami rodiče viděli a vyzkoušeli metody práce s dětmi.
  • S dětmi pracuje speciální pedagog.
  • Před zahájením i v průběhu kurzu máte možnost bezplatné individuální konzultace se speciálním pedagogem, garantem a metodikem školičky  (Mgr. Martinou Melíškovou)
  • V době konání školičky pak můžete  využít naše další poradenské služby – besedy a konzultace s psycholožkou nebo sociálně právní poradnu.
  • Pro děti jsou zajištěny pomůcky a  potřebné pracovní materiály.
  • Školička probíhá pravidelně jednou týdně v odpoledních hodinách.
☝️Informační schůzka pro rodiče proběhne 5. března 2020 od 16.00 v II.B ZŠ Žižkova Turnov (vchod od zastávky).
☝️Školička bude mít celkem 10 lekcí (březen – květen) + hodinová konzultace s lektorkou – speciální pedagožkou Martinou Melíškovou 👩‍🏫.
☝️Začíná se 19. března v 15.30 a pak následně každý čtvrtek. Pokud bude velký zájem, otevře se ještě druhý kurz od 16.30. Rezervujte si místo zde: https://naruc.webooker.eu/Courses/Register/121193… (nebo také e-mailem na naruc@naruc.cz či telefonicky 775 964 312).

V minulých letech projekt podpořili: Nadace Euronisa, Nadace B. J. Horáčka, ERA pomáhá regionům.